Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Blodtrykk, måling, variasjon

Hei. Jeg bruker medisiner mot høyt blodtrykk. Hvor lang virkningstid har medisinene? Virker de umiddelbart etter inntak, og så er det avtagende virkningstid? Eller er det slik at jeg må bruke dem en uke før det er synlig på blodtrykket? Så lurer jeg også på om det er SYS-trykket eller DIA-trykket som er viktigst at er normalt, eller om begge er like viktige. Jeg bruker en hjemmemåler, og synes jeg får veldig varierende resultat. Synes derfor det er betenkelig at leger, både fastlege og på sykehus, kun tar en måling av blodtrykket og konkluderer med at det er bra, om de får et ok resultat første gangen. Mine dagens målinger varierte fra 160/103 til 135/90.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. august 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for veldig gode spørsmål!

Virkningstiden til medisinene varierer mellom du ulike typene. De fleste blodtrykksmedisiner doseres kun en gang daglig, og da er det rimelig å anta at effekten varer et helt døgn. Noen medisiner er laget som såkalte depottabletter. Da frigjøres litt av stoffet ut i blodet over tid, slik at effekten skal bli jevn. Men noe variasjon av effekt gjennom døgnet vil det likevel være. Den øker i timene etter inntaket til den når den når en topp, før den gradvis avtar. 

Både det systoliske (overtrykket) og det diastoliske (undertrykket) trykket er viktig, og legen vurderer begge når blodtrykk behandles. 

Det stemmer at målingene varierer. Dette skyldes både usikkerhet i måleapparatene, og at blodtrykket svinger gjennom døgnet. Apparatene på legekontorene pleier å være av høyere kvalitet, og har mindre usikkerhet. 

Du tar opp et viktig poeng angående blodtrykkskontroll hos legen. Hvordan kan de forholde seg til bare én måling? De europeiske retningslinjene for kontroll av blodtrykk tilsier at inntrykket av pasientens blodtrykk skal baseres på kontormålinger som evt. suppleres med hjemmemålinger. For kontormålinger gjelder følgende:

- Pasienten skal sitte og slappe av i 3-5 minutter før måling

- Det skal tas minst to målinger med et par minutters mellomrom

- Ta flere målinger hvis pasienten har rytmeforstyrrelser, feks flimmer

- Bruke standard utstyr som tar hensyn til armstørrelse

- Mansjetten plasseres i hjertehøyde

- Måle blodtrykk i begge armer

- Måle både stående og sittende hos spesielle pasienter

Hvis legen fortsatt er usikker på hvor pasientens blodtrykk egentlig ligger, eller om det er mistanke om store svingninger, skal kontormålinger suppleres med hjemmemålinger. Hjemmemålinger er hovedsaklig av to typer:

A) Pasienten fører dagbok med eget apparat

B) 24-timers blodtrykksmåling

Hvis man går for alternativ A, er det viktig at pasienten tar med apparatet sitt til legekontoret slik at det kan kontrolleres opp mot legens apparat. Videre er det også viktig at pasienten instrueres i når og hvordan blodtrykket skal måles hjemme.

Alternativ B gjøres fra et legekontor. Da festes det en automatisk blodtrykksmåler på armen din, og den måler trykket jevnlig over 24 timer. Dataene lagres på maskinen, og legen din kan lese dette av når du leverer inn apparatet igjen. Denne undersøkelsen gir et godt inntrykk av hvordan blodtrykket svinger gjennom døgnet.

Håper dette var oppklarende!

Mvh

Wasim Zahid 

Hjerte/kar

Kols og atrieflimmer

Har kols nivå 3 og hjerteflimmer. Jeg Ønsker å vite om der er sammenheng mellom min kols og flimmer. Hvordan skal jeg forholde meg til aktivitet når jeg har flimmer? Er i full jobb, alder 65 år, er lærer. Har svie omkring brystbeinet, særlig når jeg har flimmer.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. august 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det stemmer at pasienter med kols har høyere forekomst av hjerterytmeforstyrrelser (som feks hjerteflimmer) enn andre. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er kolssykdommen som forårsaker flimmeren. 

Kols og flimmer har nemlig mange av de samme risikofaktorene; alder, røyking, kransåresykdom, høyt blodtrykk, svekket hjertefunksjon. 

Videre kan endel av medisinene mot kols stresse opp hjertet, og utløse flimmer. Det samme kan episoder med oksygenmangel (som kan oppstå ved kols-forverringer) gjøre. 

Hvis du får ubehag rundt brystbeinet i forbindelse med enten fysisk aktivitet eller ved flimmer, synes jeg det er god grunn til å utrede hjertet ditt. Dette kan være symptomer på feks kransåresykdom. Jeg synes du skal snakke med fastlegen din, og diskutere videre utredning hos hjertespesiaslist. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Løvetann og Mariatistel med Marevan

Kan jeg bruke Løvetann og Mariatistel når jeg bruker maravan?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. august 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg får ofte spørsmål som dette, hvor pasienter eller pårørende lurer på om det er trygt å kombinere naturmidler med blodfortynnende medisiner. Slike spørsmål er generelt litt vanskelig å svare på, da det er gjort lite systematiske undersøkelser om dette. 

Marevan er et svært viktig medikament, som ofte brukes ved ganske alvorlig hjertesykdom. Marevan gjør blodet tynt, slik at det ikke klumper seg sammen og danner blodpropper. Samtidig fører det tynne blodet også til at risikoen for blødninger er høyere. Derfor kan dosering av Marevan iblant være som å balansere på et knivsegg. På den ene siden vil man at blodet skal bli litt tynnere, men på den andre siden ikke så tynt at pasienten får alvorlige blødninger (som feks hjerneblødning). 

Mange pasienter er svært sensitive i måten de reagerer på Marevan, og endringer i diett eller kombinasjon med andre medisiner kan raskt føre til at effekten av Marevan blir forstyrret. Det kan i ytterste fall få fatale konsekvenser. 

Dette er grunnen til at vi leger som regel er svært "konservative" når vi blir spurt om kombinasjon med andre midler. Når man ikke sikkert vet hvordan Marevanen vil reagere på feks naturmidler, synes vi det er tryggest å anbefale å ikke kombinere. 

Om Løvetann og Mariatistel finner jeg følgende informasjon:

Løvetann kan forstyrre effekten av Marevan og skal IKKE kombineres. 

Mariatistel kan forstyrre effekten av Marevan og skal IKKE kombineres.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Måle blodtrykk på begge armer

Heisan! Hvorfor tar man blodtrykket helst på venstre arm? Noe med plassering av hjertet å gjøre? Har målt på begge armer, men resultatene er veldig forskjellige. Resultatet for puls er omtrent det samme. Bruker to forskjellige (elektroniske) måleapparater, resultatene er litt forskjellig.

Stoler selvfølgelig ikke blindt på egne måleapparater, - de er bekvemme å bruke for å følge litt med sånn dann og vann. Må jo si at jeg måler blodtrykket både hos fast og bedriftslegen jevnlig.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. august 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er ikke noen regel at blodtrykket helst skal måles på venstre arm. Mulig det er en praksis som sitter igjen fra gamle dager. 

I følge retningslinjene for måling og oppfølging av blodtrykk, skal det gjøres målinger fra begge armer. Studier har vist at forskjell i blodtrykksverdier på de to armene kan indikere sykdom i blodårene. Større undersøkelser har også vist at slike forskjeller kan være forbundet med høyere risiko for hjerte- og karsykdom. 

Blodtrykket vil alltid variere litt mellom armene. Så hvis apparatene du bruker viser litt avvik, er ikke det nødvendigvis et faretegn. Dessuten kan hjemmeapparater være upresise. Flott at du kontrollerer blodtrykket jevnlig hos leger, der får du de riktige verdiene. Jeg er enig i at hjemmeapparater kan være gode å ha for å følge litt med innimellom. 

Mvh

Wasim Zahid

Operasjon åreknuter

hva koster det å bli kvitt åreknuter av kosmetisk årsak? Hvilken behandlingsmetode er anbefalt?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. august 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Behandling av åreknuter gjøres også i det offentlige helsevesenet, og da har det ingen spesielle kostnader for pasienten. Ventetiden kan variere fra region til region, og jeg anbefaler deg å sjekke www.frittsykehusvalg.no. 

Også private klinikker behandler åreknuter. Ventetiden er kortere, men som pasient må du betale for behandlingen selv. Jeg har sjekket prisene på nettsidene til noen av de største klinikkeme, og det virker som om de ligger på rundt 20.000. Men prisene varierer avhengig av type behandling (operasjon, laser, lim etc). Du må nok kontakte de ulike klinikkene for å få et presist overslag. 

Mvh

Wasim Zahid

Rettigheter

Etterlattepensjon

Min kone er såkalt "gullenke". Vil det ha noen betydning hvilken måte jeg går bort på?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det har ingen betydning. Hun vil uansett få sin etterlattepensjon beregnet etter reglene for de såkalte "gullenkene".

Lunge

Grad av kols og aktivitet

Hei. Har fått konstatert kols 67%, nesten samme måling som i 2008, uten at det ble nevnt kols da. Hvilken grad av kols har jeg, og når begynner man eventuelt med medisiner. Jeg prøver å holde meg så aktiv som mulig, med hage, etc... Takknemlig for svar. Fastlegen min var ikke så veldig interessert...

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 17. august 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen. I følge internasjonale rettningslinjer for kols  så har du en moderat kols i stadium 2. Inhalasjonsmedisiner er det vanlig å starte opp med når en har fått diagnosen, men det kan være at fastlegen din har grunner for å vente med dette. Du har også mulighet til å be om en henvisning til lungespesialist hvis du ønsker mere informasjon og mer utredning enn det du har mulighet til å få hos fastlegen din.  Kjempefint at du prøver å holde deg i aktivitet, det har vist seg at både styrketrening og kondisjonstrening har en positiv effekt på kols. Du har mulighet for å trene gratis hos fysioterapeut med avtale med kommunen hvis det er ledig plass. Du er hjertelig velkommen til å ringe kolslinjen på tlf 800 89 333 for en mer utdypende samtale.

Mvh Hilde

Lunge

Treningsprogram

Jeg har kols og lurer på om det finnes noe treningsprogram ? Enten på nett som kan lastes ned eller kjøpes noe sted ? Vet jo at jeg skulle trent, men da må jeg ha noe å se etter.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 17. august 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen. Det er kjempefint at du ønsker å trene, og at du ser viktigheten av dette. Det er mulig å  trene hos en fysioterapeut med avtale med kommunen uten kostnader for deg, hvis det er ledig kapasitet. Hvis du ønsker å trene hjemme så har LHL gitt ut flere trenings cd;er som gir gode instruksjoner i styrketrening du kan gjøre hjemme. Det finnes også et hefte utgitt av helsedirektoratet. Forskning viser til at det er viktig både med utholdenhetstrening og styrketrening. Ta gjerne kontakt på kolslinjens tlfnr 800 89 333 for en mer utdypende samtale og at vi event kan få adressen din og sende deg informasjonsmateriell i posten.

Lykke til!

Mvh Hilde

Rettigheter

Røyking på arbeidsplassen

Jeg har vært ansatt i en bedrift i 15 år, aldri sykmeldt. Etter ansettelse av ny driftsleder ble det en del røyking på arbeidsplassen. Dette sliter selvfølgelig, forsurer miljøet. På sommertid røykes det ute, og mitt mas angående røyking har ført til at det er etablert røykeplass ved min bil!

Min bil er parkert i et skur med tak og tre vegger. Den står nærmest inngangsdør til arbeidsplassen . Røykeområdet ved min bil er 2 meter bredt, og 4 meter langt. Snakket med verneombud og tillitsmann uten løsning. ER DETTE LOV?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette reguleres ikke av tobakksskadeloven (røykeloven) eller annet lovverk. Dermed er du dessverre avhengig av at arbeidsgiver har forståelse for problemet og finner en løsning som er bra for deg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Egenbetaling for helsetjeneser

Hei Min mor har vært beboer på kommunalt sykehjem siden 2009 og betalt egenandel på 75 prosent av pensjonen etter gjeldende regler. Vi pårørende har regnet med at medisiner og legehjelp er inkludert når man er i institusjon. Så har også skjedd inntil dette året. Legevaktslege som har behandlet henne for diverse bruddskade eller annet tilsyn ved sykdom har sendt regning direkte til min mor og ikke til sykehjemmet. Dette har skjedd 3 ganger i år og samlet har vi pårørende betalt ca 1500. Er dette riktig eller er det kommet nye regler for dette i år. Hvor kan jeg finne disse forskriftene? Takknemlig for svar. Hilsen pårørende.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i vederlagsforskriften:

§ 7.Hvilke tjenester omfattes av egenandelen

Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv. samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunal legevakt er omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Jeg mener derfor det er gjort en feil når regning er sendt til din mor.

Med vennlig hilsen Atle Larsen