Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Arvelige faktorer ved hjertesykdom

1. Hvilke prøver bør barn få tilbud om som etterlatte ved akutt hjertestans/hjertesykdom? Kilder til mer informasjon?

2. Har LHL kurs for pårørende/barn som har mistet en forelder i hjertesykdom/akutt hjertestans?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 30. juni 2015
LHL

Hei!

1. Hvis det er mistanke om familiær hyperkolesterolemi  (FH) som  er en arvelig sykdom hvor en genfeil som gir høyt blodkolesterol, overføres fra generasjon til generasjon, bør barna få sjekket kolesterolnivået,  Familiær betyr at det er en egenskap som går i familier. Sykdommen kan derfor følges bakover i flere generasjoner.

2. LHL arrangerer dessverre ingen slike kurs.

Med vennlig hilsen

Inger Elling

Rettigheter

Frikort - refusjon av for mye innbetalt

Jeg har nå mottatt frikort for 2015, men ser til min forbauselse at for mye innbetalt ikke blir refundert. Enkeltbeløp under 200 kroner utbetales ikke. Det jeg reagerer på er beløpsgrensens størrelse, 200 kroner er ikke et ubetydelig beløp. Det virker helt urimelig at en såpass stor sum kan holdes tilbake, når det faktisk er vedtatt at egenandelstaket er på 2.185,- (og ikke 2.385,-).

I følge HELFO er det Stortinget som har bestemt dette, med virkning fra 1. januar 2014.

Spørsmål: Gjør LHL noe for å få endret dette vedtaket? Kan jeg velge å betale neste egenandel, selv om det er registrert frikort på meg?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 29. juni 2015
LHL

Hei,

Det er korrekt at Stortinget har vedtatt at beløp under 200 kroner ikke refunderes. Men også dette gjelder:

"Dersom du innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO, og summen av beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett."

Jeg forstår din frustrasjon, og du har et godt poeng når du viser til at egenandelstaket i disse tilfellene i realiteten blir 2 385 kroner.

LHL har ikke tatt dette opp. Men det kan være aktuelt i forbindelse med innspill til statbudsjettet neste år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

Rettigheter

Tap av førerkort ved hjerneslag

hjerneslag og kjøyreforbud

Les svaret

LHL svarer

Besvart 29. juni 2015
LHL

Hei,

Det er et omfattende regelverk med veileder som regulerer helsekravene for førerkort. Det skilles også mellom førerkortklassene. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder som fylkesmannen skal bruke når slike saker er til behandling.

Veilederen har en del generellle punkter som er relevante for alle diagnosegrupper. I punkt 18 i veilederen finner du reglene som gjelder for hjerneslag.

Her er lenke til veilederen:

Veileder ved behandling av førerkortsaker

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Hjerte/kar

Trene vekk åreforkalkning?

Hvis en har påvist åreforkalkning i kranspulsårene rundt hjertet og hjertemuskulaturen får for lite surstoff under belastning, kan man da bli frisk ved å endre livsstil, jeg røyker ikke, jeg er aktiv, men er nok litt glad i søtt og godsaker, kjøtt, bacon og generelt god mat, er nok litt overvektig, 1.68 høy og veier ca. 85 kg. men jeg er kraftig bygd.

Les svaret

LHL svarer

Besvart 28. juni 2015
LHL

Hei og takk for godt spørsmål

Det vi vet er at fysisk aktivitet forebygger kransåresykdom. Dvs, hvis man ser på en stor befolkningsgruppe, og deler den inn i de som har vært fysisk aktive i mange år, og de som ikke har vært fysisk aktive, vil forekomsten av kransåresykdom (hjertekarsykdom) være lavere i gruppen som er fysisk aktive. I et lengre perspektiv er det sannsynligvis lurt å være fysisk aktiv.

Men om fysisk aktivitet kan reversere kransåresykdom (altså få forkalkningen til å forsvinne eller bli mindre), er et annet spørsmål. Det finnes nok ikke godt og direkte bevis for at det er mulig. Men det betyr ikke at trening ikke er gunstig likevel. For trening har mange positive effekter på kroppen, blodårende og hjertet, som også ellers reduserer faren for hjerteinfarkt, eller at kransåresykdommen skal blir verre.

Trening gjør at blodtrykket reguleres bedre, kolesterolverdiene blir mer optimale, og blodårene blir mer elastiske. Det finnes også forskning som viser at trening reduserer endel av de stoffene i kroppen som driver åreforkalkning, slik at videre utvikling kan bremses. Dessuten gjør trening hjertet sterkere og mer effektivt.

Det er også svært viktig at du lytter til, og følger de rådene du har fått fra legene dine etter kransåresykdommen er påvist hos deg. Hvis de anbefaler medisinsk eller annen behandling, er det veldig lurt å følge rådene deres. Slik behandling bremser også utviklingen videre, og beskytter deg mot ytterligere sykdom.

Kosthold er en annen viktig faktor i utvikling av kransåresykdom. Søtsaker, rødt kjøtt, og bearbeidede kjøttprodukter som bacon og pølser er ugunstige for hjertet. Du bør helt klart prøve å redusere inntaket av disse, og heller øke inntaket av grønnsaker, frukt, fisk, magert kjøtt, nøtter og grove kornprodukter. Olivenolje i matlaging er også gunstig. Søk gjerne på "middelhavsdietten" på nettet, da denne er spesielt bra for hjertet.

Jeg ser at du er 168 cm høy, og veier 85 kg. Det er nok litt i det meste laget, selv om du er kraftig bygd. Vektreduksjon vil også være gunstig for hjertet ditt.

Jeg ønsker deg lykke til!

Mvh

Wasim Zahid

 

Hjerte/kar

Gruer meg til ablasjon!

Hei! Jeg har blitt henvist til ablasjon og leste at det tar 3-5 timer og at man er våken under hele inngrepet. Leste også at det er viktig at man ligger helt stille alle disse timene og synes det virker noe uoverkommelig å ligge våken, helt stille alle de timene. Det skal også sies at jeg ikke liker situasjonen fra før av og gruer meg veldig til å i det hele tatt måtte være våken under inngrepet. Vet at man får beroligende, men likevel.. På forhånd takk!

Les svaret

LHL svarer

Besvart 26. juni 2015
LHL

Hei! Skjoenner godt at du kvier deg, - slik er det nok for mange som skal igjennom et inngrep (slik vi jo ofte maa en eller annen gang i livet). Fordelen med ablasjon er at det ikke blir smerter etter inngrepet, og vanligvis lite under selve inngrepet (og hvis det skulle bli vondt saa kan du faa smertestillende). Behandlingen er jo ogsaa vanligvis effektiv slik at du har godt haap om aa unngaa troebbel med hjerterytmen etterpaa. 

Det er lite komplikasjoner med ablasjon, og forskning viser at det gjerne er minst komplikasjoner naar pasienten er vaaken under inngrepet  (du unngaar tunge medisiner til narkose med mindre risiko for blodpropp etc, og kirurgen kan kommunisere med deg og tilpasse behandlingen under inngrepet). Det er heller ikke slik at du ikke kan bevege litegranne paa deg om noedvendig. Viktig at du kommuniserer med de rundt deg paa behandlingsrommet underveis i inngrepet hvis du har ubehag eller er veldig redd, saa vil du faa den medisinen du trenger.

Jeg vil raade deg til aa gjennomfoere operasjonen som planlagt, den er nyttig! En sjelden gang i blant saa gjoeres inngrepet ogsaa i narkose, saa jeg vil uansett  raade deg til aa bare snakke aapent med helsepersonellet som du moeter naar du kommer til sykehuset.

Lykke til, dette kommer til aa gaa fint!

 

 

Uføretrygd

Hei Er i avklaringsprosess ang arbeidsevne. De siste årene før sykemeldingen startet, hadde jeg kun 60% fast nattevaktstilling, da mitt barn trengte meg tilgjengelig hjemme pga fysiske og psykiske plager etter voldtekt. Når det var mulig, jobbet jeg ekstravakter i tillegg. Da barnet begynte å fungere bedre, søkte jeg 100% fast stilling, men ble samtidig selv syk, og fikk aldri begynt i 100%. Jeg er nå enslig, barnet er 18 og fungerer greit. Jeg er blitt syk, og vil aldri bli i stand til 100% stillingen. Kan jeg beholde min 60%-stilling om jeg er 40% ufør? Eller kan jeg beholde stillingen min om jeg gjør den om til 45% stilling, og er 55% ufør? Vil dette i tilfelle føre til trekk i denne trygden? Hønemor

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hovedregelen for fastsettelse av uføregrad tar utgangspunkt i inntektsevne. Inntektsevne før og etter uførhet sammenlignes. Er inntektsevnen varig nedsatt med minst 50 % er vilkårene for å få uføretrygd oppfylt.

Inntektsevnen er den inntetken du ville hatt i full stilling om du ikke var blitt ufør. Ville inntekten i full stilling vært 400 000 kroner, må du nå ikke være i stand til å tjene mer enn 200 000 kroner. Da vil uføregraden bli satt til 50 %.

Hvorvidt du kan jobbe 60 % og få innvilget uføretrygd beror på hva inntekten i 60 % stilling vil bli.

Når du er innvilget uføretrygd er det lett å kombinere uførerygd og arbeidsinntekt. Blir inntekten høyere enn den inntektsgrensen Nav fastsetter, blir uføretrygden  redusert med 66 % av inntekten du har over inntetksgrensen.

Uføretrygden beregnes med 66 % av inntekt inntil 6 G (540 408). Det er tre av siste 5 år før uføretidspunktet som dette beregnes av.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Hjerte/kar

Alternativer til marevan ved mekanisk aortaklaff

Hei! Hvilke alternativer til blodfortynnende medisin har en person med mekanisk aortaventil, og som i tillegg tidligere har hatt mange blodpropper i lunge og ben? Hilsen en som ikke vil bruke Marevan pga de hyppige blodprøvene ...

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 24. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Jeg har full forstaaelse for at du ikke liker alle blodproevene forbundet med marevan. Nyere mekaniske hjerteklaffer vil antagelig faa mindre strenge krav til blodtynning, men for de vanlige typen er dessverre kun marevan fullgodt. Her er baade amerikanske og europeiske "guidelines" entydige. Hos gravide kvinner blir sproeyter med haparin brukt i deler av svangerskapet, men beskyttelsen er ikke like god som for marvan. Det er gjort en forskningsstudie paa en av de nyere blodfortynnende midlene (dabigatran), som viste at dette produktet ikke var like godt som marevan for mekaniske klaffer. De andre nye blodfortynnende midlene har valgt aa avstaa fra videre forskning fordi de forventer at resultatene ikke vil vaere opploeftende. 

For aa forenkle marevanbehandlingen kan du soeke om aa faa apparat til hjemmemaaling av INR. Som du helt sikkert vet, kan man ogsaa ofte spare seg for endel blodproever ved aa holde livsstilen stabil slik at blodtynningsverdiene svinger mindre. 

Beklager, men akkurat i ditt tilfelle har vi lite aa stille opp med utover marevan.

Oensker deg en god sommer!

 

Hjerte/kar

Lav hvilepuls, litt matt og svimmel.

Har hvilepuls fra 42. Er ei ellers frisk dame på 52 år. Har lavt blodtrykk og litt matt og svimmel avogtil. Trenger jeg jern eller pacemaker kanskje?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 24. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Hvilepuls paa 42 kan vaere normalt for friske, sporty damer. Jernmangel gir neppe lav puls men kan gjoere at man blir slapp og svimmel. Lurt aa ta en tur til fastlegen og faa tatt noen blodproever hvis man mistenker slikt. 

Svimmmelhet kan ha med hjerterytmen aa gjoere, men oftere med balanseorganet eller blodtrykksreguleringen. Hvis dette oeker paa og blir plagsomt, eller du holder paa aa svime av saa synes jeg at du skal ta det opp med fastlegen din. Han kan evt. henvise videre til hjertelege for doegnregistrering av pulsen din ved behov.

God sommer!

 

Hjerte/kar

Blod i urinen, høyt blodtrykk.

Jeg var hos legen tok blod prøve. blodplaten var forhøyet til 514.- å i tilegg har jeg blod i urinen tror det var 4 + å har hatt en del smerter i venstre side. de trodde først det var nyresten, men fant ikke det på ct. å nå er jeg veldig redd at det kan være kreft. Å plages med alt for høyt blod trykk. Over trykk på ca 165 til 200 og under trykk på 95 til 115 å det er jo også alt for høyt.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. juni 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Du stiller ingen konkrete spørsmål, men uttrykker bekymring rundt noen symptomer og testresultater. Jeg skal prøve å kommentere disse. 

BLODPLATER: Blodplater, eller trombocytter, som de heter på fagspråket, er små celler hvis funksjon er å få blodet til å levre seg. Feks hvis du får et lite kutt eller sår i huden, er det blant annet blodplatene som gjør at det danner seg en skorpe og stopper blodet. Ulike sykdommer kan enten gi for lavt antall plater, eller for høyt antall plater. Hvis du har for lite blodplater, øker risikoen for blødninger. For høyt antall blodplater er sjeldent farlig i seg selv. Du må opp i svært høye verdier før det blir farlig. En verdi på 514 er ikke bekymrende. Blodplatene kan nemlig også øke hvis du har en betennelse i kroppen, feks en virusinfeksjon. Hvis legen måler at du har for mye blodplater må hun eller han utrede deg og prøve å finne ut hvorfor. 

BLOD I URINEN: Dette er også et symptom som må utredes. Det er ikke normalt å ha blod i urinen, og legen må finne årsaken. Årsakene kan være nyresten, nyresykdommer, infeksjoner i urinveiene, en rift eller sår i urinveiene, blod fra underlivet, og også ondartet sykdom. Dette må avklares, og er en jobb for fastlegen din. 

HØYT BLODTRYKK: Høyt blodtrykk kan skade kroppen, og ha negative effekter på hjertet, blodårer, nyrer, øyne, og dessuten øke risikoen for å få hjerneslag. Høye blodtrykksverdier må derfor behandles. Verdier opp mot 200/115 er altfor høyt, og må bringes under kontroll. Det finnes mange ulike medisiner som kan være effektive. Snakk med legen din snarlig.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

For mye Tambocor

ved en feiltagelse tok jegen tablett Tambocor retard 200mg for mye. går det bra??

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. juni 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Generelt vil jeg si at for en pasienten som allerede står på dette medikamentet, er en ekstra dose med  Tambocor retard 200 mg ikke er farlig. Man må nok opp i betydelig høyere doser før det kan være farlig. Hvis du opplever hjertebank eller svimmelhet må du kontakte lege. 

Mvh

Wasim Zahid