Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Pasientskadeerstatning

Jeg har et spørsmål ang en sak som pasientskadenemnda har. Etter en lungetransplantasjon med mange forviklinger ble jeg til slutt utskrevet. Men etter ca. 5 mnd ble det ved en innleggelse oppdaget ved røntgen en sonde liggende kveilet i min mage og rundt ventrikkelen . Sonden var 1 m og 92 cm lang. Ennå har jeg ikke fått noen erstatning, men må sende inn dokumenterte utgifter. Hvordan skal jeg ordlegge dette, smerter er jo ikke utgifter?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har du fått medhold i at det foreligger en svikt ved behandlingen og at den har fått negative følger for deg, kan du ha rett til erstatning. Det er et krav at det øknomiske tapet minst utgjør minst 5000 kroner. Har du fått en varig medisinsk invaliditet på minst 15 % som følge av pasienskaden, har du krav på menerstatning. Da vil alltid kravet om tap på minst 5000 kroner være oppfylt. I tillegg skal du få erstatning for økonomisk tap som utgifter, inntektstap og økonomiske utgifter til hjelp i hjemmet. Alt dette må sannsynliggjøres. Du kan ha rett til å få dekket utgifter til advokatbistand av NPE. Kontakt de for nærmere avklaring.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Uføretrygd

Hei, jeg har kols grad 3 og forstørret hjerte, om ikke dette er nok har jeg skriveutglidning i ryggen. Nav sier jeg ikke kan få uføretrygd og nekter meg å søke, jeg sliter mye med dårlig pust og jeg har nok med de dagligdagse gjøremål. Jeg går pr i dag på aap. Er dette riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav kan ikke nekte deg å søke. Men de kan gi råd om sjansen til å få innvilget uføretrygd.

Hvorvidt du oppfyller kravene til å få uføretrygd er det ikke mulig for undertegnede å ta stilling til. Men kravet er at inntektsevnen din er varig redusert med 50 %. Du må være medisinsk avklart. Det betyr at Nav må konkludere med at ytterligere medisinsk behandling ikke vil bedre din inntektsevne. Du må også være arbeidsavklart. Det betyr at Nav mener arbeidsrettede tiltak som skole, kurs, arbeidstrening ikke vil bedre arbeidsevnen din.

Uføretrygd og AAP beregnes ganske likt. Det er derfor ikke sikkert du taper økonomisk på å ha AAP.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Inntekt ved siden av uføretrygd

Hallo Atle Jeg er uføretrygdet og i arbeid og ein god ordning med min arbeidsgiver og trives i jobb, men jeg har nå ved halvgått år tjent opp 60 000 kr. og oppdaget at jeg blir vel mye avspist økonomisk når jeg paserte den grensen på 60 000 kr. så mye som 67% av min totale inntekt, ønsker å beholde mer av det eg tjener og har forhørt meg litt runt om det å starte eit AS og heller bli konsuklent istedet for lønnsmottager er dette noe nav vil like ? Har du noen erfaringer på dette området ? Har også hørt at det å få bonus også kan vere en løsning ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er pensjonsgivende inntekt som reduserer uføretrygden. Om du tar inntektene gjennom et AS eller enkeltmannsforetak, kan det bety lavere pensjonsgivende inntekt. Men hvor mye lavere er det opp til Skatteetaten å fastsette.

Bonus vil normalt være pensjonsgivende inntekt og dermed redusere uføretrygden på samme måte som annen pensjonsgivende inntekt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjertebank, ekstraslag, svimmelhet og lavt blodtrykk

Hei! Jeg har et spørsmål angående noen symptomer jeg har hatt i det siste. De siste 2 årene har jeg vært i en situasjon hvor jeg har hatt mange symptomer som ikke har vist seg å være knyttet til noen somatisk sykdom, deriblant svimmelhet, mageproblemer, muskelsmerter, hodepine osv. Det hele startet med angst for hjertet og angstanfall, men dette har nå roet seg ned de siste månedene. Tidligere hadde jeg angstanfall, men følte meg relativt bra ellers. Nå er situasjonen omvendt, jeg har nesten ikke angstanfall og jeg føler meg syk hele tiden. Som en konsekvens av dette har jeg endt opp med en relativt inaktiv livsstil i forhold til før, da jeg var en aktiv idrettsutøver. Jeg har lært meg å leve med disse symptomene, men i det siste har bekymringene rundt hjertet kommet tilbake på grunn av en opptrapping av enkelte symptomer. De siste årene har jeg hatt ortostatisk hypotensjon, noe som gir meg hjertebank og pulsøkning hver gang jeg reiser meg opp. I tillegg får jeg noen ganger hjertebank og puls på opp mot 160 av å bare gå rundt i huset. I det siste har jeg også fått serier med ekstraslag, og på det meste 50 ekstraslag på en time. Ting som dette gjør at jeg sliter med å leve normalt, jeg føler at jeg blir verre når jeg reiser meg opp og gjør noe, og dette fører til at jeg sitter/ligger mye stille. Jeg har en rekke symptomer som verken legene eller jeg finner noen forklaring på. Ut ifra dette har jeg følgende spørsmål: - Kan inaktivitet være årsaken til ortostatisk hypotensjon og et mer følsomt hjerte? - Er disse episodene jeg har hatt med hjertet et tegn på sykdom eller kan det være knyttet til underliggende stress/angst? - Er det normalt å få hjertebank og 160 i puls av å gå vanlig? Hva kan være årsaken til at dette noen ganger skjer? Kan det være knyttet til lavt blodtrykk/ortostatisk hypotensjon? - Har du noen tips til hva jeg kan gjøre eller hvor jeg kan få hjelp for å komme meg ut av denne situasjonen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 16. juni 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for detaljert spørsmål. 

Jeg har stor forsåelse for at du opplever situasjonen som vanskelig. Det er lett å skjønne at du ikke har det godt, og jeg synes det er positivt at du aktivt prøver å gjøre noe med det. Jeg skal prøve å besvære noen av de spørsmålene du stiller, men først:

Det er ikke normalt å få puls på 160 av bare å gå rundt i huset. Det er heller ikke normalt å ha ekstraslag i serie. Siden jeg ikke kjenner din helsesituasjon nærmere enn du har beskrevet, må jeg nesten bare si at dette må du få utredet nærmere. Slike symptomer kan i noen tilfeller være tegn på hjertesykdom, og må derfor avklares. Det ville vært veldig nyttig å få gjort et arbeids-EKG. Da kan kardiologen se nøyaktig hvordan hjertet ditt oppfører seg når du utsettes for en fysisk anstrengelse. Det kan også være lurt å gjøre et (evt. flere) 24-timers-EKG slik at man kan se om du virkelig har ekstraslag i serie, og hvor lange disse seriene/salvene er. Det bør også gjøres en ultralyd av hjertet (ekkokardiografi). Alle disse undersøkelsene gjøres hos en kardiolog, og du må be fastlegen din henvise deg. 

Inaktivitet er ikke bra for kroppen, men det gir vanligvis ikke plagsom ortostatisk hypotensjon (blodtrykksfall når man reiser seg fra liggende eller sittende stilling). Heller ikke et mer følsomt hjerte. 

Jeg synes det er trist at du har havnet i denne situasjonen, og at du blir passiv og hemmet. Derfor er det viktig at du får en utredning og får avklart situasjonen. Hvis man finner noe feil, får du behandling. Hvis man ikke finner noe alvorlig, er det kjempebra. Da kan det gi deg trygghet og visshet, slik at du kan legge dette bak deg, og igjen får en aktiv livsstil. 

Jeg håper alt ordner seg. Lykke til!

Mvh

Wasim Zahid

Blodfortynnende før tanninngrep

Hei, jeg hadde et lite hjerteinfarkt for 9 år siden og har ikke hatt noen problemer knyttet til dette i ettertid. Går på albyle- e 75 mg. Skal nå sette inn et tannimplantat. Bør jeg la være å ta Albyl-e i forkant av operasjon? Min fastlege er på ferie..

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 16. juni 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Etter hjerteinfarkt går nesten alle pasienter på blodfortynnende medisin resten av livet, med mindre det er noe som taler i mot det. Slik bruk forebygger nye infarkter, og er derfor veldig viktig. 

Du skal ikke stoppe med Albyl-E i forbindelse med tanninngrepet, men du det er viktig at du sier i fra til tannlegen at du bruker medisinen. 

Lykke til!

Mvh

Wasim Zahid

Kalium og hjertestans

er en 53 år gammel kar som fikk hjertestans for 10år siden, det ble påvist at jeg var fri for kalium i kroppen og det var derfor jeg fikk hjertestans , har i ettertid gått på kalium og fått målt nivået hvert år (alt ok på de målingene). hva kan grunnen være at kroppen tømmes for kalium slik at man får hjertestans? det skal her nevnes at den dagen jeg fikk hjertestans var det 30gr varmt og jeg var på trening tur da det inntraff. legen har ikke funnet noe grunn for at jeg fikk denne hjertestansen utenom ubalansen i kalumnivået , men det er vel ikke slik at nivået synker på dagen , det skjer vel over tid ?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 16. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Det er en dramatisk historie du forteller. Alvorlige forstyrrelser av kaliumverdier i blodet som årsak til hjerterytmeforstyrreler er en fryktet tilstand, men det er heldigvis sjelden at det medfører plutselig hjertestans hos tidligere friske personer.

Den i særklasse vanligste årrsaken til lav kalium er bruk av visse typer vanndrivende medisiner, men raskt væsketap (urin, svette), oppkast/diare, spiseforstyrrelsere og overdrevent inntak av lakris hører til andre mulige årsaker. Insulin, sterkt stress og bruk av visse typer astma medisiner (betaagonister) kan også bidra, og det finnes enkelte sjeldne hormonforstyrrelser. I forhold til symptomer så er det ikke bare lav verdi i seg selv, men også hvor raskt kaliummangelen har oppstått som har betydning. Endringene kan oppstå relativt raskt. I ditt tilfelle har nok løpeturen i 30 grader varme betydning for det som skjedde. Kan hende har du også fra naturens side en øket tendens til å tape kalium. Mengden kalium som tapes i urin kan måles relativt enkelt i en urinprøve. Du bør nok for sikkerhets skyld fortsette med regelmessige blodprøver og ta tilskudd om nødvendig.

Hjerte/kar

sick-sinus syndrom med svimmelhet

Hei. Da jeg var på sesjon ble det avdekket at jeg hadde lav puls og jeg ble sendt videre til hjertespesialist på SUS. Da jeg ble innkalt der måtte jeg først gå med 24t EKG, før resultatene ble analysert og de plasserte meg på en ergometersykkel hvor de nesten fremprovoserte en besvimelse. Jeg fikk diagnosen "Sick Sinus Syndrome". I etterkant har jeg følt at informasjonen og oppfølgningen har vært dårlig. Jeg fikk så og si ingen info om sykdommen annet enn diagnosen og jeg fikk ingen medisiner. Hjertelegene sa at det var "både-og" om jeg ønsket pacemaker. De trakk på skuldrene og sa at det var noe jeg kunne velge selv. Jeg har hatt noen av de kjente bivirkningene av lav puls, som at jeg til tider har vært slapp og demotivert, og jeg har noen få ganger opplevd besvimelsestendenser, men uten at jeg mister bevisstheten totalt. Enkelte ganger har hjerteslagene hatt flere sekunders mellomrom. Dette har ført til svimmelhet og at jeg har lagt meg ned på bakken, etterfulgt av hjertebank. Dette skjer som regel ved at jeg øker fysisk aktivitet. Det er vanskelig å få en skikkelig uttalelse fra kompetente folk om denne sykdommen.

Da diagnosen ble stilt var jeg i dårlig fysisk form og spiste dårlig. De siste årene har aktivitetsnivået mitt økt og kostholdet endret seg men jeg har fortsatt sykdommen i bakhodet.

Plagene har avtatt noe og hvilepulsen har økt fra 40-45 til 65, målt med pulsklokke. Det jeg lurer på er hvor mye man vet om "Sick Sinus Syndrome" eller hjerterytmeforstyrrelser og hvilke alternativer jeg har, og hvilke råd dere gir til personer med denne diagnosen. Jeg røyker ikke og snuser ikke.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 16. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Du har levd med denne tilstanden fra ung alder, og det er meget beklagelig at du ikke opplever å fått noe særlig informasjon utover selve diagnosen. Jeg skal forsøke å gi noen stikkord under:

Sinusknuten er hjertets naturlige "pacemaker", og når denne ikke virker blir det ikke laget nødvendige elektriske impulser for å få hjertet til å slå. Resultatet kan bli langsom puls og pauser mellom hjerteslagene som kan medføre for lite blod til hodet og dermed svimmelhet og noen ganger besvimelse.

Det finnes også andre typer forstyrrelser i hjertets elektriske system som kan gi langsom puls eller puls-pauser, og "sick sinus" hører til de mest godartede.

Tilstanden skal hovedsaklig kun behandles hvis man har symptomer, og det finnes per idag ingen godkjent/effektiv behandlingsform utover mekanisk pacemaker.

De fleste tilfeller av sykdommen er såkalt "idiopatiske",- det er et fint ord for at man ikke kjenner årsaken. Hos eldre personer kan det være sammenheng med  kransåresykdom og/eller arr i hjertet, eller bruk av visse typer medikamenter.

I ditt tilfelle høres det ut som om det var et klart grunnlag for å vurdere pacemaker, slik som situasjonen var da du ble innlagt ved SUS (med forbehold om hvordan EKG så ut mens du hadde symptomer). En pacemaker operasjon er et relativt lite inngrep og er meget effektivt mot symptomer fra langsom puls/pauser. Det høres heldigvis ut som om du har blitt gradvis bedre og at du har hatt positiv effekt av å komme i bedre form. Dersom du ikke har symptomer lengre, trenger du heller ikke pacemaker. Det kan godt tenkes at du ikke kommer til å oppleve mer plager med pulsen, men dersom symptomer alikevel skulle dukke opp igjen kan det være greit å vite at det finnes god behandling.

 

Hjerte/kar

Mann med høyt blodtrykk og lite effekt av medisin

Hei. Jeg er en mann på 44 som i et par år har slitt med høyt blodtrykk. Det siste året har jeg tatt triatec, men jeg synes ikke det hjelper noe særlig. Annet enn at jeg må drikke 3-4 liter vann om dagen for å unngå de verste hjertebank anfallene om natten. Høyt blodtrykk ligger i familien på farssiden. Både far og eldre søster fikk høyt blodtrykk i samme alder. Er jo bekymret for hva slags bivirkninger dette vil føre til. Har begynt å løpe, og endret kosthold til saltfattig.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 15. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Flott at du har begynt å trene,- mange paienter får effekt på blodtrykket av trening, og du får uansett gleden av å komme i form og av bedre helse på sikt.

Når det gjelder blodtrykksmedisinen din, så høres jo ikke dette optimalt ut. Vi leger har en ganske fyldig "verktøykasse", og kommer som oftest til målet etter litt individuell "skreddersøm" med medisintyper og styrker.

Noen "kjøreregler" for tilpasning av medisin:

1) Jeg ville valgt en medisin som tar hensyn til eventuelle tilleggsplager/sykdommer,- du nevner nattlig hjertebank. Her vil en såkalt betablokker (f.eks selo-zok) kunne virke gunstig både på blodtrykk og hjertebank, men kan gi endel bivirkninger særlig i høyere doser. Her vil jeg nok først anbefale at du får gjennomført en døgnregistrering av hjerterytmen din (hos privat hjertespesialist, eller etter henvisning fra fastlegen din). Dersom du har hatt høyt blodtrykk lenge kan det også være nyttig å få gjort en ultralydundersøkelse for å vurdere om hjertet er påvirket.

2) Ved bivirkninger skfte til annen type medisin

3) Ved manglende effekt justere styrke/dose.

4) Regelmessig kontroll, evt. med blodprøver for å sikre at kroppen tolererer medisinen.

Klaffelekkasje til operasjon og reise til sydlige strøk

Hei. Når man har en klaffelekasje som er forverret og sannsynligvis må opereres om få mnd vil en reise til sydligere strøk midt på sommeren (35-40 grader) merkes på kroppen ?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 15. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Ja, i såpass sterk varme er det nok sannsynlig at du vil merke endringer på kroppen i form at hevelse i beina, lavere blodtrykk og evt. ledsagende svimmelhet/uvelhet og i verste fall besvimelsesfare. Du vil også kunne oppleve høyere hvilepuls og at du har "litt mindre å gå på" fysisk.

Hvis du har en klaffefeil som skal opereres snart, så står du antagelig på flere typer medisiner som styrker hjertet, men som også vil kunne senke blodtrykket ditt (medisiner som kan være i gruppen ACE-hemmere/AII blokkere, visse typer vanndrivende eller såkalte betablokkere). I en sitiuasjon der operasjon er aktuelt, vil legen ønske å kunne gi deg solide doser medsin for å styrke hjertet, men må i mange tilfeller begrense dosene for å unngå at blodtrykket blir for lavt slik at pasienten opplever svimmelhet/uvelhet. Problemet med lavt blodtrykk kan blir forverret i varme strøk, og jeg vil nevne et par hovedgrunner:

1) Mer blod blir flyttet bort fra de store pulsårene og ut i huden for å bli kjølt av, dette gir lavere såkalt "sirkulerende blodvolum", og blodtrykket faler.

2) Pga varmen vil du svette mer og stå i fare for å bli uttørket, som igjen også kan påvirke "sirkulerende blodvolum".

Kroppen vil prøve å kompensere for tap av blodvolum ved å øke pulsen, og du "får mindre å gå på" ved fysisk anstrengelse..

Nyt sommeren til fulle, men dersom du skal til meget varme strøk så vil jeg nok anbefale skyggen, hatt på hodet, nok drikke, at du beregner deg god tid på fysiske aktivite og tar et avkjølende bad i ny og ne. Lytt til kroppen og slapp av når det trengs! Ha en riktig fin sommer!

 

 

Trening etter blodpropp

Hei. Da synet forsvant på høyre øye fikk jeg på sykehuset påvist blodpropp i høyre øye. Blodproppen er nå borte. Jeg fikk blodfortynnende og kolesteroldempende medisin til fremtidig bruk. Er fremdeles noe uklart på øyet. Har fra tidligere behandlet atrieflimmer, ellers føler jeg meg i fin form.

Spørsmålet mitt er hvor lenge jeg bør vente før jeg starter opp igjen med styrke og kondisjonstrening?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. juni 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det finnes ikke noe eksakt svar på når du kan begynne å trene igjen, og svaret vil variere fra pasient til pasient. Som en generell tommelfingerregel vil jeg si at hvis du føler deg i god form, og ikke har noen særlige plager, er det greit å trene igjen. At du fortsatt har litt uklart syn skyldes "skaden" etter proppen, og er ikke til hinder for at du skal trene. 

Forskning har vist at trening (blanding av kondisjon og styrke) er svært nyttig i tiden etter slike blodpropper og "mini-slag". Det bedrer prognosen. Derfor: flott at du er ivrig med å komme i gang! Lykke til videre. 

Mvh

Wasim Zahid