Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Kosthold

Psoriasisleddgikt og alkohol

Er det slik at psoriasis og ledd stivheten har en sammenheng med alkoholisme ?
Hilsen anonym mann 56

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ikke kjent om alkoholinntak kan forverre leddgikten ved psoriasis. Det måtte eventuelt være om man derved ikke greier å opprettholde et næringsrikt kosthold. Men dette er svært usikkert.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar

Kan pace-maker kombineres med vagusstimulator?

Jeg har hatt hjerteflimmer i 25 år, men nå har jeg fått en veldig effektiv vagusstimulator mot min tidligere "..vanskelig traktable epilepsi .." (legesitat). Greier legene implantere i meg en hjertepacemaker når jeg har en vagusstimulator før? Hvis min hjerteflimmer blir mye mer alvorlig er jeg kanskje villig til å være en forsøkskanin?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er hyggelig å vite at du får god effekt av den implanterte vagusstimuleringen. En pace-maker for hjertet vil påvirke hjertet direkte gjennom elektroder. Det burde i utgangspunktet ikke komme i veien for vagusstimulatoren. Men dette er spesielle ting som uansett vil bli vurdert nøye hvis det blir aktuelt å implantere en pace-maker for hjertet ditt.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hvordan varierer FRC -funksjonell residualkapasitet i lungene?

Hvorfor faller FRC hos eldre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, takk for spørsmålet!

FRC er det volumet som er igjen i lungen når man har pustet ut vanlig uten å anstrenge seg for å puste ut ekstra luft. Det er summen av ekspiratorisk reservevolum (ERV) som er det ekstra man klarer å puste ut, og residualvolumet (RV) som er den mengden luft man ikke greier å puste ut og som hindrer lungen fra å klappe helt sammen. FRC reduseres når man ligger ned, hos overvektige personer og ved væskeansamlinger i buken samt graviditet fordi bukinnholdet da trykker mot mellomgulvet og derved reduserer lungevolumet. FRC reduseres også ved lungefibrose hvor lungevevet skrumper. Ved økt alder vil brystkassen bli stivere og de elastiske krefter i lungene svakere. Dette påvirker FRC slik at den vanligvis vil øke.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Normal lungefunksjon

hva er normal lungefunsjon.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 27. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen. Normal lungefunksjon for deg får du vite hvis du går til fastlegen din og får tatt en pusteprøve. Den vil regnes ut ifra  kjønn, vekt og alder.

Lykke til!

Mvh Hilde

Mindre tåleranse for anstrengelser

Jeg må stadig oftere hoste opp en krimaktig klump, og jeg føler at jeg tåler mindre og mindre anstrengelser. Er dette kols eller egentlig bare innbilning?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 27. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen. Hvis du lurer på om du har utviklet kols, bør du oppsøke fastlegen og be om å få tatt en pusteprøve. Du kan også be om å få tatt en infeksjonstatus, for å se om det er en infeksjon du har. Ta gjerne kontakt med kolslinjen på tlfnr 800 89 333 for en mer utdypende samtale.

Lykke til!

Mvh Hilde

Rettigheter

Skatt på pensjon når du bor i utlandet

Hei Man har overgang fra uføretrygd til alderspensjon(67 år) og har planer om å flytte til hjemmelandet utenfor EØS land uten tilknytning til norge.hvilke skatteregler gjelder det ? på forhånd takk MVH

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. mai 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land.  Disse avtalene regulerer om pensjon og uføreytelser fra Norge skal beskattes i Norge eller ikke.

Men utgangspunktet er at har du flyttet til et annet land skal du betale kildeskatt på pensjonen. Den er på 15 %. Er pensjonen også skattepliktig i det landet du har bosatt deg, er det det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Er pensjonen helt eller delvis skattefri i Norge, må du selv kontakte skatteetaten for å få lavere skattetrekk enn 15 %.

Vær oppmerksom på at skatteavtalenes regler om pensjon i utgangspunktet ikke gjelder for uføretrygd og andre uføreytelser.

Her finner du informasjon fra skatteetaten:

Skatt på pensjon i utlandet

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Hjerte/kar

Hjertesvik og forsikring

Angående forsikringer. Jeg ser bl.a at trygg forsikring ikke har dekning på hjertesvikt, men andre opplistede sykdommer bl.a hjerteinfarkt. Det er flere selskaper som ikke har hjertesvikt i sin liste over sykdommer de ikke dekker. Er hjertesvikt pasienter ikke ivaretatt i forsikringer i arbeidslivet. ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. mai 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Forsikringsproduktene vil kunne variere mellom forsikringsselskapene. Etter forsikringsavtaleloven må nektelse av å tilby forsikring eller begrensninger i dekningsområdet være saklig begrunnet. Et avslag eller begrensning kan påklages til Finansklagenemnda. Se: www.finkn.no

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Kosthold

Kolesterol i maten

Hei, Jeg fant ut at kolesterol finnes i alle dyreprodukter og ikke i planter. Burde ikke da et plantebasert kosthold bli anbefalt for å senke kolesterolet?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 23. mai 2015
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, vi anbefaler et plantebasert kosthold - se et tidligere svar på dette her: http://lhl.no/spor-eksperten/sporsmal/Plantebasert-kosthold.

Vi gir ikke generelle, spesfikke råd om inntak av kolesterol fra mat - som du helt riktig skriver kun finnes i animalske matvarer. Det er ikke en "gift", og det er heller ikke avgjørende for kolesterolnivåene i blodet. For noen kan det være nødvendig å spise lite kolesterol, men for mange reguleres kolesterolet i blodet slik at kroppen produserer mindre kolesterol selv dersom man får i seg kolesterol fra mat. Kolesterolet i mat blir bare delvis absorbert fra tarmen. 

Uansett er vår "filosofi" at dersom man følger generelle retningslinjer for et hjertevennlig kosthold - bl.a. hovedsakelig plantemat, mye frukt og grønnsaker, kostfiber og et balansert fettinntak - vil inntaket av kolesterol fra maten automatisk begrense seg. Et slikt kosthold vil også ha mange naturlig kolesterolsenkende komponenter i seg.

Kols grad 4

Min mor på 73 år har fått diagnose alvorlig hjertesvikt og kols grad 4. Hvor lenge kan man leve med en slik diagnose? Hun har også begynt å drikke konjakk, ca. en hel flaske per uke. Hvor farlig er det?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 22. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for din henvendelse til kolslinjen. Det er dessverre helt umulig å si noe om hvor lenge din mor kan leve. Noen kan leve i 10 - 15 år med kols i grad 4. Konjakken er jeg mer usikker på. Kanskje du kan spørre din mor om dere kan snakke sammen med fastlegen hennes. Det kan være at det er bekymringer hos din mor det kan være mulig å gjøre noe med.

Du/dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt med kolslinjen på telefon 800 89 333 for en mer utdypende samtale.

Mvh Hilde

Fastlegekompetanse på kols

Hei!
Jeg har hatt diagnosen astma/kols i mange år nå og står på fast medisin. Jeg behøver en fastlege som er flink med kols i Skedsmo kommune, da jeg og min mann nylig flyttet hit. Jeg ønsker å ha så kort vei til fastlege som mulig, da jeg ikke bestandig disponerer bil. Er det noen som kan hjelpe meg med dette? Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 22. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for din henvendelse til kolslinjen. Det er dessverre ingen mulighet for oss å inneha en slik oversikt over fastlegenes kolskompetanse. Du kan eventuelt ta kontakt med LHLs lokallag i Skedsmo og høre om de har noen gode erfaringer med enkelte fastleger. Det kan være at det enkelte legekontor kan gi deg et svar på ditt spørsmål. Du har også mulighet for å få en utredning hos lungespesialist, hvis du opplever at du trenger mer enn det fastlegen kan tilby.

Ta gjerne kontakt på kolslinjens telefon 800 89 333 for en nærmere samtale.

Lykke til!

Mvh Hilde