Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Astma og slimmobilisering

Hei
Jeg har alfa antitrypsinmangel og astma uten å ha utviklet kols. Jeg sliter veldig med å få opp seigt slim. I perioder gir slimplagene svie og mye hosting for å få opp slimet.ved inaktivitet blir slimet gult og klumpete. Jeg har bedt lungelegen om hjelp for å få tak i en flutter eller liknende. Pep fløyte virker ikke. Lungelegen tar ikke kontakt og ser ikke ut til å ta meg på alvor. Hvem andre kan hjelpe meg med slimmobilisering eller skaffe meg en flutter?

Begynner å bli fortvilet!

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 21. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for din henvendelse til kolslinjen. Det er mulig å skaffe seg en flutter. Ta kontakt med forhandler:Edvard, key Account Manager. Mobil 95110128, Alere AS Det er også viktig at du drikker rikelig slik at slimet blir tynnet ut og enklere å få opp. Det kan være at du kan ha nytte av en fysioterapeut som kan lære deg om hvordan du selv kan utøve aktiv slimmobilsering.

Rehabiliteringsopphold på et av østlandets to lungesykehus er også en mulighet for å lære seg å leve best mulig med utfordringene som følger med . Fastlegen kan søke om et slikt opphold. Ta gjerne kontakt med kolslinjen på telefon 800 89 333 for en mer utdypende samtale.

Lykke til!

Mvh Hilde

Luftrenser

Jeg lurer på om dere har noen anbefalnig når det gjelder luftrenser og hvilken type. Jeg har kols og ønsker å forsøke å anskaffe en luftrenser for å se om dette kan ha noen betydning.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 21. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen. Du kan prøve å se om astma og allergi forbundet (naaf.no) har noen anbefalinger på slike produkter. Vi har ingen produkterfaringer i forhold til luftrensere.

Lykke til!

Mvh Hilde

Nyoppdaget kols

Hei
Jeg har fått beskjed av legen at jeg har alvorlig kolsdiagnose. Jeg blir redd ... har ikke røkt mye, er 49 år. Jeg spurte legen om jeg skulle få noe medisin, men da fnyser han omtrent og sier at: "Du puster jo for egen maskin". 65 % utpust cirka. Kan det stemme at jeg ikke skal ha medisin, ei heller komme til lungelege?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 21. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for din henvendelse til kolslinjen. Du kan selv be om å få en undersøkelse hos lungespesialist. Fastlegen må da sende en henvendelse. Det er også mulig å bytte fastlege hvis du ikke synes du kommer noen vei i forhold til videre muligheter.

Det er faktisk mange medisiner som er kommet de senere årene, og det er nok ikke alle fastleger som har helt oversikt her. Rehabilitering kan også være med på å vise hvilke muligheter du har og hvordan du kan leve best mulig med lungesykdom. Du kan få en del brosjyremateriell tilsendt i posten, som kan være med å gi deg litt mer innsikt.

Det hadde vært veldig fint om du kunne ta kontakt med kolslinjen på telefonnummer 800 89 333 slik at vi kan få din post-adresse og vi kan ha en mer utdypende samtale om hvilke muligheter du har. For det finnes faktisk ganske mange muligheter for å leve et godt liv til tross for at en har noen begrensinger som følge av kols.

Lykke til!

Mvh Hilde

O2-reduksjon ved trening

Hei!
Jeg har en bruker som har kols og bruker O2 hele døgnet. Vet trening faller O2-metningen ned fra 90-95% til 70-75%. Kommer ganske fort igjen etter liten pause. Hva er riktig O2-metning hos kolspasienter ved trening?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 21. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for din henvendelse til Kolslinjen. Jeg legger ved svaret jeg fikk fra fagutvikler hos fysioterapeuten på LHL-klinikkene Glittre. Ta kontakt på kolslinjens telefonnummer 800 89 333 for en mer utdypende samtale, hvis behov. Lykke til!

Mvh Hilde

Det er jo ikke helt strikte retningslinjer med en klar grense, men et fall mot 75 % er lavt. Det ville være interessant å vite om denne pasienten hadde trengt høyere O2-tilskudd, så sant den ikke retinerer CO2, men dette må jo utredes. Det kan gjøres på en poliklinikk eller på LHL-klinikkene Glittre, hvis det er aktuelt. Dersom det er kjent og akseptert at den desaturerer, og at det er frykt for CO2-retensjon, ville jeg i treningssammenheng ikke latt den synke lavere enn til 80%, og der også, anvendt kun intervalltrening, med full stopp mellom intervallene, slik at metningen får mulighet til å stige tilbake til 95%.

Det er vanskelig å være helt konkret i sine anbefalinger, da alle forbehold bør være kjent.

Til slutt: Retningslinjene sier at oksygentilskudd under trening skal tilpasses individuelt hos de som responderer på det (subjektiv og objektiv effekt).

Grunnleggende sykepleie til kolspasient

Hva er grunnleggende sykepleie til en pasient som har kols?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 21. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei og takk for ditt spørsmål til kolslinjen!

Det er ikke enkelt å svare kort på ditt spørsmål om hva som er grunnleggende sykepleie til en kolspasient, men vi prøver på et ikke altfor omfattende svar, også må du bare ta kontakt med kolslinjen på telefon for mer utdypende informasjon. Kolssyke kan oppleve en stor variasjon av begrensninger, og behovene vil derfor variere i forhold til hvor stor del av lungene som er rammet, og hvordan lungene er rammet. Nedenfor er noen punkter som vi vet er viktige områder å fokusere på i forhold til kolspasienter.

Oppfølging av medisiner og spesielt fokus på om de klarer å få i seg inhalasjonsmedisiner på riktig måte. Se studier på inhalasjonsmedisiner på helsebiblioteket, Norsk sykepleierforbund og aktuelle fagartikler.

Riktig ernæring er viktig, ikke eget kosthold for kolssyke, men vektnedgang for de som veier for mye og kaloriberikende kost for de som veier for lite.Det er faktisk en del av de med langkommet kols som veier for lite fordi så mye av energien går med til pustearbeidet. Motivere for livsstilsendring f.eks. røykeavvenning, trening og kosthold. Noen kolssyke kan ha behov for tilførsel av oksygen og da blir det viktig å følge opp/observere surstoffmengde og evt. bivirkninger ved oksygenbruk.

Det å vite at en del kolssyke kan slite med skyld/skam, da de kan ha påført sykdommen selv gjennom bruk av tobakk. Hvordan kan vi som helsepersonell imøtekomme disse belastende følelsene? Depresjon/angst er også ofte påvist som tilleggslidelser hos kolssyke. Hvordan forholder vi som helsepersonell oss til det psykiske aspektet som følger med? Vite noe om mulighetene ved lungerehabilitering.

Som tidligere nevnt er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kolslinjen for mer utdypende informasjon telefon 800 89 333.

Med beste hilsen fra

Hilde sykepleier på kolslinjen

Hjerte/kar

Svimmelhet ved medisinbruk

Jeg ble by-pass op. For 5 år siden . Etter dette har jeg gått på faste medisiner: atacand, carvedilol, lipitor, albyl e, Nexium (beh for reflux). Jeg går nå regelmessig på treningssenter og er blitt i relativt god form/kondisjon. Har i 3-4 mnd har vært plaget med svimmelhet (nautisk) og lurer nå på om dette kan skyldes medisinbruken. Har forsøkt å redusere doseringen 1 mnd.s tid men har ikke hatt noen bedring . Finns det en instans el. kontrollsenter der en kan få sjekket event. feil medisinbruk ? Kan årsaken kanskje være relatert til syn / hørsel.

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 20. mai 2015
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din. Det er vanskelig å svare på om det er medisinene som forårsaker svimmelheten, men medisinene du oppgir kan gi svimmelhet som bivirkning.

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med fastlegen din for å få en vurdering.  

Med vennlig hilsen

Inger Elling

Hjerte/kar

Trøtthet etter hjerteinfarkt

Hvor lenge varer trøttheten etter et hjerteinfrakt?

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 20. mai 2015
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din. Det er vanlig å føle seg trøtt etter et hjerteinfarkt. Kroppen har vært gjennom en stor påkjenning.Hvor lenge man føler seg trøtt etter et infarkt er veldig individuelt. Akkurat som menneskers personlighet er forskjellig, reagerer også kropper ulikt på det de har vært igjennom. Det er viktig å komme i normal gjenge igjen så snart du kan etter infarktet. Å være i fysisk aktivitet og å spise sunt vil gi overskudd. Mange har stort utbytte å delta på et rehabiliteringsopphold, hvor man får råd og veiledning om hvordan man kan trene seg opp. Lykke til!

Med vennlig hilsen

Inger Elling

Rettigheter

Uføretrygd istedenfor alderspensjon?

Er det mulig å velge å motta uføretrygd i stedet for alderspensjon etter fylte 67 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. mai 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke mulig. Uføretrygden opphører når du blir 67 år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Hvis man hat latent ("Sovende") Tuberkulose, kan man smitte andre ?

Hvis man har fått tuberkulosebakterien og den er "sovende", kan man smitte andre? Ellers takk for utfyllende svar. (Ville gi deg 5 stjerner, men fikk bare klikket 1 stjerne) Vennlig hilsen bekymret

Les svaret

Vår ekspert, Thomas Jürgens, Lege svarer

Besvart 19. mai 2015
Thomas Jürgens, Lege

Takk for hyggelig tilbakemelding

Nei, hvis du har latent (sovende) tuberkulose, kan du ikke smitte andre.

Det som vanligvis skjer når en person har blitt smittet av tuberkulosebakterien, er at kroppen klarer å bekjempe infeksjonen.  Men noen ganger kan noen få bakterier bli værende i kroppen i en sovende, inaktiv tilstand. Dette kalles latent tuberkulose. En person med latent tuberkulose har ingen symptomer og kan ikke smitte andre. Dette er faktisk en ganske "vanlig" tilstand. Det er antatt at 1/3 av verdens befolkning har latent (sovende) tuberkulose. Dette er et større problem i land som fortsatt har mye tuberkulose. I land som Norge, hvor vi har lite tuberkulose, forekommer det relativt sjelden. 

I 90-95% av tilfellene vil de 'sovende ' bakteriene aldri reaktiveres, og de vil derfor ikke gjøre noen skade. Men hvis bakteriene reaktiveres, vil personen bli syk av tuberkulose (få aktiv tuberkulose), og han/hun vil kunne smitte andre.  Dette skjer vanligvis de første 2-5 årene etter at man har fått latent tuberkulose. Immunsystemet spiller en stor rolle her, og for eksempel vil personer som tar immunsupprimerende medisiner eller dialyse, ha en noe større risiko for at den latente tuberkuloseinfeksjonen aktiveres.

Det kan faktisk skje at bakteriene reaktiveres også etter mange år. Flere av de eldre personene som får tuberkulose i dag, ble trolig smittet for over 60 år siden. da tuberkulose var veldig vanlig i Norge. Den gangen het LHL fortsatt ' Tuberkuløses hjelpeorganisasjon'.

Jeg håper jeg har svart på spørsmålet ditt?

Ha en fortsatt fin dag!

 

Lunge

Kan man bli smittet av tuberkulose når man har fått BCG vaksine?

Kan man bli smittet av tuberkulose når man har fått BCG vaksine? Jeg jobber som helsesekretær og kom i kontakt med en som var smittet av tuberkulose. Jeg tok blodprøve av vedkommende og personen satt og hostet. Vennlig hilsen bekymret

Les svaret

Vår ekspert, Thomas Jürgens, Lege svarer

Besvart 15. mai 2015
Thomas Jürgens, Lege

 

Hei,

Det er fullt forståelig at du er bekymret, men jeg håper jeg skal klare å berolige deg.

Først til litt dårlige nyheter: Ja, man kan bli smittet av tuberkulose selv om man har fått BCG- vaksine. Det er vanlig å tro at man er helt beskyttet mot tuberkulose når man har tatt vaksine, det er man jo med mange andre vaksiner, men dessverre har ikke BCG- vaksinen en fullverdig effekt.  

Den gode nyheten er at tuberkulose ikke smitter lett. Tuberkulose er mye mindre smittsomt enn for eksempel influensa. Så basert på den informasjonen du har gitt, er sjansen for at du har blitt smittet, veldig liten.   

Her er et eksempel som viser at tuberkulose ikke smitter lett: Fra tidligere smitteoppsporinger blant husholdsmedlemmer (altså mennesker som har bodd sammen med noen som har smittsom lungetuberkulose) er det vanligvis ikke mer enn rundt 30 % som blir smittet og får latent tuberkulose (de blir altså ikke nødvendigvis syke, men har tuberkulosebakterien "sovende" i kroppen). Og det er altså blant folk som har tilbragt mange uker og måneder sammen i samme rom!  

Det er derfor lite sannsynlig at du har blitt smittet under den korte perioden du var i kontakt med pasienten. Men selv om risikoen er liten, kan jeg ikke garantere at den er null. Så hvis du fortsatt er bekymret bør du vurdere å diskutere med fastlegen din om du bør screene deg.  

Første skritt vil da være å spørre deg om du har symptomer på tuberkulosesykdom. De vanligste symptomene på tuberkulose er: 

  • Vedvarende hoste i over to uker

  • Feber over tid

  • Nattesvette

  • Gå ned i vekt

  • Smerter i brystet

  • Kul i lymfene oftest på halsen eller i lysken

Hvis du ikke har noen symptomer, vil neste skritt være å ta en blodprøve (også kalt IGRA-test eller Quantiferon) som kan vise om du har blitt smittet av tuberkulosebakterien. Denne testen tas vanligvis 8-10 uker etter man har vært i kontakt med noen som er smitteførende (kan også tas senere). Hvis den er negativ har du ikke blitt smittet.

La meg avslutte svaret med å berolige deg nok en gang. Hvis du mot formodning har fått tuberkulose, så er det viktig å vite at tuberkulose en sykdom man blir frisk av. Du vil få god oppfølging og all behandling og medisiner er gratis. 

Håper jeg har svart på spørsmålet ditt og at det har gjort deg mindre bekymret. Hvis ikke, hører jeg gjerne fra deg igjen!