Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Behandling av atrieflimmer etter ablasjon

Jeg har nylig vært på Feiringklinikken og fått utført en vellykket ablasjon. Har hatt et anfall av flimmer etter ablasjonen, noe kardiologen mener er normalt. Er derfor satt på Cordarone kun i 2 måneder for å stabilisere hjerterytmen. Sjekker INR 2 ganger i uken og kardiologen mener medisinen er svært trygg i en så kort brukerperiode. Kan du bekrefte at jeg kan være trygg - takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Medikamentet som er valgt av kardiologen er meget effektivt og brukes av flere i din situasjon. Det er riktignok beskrevet mange bivirkninger ved medikamentet, men disse er doseavhengige og er hyppigere ved langvarig bruk. Dette er kardiologen sikkert meget godt orientert om og har erfaring med bruk av medikamentet. To måneders behandling er heller ikke lang tid i denne sammenheng. Og jeg regner med at du skal følges opp videre etter et par måneder. Jeg mener at du bør stole på kardiologen.

 

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Oppstart trening etter hjerteinfarkt

Jeg har nylig hatt et type 2 infarkt som kom under et flimmeranfall. Dagen etter ble det utført angiografi. Jeg er blokket i alt fire ganger i løpet av 19 år, sist i 2012. Angiografien viste ingen ny fortetning etter blokkingen i 2012. Det siste året har jeg hatt 3 - 4 flimmerannfall som har gått over av seg selv i løpet av 2 - 4 timer. Registrerte høyeste puls har under anfallene vært 140. Når kan jeg starte trening og med hvilken intensitet? Mvh Tom

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 13. mai 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for gode og relevante spørsmål.

For det første er det flott at du vil komme i gang med treningen igjen etter gjennomgått hjerteinfarkt. Normalt blir pasienter anbefalt å gjenoppta normal aktivitet så fort som mulig, men at de bør vente med trening til det har gått 2-4 uker. Så har det gått noen uker siden infarktet ditt kan du trygt gå i gang med trening igjen. Det blir vanskelig å gi en eksakt anbefaling for ditt tilfelle, men forskning har vist at hvis en greier å gjennomføre 30 minutter daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet (litt varm og kanskje litt svett i panna), vil en ha en betydelig helsegevinst. Denne helsegevinsten ser en spesielt i sammenheng med såkalte livsstilssykdommer som hjerte/karsykdommer og diabetes type 2.

Hvis du i tillegg trener med noe høyere intensitet 2-3 ganger i uka, vil du ikke bare bli i bedre form, men også få ytterligere helsegevinst. Treningen kan både bestå av utholdenhetstrening (langkjøring eller intervall) og styrketrening.

Ved hjerteflimmer anbefales det ikke å trene med maksimal puls, men de fleste tåler godt å trene såkalt submaksimalt, f.eks i intervalltrening. Det anbefales heller ikke å trene hardt daglig, da det kan virke negativ inn i forhold til forekomsten av hjerteflimmer- særlig når en blir eldre.

Hvis du ikke har snakket med legen din angående dette, vil jeg anbefale deg en konsultasjon hvor du tar opp dette med trening. Der kan du kanskje få mer spesifikke råd angående dosering, og kanskje en vurdering av medisinering i forhold til trening.

Ønsker du å lese mer om trening ved hjerteflimmer kan du lese her:

Lykke til! Vennlig hilsen Margrethe

Lunge, Allergi

Varmepumpe og inneklima

Hei. Jeg har astma og allergi. Vi vurderer å kjøpe luft til luft varmepumpe. Hvordan vil dette være med tanke på pusten min? Bør vi la være eller er det noen luft til luft varmepumper dere anbefaler?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Luft-til-luft varmepumper gir en luftstrøm som kan virvle opp støv i rommet. Samtidig har de et støvfilter som samler opp støv fra luften som sirkulerer gjennom enheten. Enheten som står innendørs bringer ikke ny luft inn, men resirkulerer luften i rommet. Det er usikkert om inneklimaet blir bedre ved at dette skjer, og i noen tilfeller har man opplevet at allergi- og astmaplager har blitt verre. Dette er nok pga den stadige luftstrømmen som bidrar til flere partikler i luften. Det er mulig at dette kan variere noe med type og plassering av enheten i boligen. Det er nok vanskelig å gi et absolutt sikkert svar på spørsmålet, men det er nok ikke entydige positive resultater å vise til.

Lunge

LDN ved sarkoidose?

Er LDN medisin godt utprøvd på sarkoidose pasienter, og med hvilket resultat?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

LDN eller lavdose Naltrexone er i utgangspunktet en behandling som er godkjent som støttebehandling ved abstinens i behandling av alkoholavhengighet og er også brukt som middel ved avvenning ved opiatavhengighet. Imidlertid er det også prøvet ved flere andre tilstander, men uten at det er funnet sikre tegn på effekt. Det er også prøvet ved sarkoidose, men jeg kjenner ikke til at dette har gitt effekt på tilstanden. Det er heller ingen etablert behandling for sarkoidose i Norge.

 

Lunge

Lungefibrose og livslengde

Hvor lenge lever man med lungefibrose , Jeg har hatt det i 6-7 år

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er mange former for lungefibrose, fra de helt "snille" til de mer aggressive. Det vil si at mange lever i mange år, og andre kortere. Det er ikke mulig å gi en slik prognose fordi det oftest blir svært individuelt.  Ellers begynner det å komme medisiner som har en gunstig effekt på enkelte typer fibroser, men ikke på andre. Hvis tilstanden har vært i ro eller utviklet seg langsomt, kan det ofte være en god indikator på det videre forløpet.

Lunge

Hyppige forkjølelser

Har vært forkjølt til og fra stort sett siden før jul, dvs ca 6 måneder. Er akkurat blitt god og så blir jeg forkjølt igjen. Er dette noe for legen eller må det bare gå seg til?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Dette høres jo plagsomt ut. Det er selvfølgelig en mulighet at du har kommet inn i en "stim" av forkjølelser. På den annen side kan det nok være greit å sjekke for allergi og astma. Av og til kan det være en medvirkende årsak. Hvis du eventuelt hoster opp stadig farget slim fra bronkiene kan det være grunn til å sjekke videre med røntgenbilde og blodprøver hos fastlegen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar

Lav hvilepuls

Gutt på 26 her som er litt bekymret for hvilepulsen min. Har ned mot 40 når jeg våkner om morgenen og helt nedi 36 i søvn. Har tatt et EKG på legekontoret ifb oppstart av cipralex igjen, denne viste normal. Han sier bare at folk er forskjellig, og at noen kan ha en så naturlig lav puls. Men jeg har jo elendig kondisjon? Jeg prøver å få han til å ta en 24-timers ekg, men han ønsker ikke dette, fordi han mener jeg er frisk. Blodtrykket ble målt for ca 4 mnd siden og var bra. 120/80.

Jeg føler meg litt rådvill her, hva mener du jeg skal gjøre? Er ikke den pulsen mistenkelig lav? Får ikke noen problemer under trening f.eks, og kommer fint opp i 150 i puls. Burde jo stole på legen, men får meg ikke helt til å gjøre det, da ingen av de jeg kjenner har så lav puls. Målte 40 i hvilepuls også for 2 år siden, så den har nok vært sånn en stund. Var på legekontoret og tok blodprøve på stoffskifte, denne er helt fin. Er selvfølgelig redd for hjertesykdom.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det viktigste du forteller er at du ikke opplever problemer med denne lave hvilepulsen, for eksempel svimmelhet eller besvimelser. Det inntrer også en økning i pulsfrekvensen, for eksempel ved anstrengelser. EKG er tatt og funnet normalt, og jeg forutsetter at man da også har vurdert QT-tiden i forbindelse med oppstart av Cipralex. Det er også lurt å spørre etter i egen familie om noen har hatt  hjerterytmeforstyrrelser.

Vanligvis oppfattes tilstander med høy hvilepuls som en risiko over tid. Lav pulsfrekvens i hvile er vanligvis oppfattet som en god prognostisk faktor. Hvis man ikke finner noe som tilsier hjertesykdom og du ikke opplever plager i relasjon til hjertet, høres det ut til at du kan stole på legen din.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Allergikompetanse på Glittreklinikken

Hei. Jeg lurer på om lungelegene på Glittreklinikken har høy kompetanse på allergi og allergivaksinasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ved Glittreklinikken jobber det lungeleger som har god kompetanse også på allergi. Det gjøres også en rekke tester for å avklare type allergi. I praksis er det dessverre ikke så enkelt å følge opp pasienter etterpå med allergivaksinasjoner fordi kapasiteten på poliklinikken er noe begrenset. Håpet er å få utvidet denne kapasiteten i det nye sykehuset som skal bygges.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hva er årsakene til kolsforverringer?

Vil KOLS eksaserbasjon alltid skje grunnet en infeksjon?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Forverringer ved kols kan forårsakes av flere ting. Det hyppigste er luftveisinfeksjoner, ofte i form av en forkjølelse/virusinfeksjon som noen ganger utvikler seg videre til en bronkitt eller lungebetennelse. Da blir det ikke sjelden sykehusinnleggelser. Ellers forverres kols i forbindelse med kulde, ved opphold i forurenset luft og eksponering for irritanter i luften. I tillegg er det mange ganger man ikke kan finne noen sikker årsak.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Tuberkulosebehandling

Hei,
Jeg fikk vite at jeg har tuberkulose i blodet. Hva slags medisin kan man få?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

I Norge er det laget gode systemer for behandling og oppfølging av personer som har fått smitte med tuberkulose. Hvis du har fått en positiv test på tuberkulosesmitte vil det viktigste være å finne ut hvilke medisiner som bakterien er følsomme for. Dette skjer nok automatisk hvis det først er påvist smitte. Man vil også undersøke nøye for å se hvor i kroppen infeksjonen sitter. Ellers er det vanligvis ganske faste medisinkombinasjoner for tuberkulosebehandling. En slik behandling vil bli fulgt nøye for å sikre en best mulig effekt. Det er også viktig for å unngå at bakteriene utvikler resistens slik at de ikke kan bekjempes med medisiner. I vårt land er det meget gode resultater av behandlingen hvis man følger opplegget nøye.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem