Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Kan Nicorette forverre kols og astma?

Hei. Sluttet og røyke for 3 år siden. Jeg bruker Nicorette av og til. Kan man forverre symptomer for kols og astma med den tyggegummien?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Nikotin tyggegummi inneholder nikotin og vil kunne gi lette effekter på hjerte og kar, men atskillig mindre enn ved røyking. Det er ikke angitt som en bivirkning at det kan forverre astma eller kols.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Allergi

Astma, allergi og dyrehold

Spørsmål om astma /allergi og dyrehold : Jeg er 46 år og har nylig fått diagnosen astma og allergi mot hund. Jeg har tatt ventolin i ca to mnd og flutide to x daglig i to uker. Jeg er bedre men er fortsatt plaget med hoste, slim og tungpust hver dag. Jeg har hatt høysnue /allergi mot pollen og katt siden barndommen og tar allergimedisiner om sommeren. Det er astma på både mor - og farsiden (morfar og far). Både far og morfar har /hadde hjertesykdom. Jeg lurer på om jeg må kvitte meg med mine to hunder, eller om jeg kan bli symptomfri ved å øke/endre medisiner. Hundene betyr svært mye for meg, og turene og treningene med dem er en viktig del av livet mitt. Hva risikerer jeg ved å beholde hundene? Kan astmaen forverres? Kan jeg utvikle kols? Er det noen sammenheng mellom stadig irritasjon av lungene og utvikling av hjertesykdom?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ikke lett å unngå allergireaksjon når det er hund i huset. Hund og katt legger jo fra seg hår og flass over det meste av huset, så man blir eksponert for det så lenge man er hjemme, samt ved kontakt med hunden direkte. Hvis du opplever at du er bedre i pusten når du er borte fra hunden og fra huset du bor i, er nok allergien av betydning for din astma. Det er vanskelig å behandle en astma hvis allergenene ikke er mulig å fjerne. Det anbefales ikke å ha hunden i samme hus, og klær som du bruker når du er sammen med hundene bør henges annet sted. Det tar som regel også lang tid, gjerne måneder før hundeallergenene er borte fra huset, selv etter energisk rengjøring.

Astmaen vil kunne forverres hvis du fortsatt beholder hundene hjemme. Faren for kolsutvikling er usikker, men kan jo ikke utelukkes hvis allergien gir en kronisk irritasjon over mange år. Jeg kjenner ikke til at dette har betydning for utvikling av hjertesykdom.

Hvis du kan få til en ordning hvor du bare er sammen med hundene utenfor huset og skifter tøy når du kommer hjem, er dette en mulig mellomløsning. Men det må nok prøves ut for å se om det fungerer i praksis.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Fysisk aktivitet

Hvorfor svetter man egentlig?

Hei, jeg lurer på hvorfor man svetter når man ikke gjør noe annet en å brette klær.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Svette er vanligvis avhengig av fysisk belastning, men også av temperaturen i rommet og av eventuelt stress. Påkledningen, mye eller tette klær, kan være avgjørende noen ganger. Høyt stoffskifte kan en sjelden gang være utslagsgivende. Likeså høy vekt.

Dette er noen av flere mulige forklaringer.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar

Langsom puls

Jeg er en mann på 50 år og plages av lav puls om nettene som gjør at jeg ikke får sove og er veldig trøtt om dagen.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Langsom puls er vanskelig å vurdere uten EKG som registreres over tid. Du bør nok henvende deg til legen din og be om han kan henvise deg til en slik registrering. Da får du med deg en enhet som du har på deg i mange timer, gjerne et helt døgn, for å registrere hjertefunksjonen og pulsrytmen. Det er nok den beste måten å få det nærmere undersøkt på.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Allergi

Kortisonsprøyter ved allergi, er det bedre enn tabletter?

Nå er panikken nær! Legekontoret vårt har bare vikarer, så jeg kommer til en ny lege hver gang....Var hos en vikar i dag og ba om resept på kenacort t til pollensesongen, jeg har pollenastma. Men legen sier nei...han er svensk og sier at nyere forskning viser at det er for mange negative langtidsvirkninger. Han ga meg isteden prednisolon tabl. Sa jeg må ta 20 mg i 6 dager når bjørkepollensesongen blir for ille. Så skulle det virke lenge etterpå. Så kunne jeg gjenta med 6 nye dager osv. Jeg har gressallergi også. Høres dette rett ut? Jeg synes ikke det høres bra ut. Jeg er kjempe lei meg. Ser for meg en vanskelig sommer. Allergi vaksinasjon er ikke for meg, tålte det ikke da det ble prøvd....hva i verdens skal jeg gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Sprøyter med kortison holder seg i kroppen ganske lenge. Kenacort-T suges langsomt opp i kroppen fra injeksjonsstedet og angis å ha minimum 2-4 ukers effekt. Det betyr at det er aktivt kortison til stede i kroppen over minst dette antall uker. Dette medikamentet brukes helst i tilfeller hvor det er problemer knyttet til å bruke tabletter med kortison, for eksempel Prednisolon. Fordelen med Prednisolon er at man har bedre kontroll med hvor lenge medisinen holder seg i kroppen. Det er ingen fordel at denne virker lenger enn det som er nødvendig. Da øker faren for bivirkninger, og de er det dessverre mange av. Så det er nok en fordel for deg å bruke tabletter istedenfor sprøyter. Effekten er like god, men det blir en annen måte å bruke det på.

Ellers er det i dag mulig å bli vaksinert mot gressallergi med en vaksine som tas som tablett. Det er atskillig enklere enn sprøyter, men må startes i god tid før sesongen. Hvis du tror at dette kan være aktuelt for deg kan du snakke med fastlegen om å få hensvisning til en lege med erfaring med slik behandling.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar

Måling av INR hjemme

Måling av INR hjemme Hvor kan man henvende seg for å skaffe seg en INR-tester for å teste INR hjemme? Er bruker av marevan p.g.a. hjerteklaffoperasjon. Har det skjedd noen endringer på hjemmemåling etter 1 mai 2014?

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 17. april 2015
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din. Du kan henvende deg til sykehuset du tilhører. Der vil du kunne få måleapparat som behandlingshjelpemiddel. Det er et eget skjema som må fylles ut av spesialist på sykehuset eller en indremedisiner som har avtale med regionalt foretak. Jeg kjenner ikke til om det har skjedd noen endringer etter 1.mai 2014.

Med vennlig hilsen

Inger Elling

Hjerte/kar

Hvor mange har hjerteflimmer?

Hei, Vet dere anslagsvis hvor mange som har diagnosen hjerteflimmer i Norge?

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 17. april 2015
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din. Det er vanskelig å svare helt sikkert på , men tallet fra Folkehelseinstituttet fra 2012 er ca. 53000.

Med vennlig hilsen

Inger Elling

Lunge, Allergi

Allergisk astma

Hei.
Jeg er ei dame på 45 år. Trener mye, men må trene inne i pollensesongen. Jeg lurer på noen ting:

1) kan spredning av kugjødsel forverre astma?

2) Jeg prøvde allergivaksinasjon med Grazax tabletter for noen år siden. Men måtte stoppe etter 4 tabl. på grunn av alvorlig anafylaktisk reaksjon, med påfølgende sykhusinnleggelse. De siste årene har jeg måtte bruke kenacort-t, inntil 3 sprøyter pr. sommer. Reagerer på både bjørk og gress, med allergisk astma. Er kortisonsprøyter den beste og eneste behandling jeg kan få? Bruker fast symbicort og polaramin. Eller finnes det annen hjelp? Astmaen og allergien begrenser meg mye på våren og sommeren og det synes jeg er vanskelig. Hvor kan jeg henvises i Norge for å få en skikkelig allergiutredning? Det har ikke lyktes meg hittil. Bor i nord Norge.

3) Skal til Oslo om to uker. Kan jeg ta prednisolon tabletter de 4 dagene jeg skal være der, slik at jeg ikke må ta kenacortsprøyte for tidlig i forhold til pollensesongen her nord?

På forhånd takk for hjelpen.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 16. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

 

Hei!

Det er en kjent sak at irritanter som sterke lukter kan virke inn på astma så det kan være mulig at du reagerer på kugjødsel.
Når det gjelder allergiutredning så bør du be fastlegen din om henvisning til en lungespesialist. Sjekk hvor du finner dette i din landsdel eller ta kontakt med fritt sykehusvalg, enten på 
http://www.frittsykehusvalg.no eller ring 800 41 004. Lungespesialisten kan vurdere din allergi og astma. Sjekk med spesialisten om du kan være kandidat for allergivaksinasjon med sprøyter selv om du har reagert på tablettvaksinasjon. Disse fås for både bjørk og gress.  Det finnes også en medisin ved navn Xolair som er en såkalt anti IgE- behandling og som benyttes som tilleggsbehandling ved alvorlig og vedvarende allergisk astma der det ikke oppnås god sykdomskontroll med de tradisjonelle astmamedisinene. Denne kan kun skrives ut av spesialist.

Generelt anbefales ikke behandling med tabletter eller sprøyter med kortison, men hvis man ikke kommer i mål med den tradisjonelle allergibehandlingen eller ikke tåler allergivaksinasjon, kan det brukes. Det er bedre å ta tabletter for de få dagene enn kortisonsprøyte som har en virketid på 2-4 uker eller lengre.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

Rettigheter

Rett til uføretrygd?

Etter lengre tids sykdom har jeg tilbud om å begynne i en ny 100% stilling, denne er ikke på noen måte avlønnet som min tidligere jobb. Er jeg berettiget uføretrygd for "avviket" i lønnsnivå ? Hvilke regler gjelder og hvor finner man opplysning om dette. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. april 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter reglene i folketrygdloven må inntekten din være varig redusert med minst 50 % for å få uføretrygd. Har du tjenestepensjon, kan du sjekke om de kompensere for avviket i lønnsnivå.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Allergi

Astma og forurensning fra landbruk

Hei, jeg har i ca. 10 år vært allergisk mot bl.a. støv, midd, pollen og en del mat. Mye av reaskjonene går ut over lungene. For 3 år siden fikk jeg mitt første astmaanfall. Jeg hoster nesten hele tiden, spesielt når utsatt for noen allergener.

Vi driver en økologisk gård, og jeg er mye av tiden ute i grønnsakshagen, noe som gjør at min helse ikke ble verre de siste 3 år (bortsett fra pollensesong). Men nå har vår direkte nabo kommet med en plan å bygge et industrielt hønsehus (7000 høns) 20 meter fra eiendomsgrensen. Ved vinden fra vest/sørvest kommer luften fra ventilasjonen direkte i de områder på gården hvor jeg daglig oppholder meg. Jeg er redd at helsetinstanden min blir mye verre gjennom dette.

Er det grunn til bekymring? I så fall hvilke rettigheter har jeg? Kommunen er lite behjelpelig, selv om de ble informert om mulige helsekonsekvenser til meg. Hvilken høyere instans kan jeg henvende meg til?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 14. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

 Hei!

Du kan kontakte kommuneoverlegen som har ansvar for "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m." (helse- og omsorgsloven) der det blant annet står: Lovens formål er særlig å:

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3  

Neste instans er fylkeslegen. I tillegg erdet noe som heter Lov om rettshøve mellom grannar:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15  

Er området allerede regulert til landbruksformål vil det sannsynligvis være vanskelig å vinne frem med en klage.
Du skriver at du hoster mye og det kan være et tegn på at astmaen din ikke er godt nok behandlet og at du trenger en ny vurdering hos legen din.

 Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal