Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Bortfall av ektefelletillegg

hei atle jeg mottar uførepensjon med ektefelletillegget.ifølge den nye uføretrygden skal ektefelletillegget bortfaller.finnes det unntak,hvis ja hvilke? pga helsevansker klarer meg ikke uten ektefelle hjelp.Dette kan bevises med legeuttalelser og medisinske undersøkelser.i ditte tilfellet kan man beholde ektefelletillegget og hvordan?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes en rekke unntak. For eksempel det som er situasjonen for deg.

Du finner hovedregler og unntak her:https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+3-24+Ektefelletillegg.147678.cms

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Ny uføretrygd og grunnstønad

Hei Man uføretrygdet med ektefellet tillegget og mottar grunnstønad.Lurer på hva skjer med denne stønaden idet den ikke er med i uføretrygdensberegning som trer i kraft fra januar 2015. på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnstønaden blir ikke påvirket av endringene i uføretrygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Fra uførepensjon til alderspensjon

Jeg er 66 år, født i april 1948. Jeg er i 60 % arbeid, har 40 % uførepensjon fra Statens Pensjonskasse og full alderspensjon fra folketrygden. Jeg aner at endringen kan ha negative konsekvenser for min samlede inntekt? Håper du kan bidra til avklaring!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har du tatt ut tidlig pensjon i folketrygden, er du ikke lenger garantert minst 66 % av lønn i alderspensjon. Det er fordi du har begynt å "spise" av alderspensjonen i folketrygden før du 67 år. Dette kompenseres ikke SPK. Men det betyr ikke at du nødvendigvis får en lavere samlet pensjon over tid.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Bortfall av ektefelletillegg

Hei Atle Man 100% uføretrygdetbog ene forsørger for ektefelle og 2 barn under 18 år.Første meldingen i oktober fra nav var ektefelletillegget med i beregningen .Midten av desember fikk man nytt brev der forsvant ektefelletillegget med påstand at minste barnet er 12 år og ektefellen kan skaffe seg inntekt.Finnes det konkret grunnlag,eller kan vedtaket snus opp ned når det passer nav? Man tviler på om nav ser forskjell mellom uføretrygdet med (fysiske og psykiske sykdommer) og en vanlig arbeider ????? Eller kanskje hoved målene er å spare på budsjette selv om dette går utover de svakeste og vanskelig stilte i dette samfunnet. på forhånd hjertelig takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav kan treffe vedtak om at det ikke lenge skal gis ektefelletillegg. Det kan de for eksempel gjøre fordi yngste barnet har blitt 12 år. Da er hovedregelen at det ikke lenger skal gis ektefelletillegg. Dette er ikke nye regler, men regler vi har hatt i mange år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Behandlingsreise til utlandet betalt av det offentlige

Finnes det Rehabilitering på Grand Canaria som betales av det offentlige ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Svaret er nei.

Det finnes en ordning med offentlig behandlingsreise til utlandet. Du finner informasjon om denne ordningen her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-samhandling/behandlingsreiser

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Kan jeg få INR-apparat?

Kan man få dekket utgiftene ved kjøp av INR-maskin og sticks?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan få måleapparat for INR som behandlingshjelpemiddel av sykehuset du tilhører. Det er et eget søknadsskjema som må fylles ut og undertegnes av sykehusspesialist eller indremedisiner som har avtale med regionalt helseforetak. Hvem som har avtale finner du på helseforetaketes hjemmeside.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Dekning av utgifter til tannbehandling i forbindelse med hjerteoperasjon

Har anfallsvise hjerteflimmer. Har hatt en ablasjon. Ble noe bedre. Skal ha ny ablasjon innen april på Rikshospitalet. Er nå igang med omfattende tannbehandlinger pga stadige betennelser/infeksjoner. Må derfor også operere ut implantat/hjørnetann i overkjeven. Har periodontitt. Øvrige diagnoser: Fatlege mistenker sicca syndrom (tørre øyne + nunntørrhet). Øsofagitt. Pneumokokkvaksinert. Har jeg med bakrunn i mine hjerteproblemer/forestående ablasjon rett til dekning av tannutgifter i henhold til forlketrygdloven § 5.6 med bakgrunn i infeksjonsforebyggende behandling ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Skal du få dekket utgifter til infeksjonsforebyggende behandling i forbindelse med hjerteoperasjon, må du ha en henvisning fra sykehus. Det er henvisningen som utløser rett til dekning av utgiftene. Dersom du må fjerne tenner som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, får du også noe stønad til nødvendig rehabilitering.

Du må altså ta dette opp med behandlingsstedet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Kols og ubehag i brystet.

"Tilfeldig" konstatert kols grad 2, i starten på nivå 2, i høst 2014. Oppdaget ved øre-nese-hals-undersøkelse, henvist av fastlege, pga. hatt puss i bihulene veldig lenge. Nå går jeg på to ukers Doxylin etter ifølge fastlege å ha fått konstatert "vanlige forkjølelsesbakterier" i pusset (bakterieprøve av pusset ble etter ønske fra meg endelig analysert) - skjønt det står i pakn vedlegget at forkjølelsesbakterier ikke reagerer på Doxylin?? ... Hadde ørebetennelse sept. 2014, fikk tre dager Apocillin da, har hatt øresus (mer dur enn sus) siden dette, aldri hatt det før, durer på begge sider, men virker som venstre øre er "mer galt med enn det høyre". Virker som en propp, det kan "ploppe" litt i trommehinna. Er ikke "tett i nesen", har ikke pustebesvær, men kan fornemme "et slags trykk i brystet/halsen" og hjertet føles urolig eller litt udefinerbare symptomer.

Jeg ble i 2013 utredet for epilepsi, mistet førerkort, fikk det tilbake "for godt" nå etter ett års prøvetid. (Historikk: Cancer rektii operasjon 1998, ble frisk, ellers ikke noe spes. sykdom) I noen år hatt udefinerbare svimmelhetsfornemmelser som ble tolket som "bevissthetsforstyrrelse" av legen(e), bl.a. fordi min mor hadde epilepsi som barn. Men jeg har aldri "falt ut", mistet bevisstheten. Nå tolkes fornemmelsene som slitenhet/stress, men jeg vet ikke ...

Kan det ha med kols å gjøre? Hadde døgn-ekg for ett år siden, hadde da en snittpuls på 98 det døgnet, ved ett eneste tilfelle puls på 240 (en stund etter ankomst på jobb, kl. 08.30) det ble siden sagt/skrevet at alt dette var "ingen arytmi av relevans". Hadde ved ett tilfelle lavt stoffskifte på en av to blodprøver, og fikk Levaxin av fastlege, men stoffskiftet var normalt neste gang, og øre-nese-spesialist sa jeg ikke skulle bruke Levaxin som følge av den prøven, måtte ta flere i så fall, spesialisten medisinerte ikke etter den prøven som ble tatt, så jeg lot være å ta Levaxin ...

Hva råder du/dere meg til å få for slags undersøkelser? Hva skal jeg være oppmerksom på? Jeg er kvinne, født 1953, jobbet i 45 år i år, mest heltid, ett barn f. 1975. Ser for meg å jobbe ca. tre år til, til 65 år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Din kols synes å være av lett grad og har trolig ikke gitt deg så mye symptomer. Imidlertid er det ikke uvanlig at det er flere infeksjoner i luftveiene ved kols. Kols medfører en irritasjonstilstend i slimhinnen på innsiden av bronkiene. Ofte skjer det tilsvarende i slimhinnen i nese og bihuler. Det kan kanskje forklare at det blir dårligere avløp for sekretet fra bihulene og trolig også ubehag med undertrykk og rare lyder fra mellomøret. Øre/nese/halslegen vil nok vurdere dette og eventuelt gi deg medisin som kan redusere disse plagene.

Ubehag i brystet er ikke alltid lett å forklare, men det viktigste er at du til vanlig har regelmessig puls og ikke blir verre ved fysiske anstrengelser. Det kan noen ganger være betinget i muskestramninger i brystkassen. Jeg går ut fra at EKG er normalt. Ellers vil en lungetest før og etter en kolsmedisin kunne avsløre om det kan ha noen verdi å prøve dette.

Lykke til!

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger i påvente av rehabiliteringsopphold

Jeg har gått sykemeldt 1 år. Har kols og diabetes. Vil jeg har rett på arbeisdavklaringspenger i påvente av inntak på Nærland?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ja, du vil kunne oppfyller vilkårene for å få AAP. Men det kan ha betydning hvor lenge du må vente før du kommer til Nærland. Samtidig kan annen behandling med sikte på bedring av arbeidsevnen gjøre at du uansett skal ha AAP både før og etter et opphold på Nærland.

Med vennlig hilsen Atle Larsen