Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Lungebetennelsesvaksine

Hei, Diagnose lungefibrose. har tatt influensavaksine, men lurer på om det er lurt for meg å ta vaksine for lungebetennelse også. Da jeg har det nå for 2. gang på 3 mnd.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. januar 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Vaksinen som gis mot lungebetennelse er ment å virke mot de farligste komplikasjonene ved lungebetennelse forårsaket av pneumokokker. Det er her snakk om å forebygge betydelige komplikasjoner. Det er ikke godtgjort at vaksinen vil virke mot vanlige infeksjoner. Likevel er det anbefalt å la seg vaksinere hvis man er disponert for infeksjoner i lungene. Vaksinen tas bare en gang hvert 5.-8. år.

Rettigheter

Skatt på uførepensjon

Jeg leser i forklaringen i bladet hvordan de nye uføretrygd-reglene blir i 2015. Et av svarene kommer fra Atle Larsen. Det er også uthevet på høyre side. Der står det at vi må huske at det ikke trekkes skatt i juni og at det trekkes halv skatt i desember. Jeg ble usikker da jeg leste dette. Så lenge min frue har hatt uførepensjon, har hennes pensjoner blitt trukket for skatt hver måned unntatt desember. Den har vært skattefri fra alle Blir det kanskje nye rutiner fra 2015?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I den nye uføretrygden skal trygden beskattes som ordinær lønnsinntekt. Men det vil ikke bli trukket skatt i juni og det blir halvt skattetrekk i desember. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til hjemmekontor som tilrettelegging på grunn av hjertesykdom?

Hei. Jeg overhørte et interessant foredrag/informasjon av Atle Larsen på Feiring for noe tid tilbake. Han snakket da litt om dette med at arbeidsgivere har plikt til å legge til rette for hjertesyke. Jeg er LHL medlem. Jeg er i en situasjon hvor jeg sliter med mye vondt i brystet særlig ved bekymringer og stress. I tillegg får jeg medisiner for angst og depresjon som jeg har fått etter hjerteinfarktet mitt i 2012. Jeg har måtte si fra meg min jobb som sjef for en Logistikk og Transport avdeling i Aker Solutions fordi jeg ikke maktet mer. Jeg ukependlet Toten Kristiansand og dette i seg selv ble for krevende. Jeg ba om kontor i Oslo og andre oppgaver og det har jeg fått og er svært takknemlig for det. Jeg har vært 50% sykmeldt i lang tid nå. For å unngå overgang til Arbeidsavklaringspenger som reduserer inntekten min betraktelig har jeg anmodet min arbeidsgiver om å få lov til å arbeide hjemmefra 50%. Trenger ikke annet enn internettilgang og det har jeg. Min arbeidsgiver er ikke innstilt på dette og anbefaler meg å søke NAV om arbeidsavklaringspenger. Husker du nevnte noe om at det er lovbestemt noe mht tilretteleggelser for hjertesyke. Mitt spørsmål er kort og godt: Kan jeg henvise til noen sted i lovverket hvor dette med tilretteleggelse for hjertesyke står. Jeg går på medisiner for hjertet samt for min angst og depresjon. Er til lege hver 14 dag for oppfølging. Tror jeg skal kunne klare å opprettholde jobb 100% om jeg får jobbe hjemmefra. Er 60 år til sommeren og hadde håpet å kunne avslutte min yrkeskarriere på over 40 år på en ordentlig måte, men trenger litt tilrettelegging nå. Jeg makter bare ikke mer pendling. Tusen takk for all hjelp på Feiring Klinikken.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke egne regler for tilrettelegging for hjertesyke. Men hjertesyke er omfattet av retten til tilrettelegging etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

§ 26.Rett til individuell tilrettelegging

Arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Aktuelle tilretteleggingstiltak må vurderes konkret. Hjemmekontor kan være et egnet tilretteleggingstiltak. Hovedspørsmålet blir om det påfører arbeidsgiver en uforholdsmessig byrde. Det kan være økonomisk, men også av praktisk art. Et viktig moment er om du vil være like effektiv med hjemmekontor. Et annet hvor viktig det er at du er tilstede på arbeidsplassen. Det vil nok være lettere å få til tilrettelegging i form av noe hjemmekontor og noe tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Nikotin

Hei! På hvilken måte påvirker nikotintyggegummi kroppen og hjertet? Er det skadelig å tygge nikotintyggegummi?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nikotin er et stoff som kan øke puls og blodtrykk. Imidlertid er dosene i tyggegummi såpass lave, at de ikke har noen skadelig effekt på kroppen. Du kan lese mer om nikotins effekt på kroppen her: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Nikotin

Mvh

Wasim

Hjerte/kar

Forandring på EKG

Hei! Jeg har ved flere anledninger lagt merke til at jeg har flate T-bølger i EKG, og av og til har de vært inverterte. Sist gang jeg merket dette var etter et anfall av SVT. Jeg var på sykehus og påkoblet ekg. Da jeg bevegde meg slik at pulsen ble over 100 forsvant T-bølgene. Og da pulsen sank til hvilepuls var T-bølgene tilbake og normale. Dette skjedde hver gang jeg bevegde meg slik at pulsen ble over 100, og jeg passet dessuten på at det ikke var støy i ledningene som gjorde det. Jeg har observert dette før når jeg har hatt på meg EKG på sykehus. Jeg nevnte dette til en turnuslege som var der, men han sa ingenting. Er dette noe å bry seg om? Hva kan dette skyldes? Jeg kan ellers nevne at hjertet mitt er strukturelt friskt (i følge ultralyd). Mvh kvinne 28 år.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Forandringer på EKG må alltid sees i sammenheng med den kliniske situasjonen. Om pasienten har noen symptomer etc. Spesielt når det gjelder T-bølger kan det forekomme endel uspesifikke forandring på EKG som ikke betyr noe. T-bølgene er tegn på repolarisering av ventriklene, og når pulsen går opp, påvirker det repolariseringen, og dermed morfologien til T-bølgene. Det trenger ikke å være tegn på sykdom. Det kan være lurt å sjekke at elektrolyttene er i orden (spesielt kalium), men det er ikke sikkert at disse har noe med saken å gjøre heller. (jeg har brukt litt teknisk språk i svaret fordi jeg antar at du også er helsepersonell). 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Rytmeforstyrrelse

Hei, Jeg er en kvinne på 35 år. Har hatt perioder med VT så lenge jeg kan huske (fra jeg var barn). Spesielt plaget med langvarig og oftere VT i svangerskap, men også en del kortere anfall ellers. Anfallene kommer tilsynelatende "uprovosert", jeg har bl.a. våknet av at hjertet "raser av gårde".

Har hatt noen episoder der VT har gått over til atrieflimmer. Første gang ble jeg elkonvertert (var da gravid), andre gang gikk det spontant over etter ca 1/2 døgn (var da høygravid). Tredje gang etter svangerskap, gikk det spontant over etter ca 4 timer. Disse anfallene ble det tatt EKG av.

Får ofte VT i perioder, opptil 2 ggr daglig, varer fra 30 sek til 3-4 timer. Men kan også gå i lengre tid uten anfall. Lange anfall gir ubehag, kjevesmerter, men ellers ikke noe tungpust eller svimmelhet. Har også redsel for at det skal "gå over i" atrieflimmer.

Jeg er henvist til utredning i vår, og vil da gå med registrering i et døgn. Dette har jeg gjort to ganger før uten at noe ble funnet, da det kan være lengre perioder uten anfall. Er det noe spesielt jeg bør tenke på i forbindelse med utredning? Vil det kunne være aktuelt med f.eks. ablasjon? Hva er evt. risikoen ved det? Vil det uten behandling sannsynligvis bli verre/oftere anfall?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det første jeg lurer på er om du virkelig mener VT. VT står for ventrikkeltachykardi, er en alvorlig tilstand, og regnes som en medisinsk nødsituasjon. 

Ut i fra beskrivelsen din, er jeg ganske sikker på at du egentlig mener PSVT. PSVT står for paroxysmal supraventrikulær tachykardi, og er noe helt annet enn VT. 

Du bør utredes videre med flere langtidssregistreringer til rytmen endelig fanges opp. Når man har fanget opp rytmen kan man analysere den og finne ut nøyaktig hva det er du har. 

Ablasjon kan være aktuelt. Alle medisinske prosedyrer har jo potensielt risiko for å gi komplikasjoner, men ablasjon av PSVT regnes som ganske trygt. 

Så plaget som du er nå, synes jeg du bør henvises til kardiolog.

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

(Vi beklager sent svar, det skyldes en teknisk feil)

Hjerte/kar

Trening ved høyt blodtrykk

Bassengtrening i varmt vann. Jeg sliter med ustabilt blodtrykk og årsaken er ikke funnet enda. Er under utredning for dette og lurer på om det er ok å trene i varmt vann, 35grader, og om det påvirker trykket? Bør jeg vente med slik trening?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Trening er nesten alltid en fordel for pasienter med høyt blodtrykk. Trening kan også redusere blodtrykket. Dette gjelder også trening i oppvarmet basseng.

Men dersom du har et ukontrollert høyt blodtrykk, bør du først høre med legen din om det er greit at du trener. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

(Vi beklager sent svar, det skyldes en teknisk feil)

Hjerte/kar

Ulike symptomer og smerter etter hjertemedisiner

Hei! Er mann på 65 år som ble hasteoperert for open hjerte by pass på Feiring i slutten av juni 2012 (siste før ferie). Dette må vel sies å være vellykket, men medisineringen etterpå har forvoldt meg en del problemer. Diverse medisiner for blodtrykk og 40 mg Lipitor som raskt ble byttet med Avortastatin, det første halve år etter operasjonen kjente jeg lite til smerter og bivirkninger utover det normale etter en såpass stor operasjon. Fulgte også et stramt treningsopplegg på sykehus og videre hos fysioterapeaut, går ( gikk ) på ski, spilte golf og så lyst på fremtiden helsemessig sett. Røyker ikke, et glass rødvin i ny og ne.

Etter hvert begynte jeg å få en del "rare " vondter som, ribbeinsmerter, venstre brystmuskel, over og underarmer, lår og legger, kunne trene med dette, men fikk ikke progresjon i trening og fysioterapeut likte ikke dette. Etterhvert ble søvnen urolig og dårlig, irritert tarm med mye luft og svie øverst i magen, ansiktsmerter ( som ble kalt trigerminusnevralgi) , hevelser og smerter rundt øynene, lyskesmerter, ødemer i beina, trett og sliten (fatigue), svimmel, tåkesyn, økt vannlating ja i det hele tatt en generell følelse av sykdom og ubehag.

Disse forskjellige tilstandene er forsøkt behandlet hos forskjellige spesialister med sine medisinforslag. På en ferietur med bil i Europa ble jeg i slutten av november veldig syk i Spania, fikk muskelsmerter og svie i huden som dobbel influensa, dette slo meg helt ut.

Etter avtale med lege stoppet jeg medisinering med statin da denne ble mistenkt. Etter hvert forsvant mange av vondtene, men muskelsmertene sitter godt igjen og forvolder meg nattesøvn og vanlig adspredelse. Ck er ca 200 og måles hver mnd av fastlege, hva kan jeg gjøre for å bedre situasjonen? Og hva med fremtidig medisinering?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Symptomene du beskriver kan skyldes mye ulikt, men det kan også være bivirkninger fra medisiner. Siden jeg ikke kjenner din tilstand i detalj, kan jeg ikke med sikkerhet si hva som er årsaken i ditt tilfelle.

Når det gjelder medisinsk behandling, er et alltid en avveining mellom å høste fordelene av medisinering, opp mot å tolerere bivirkninger. At et medikament gir bivirkninger, betyr ikke at det ikke virker. For hjertepasienter er visse medisiner viktig, da de reduserer risikoen for videre utvikling av sykdommen. Statiner er en slik medisin. Det finnes ulike typer statiner, og selv om man ikke tåler den ene typen, kan det godt hende man tåler en annen. Noen pasienter reagerer dessverre på alle typer statiner. Men det er verdt et forsøk å prøve litt ulike typer. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

(Vi beklager sent svar, det skyldes en teknisk feil)

Hjerte/kar

Høyt kolesterol

Har kolesterolverdi totalt på 7,2 - HDL på 2. Vil ikke beg med vanlig kolesterolsenkende pga bivirkninger. Har kjøpt Red Yeast Rice, 600 mg pr tabl. Det står at jeg skal ta 2 stk 2 x dagl. Er ikke det mye?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvorvidt et kolesterolnivå på 7,2 er høyt, eller skal behandles, avhenger av flere andre faktorer. Fastlegen din kan enkelt finne ut om denne verdien er høy for deg eller ikke. 

Når det gjelder Red Yeast Rice, så har jeg lest at det kan senke kolesterol, men siden dette ikke er et godkjent eller markedsført medikament i Norge, kan jeg ikke uttale meg om effekt, dosering etc. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

(Vi beklager sent svar, det skyldes en teknisk feil)

Hjerte/kar

Onanering

Dette høres kanskje useriøst ut, men det er stillt i fullt alvor. Er det "greit" for hjertet at jeg onanerer hver kveld? Jeg har hatt ujevn hjerterytme pluss høy puls, og går akkurat nå på 100 mg metropolol sandoz som tas morgen og kveld. Jeg synes onani er en fin måte og roe seg ned for å få sove på og jeg kjenner hellet ikke noe ubehag verken under eller etter onaneringen

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Onanering er helt ufarlig både i denne situasjonen, og ved andre hjertetilstander. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

(Vi beklager sent svar, det skyldes en teknisk feil)