Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Ektefelletillegg

Hei Atle,
Man 100% uføretrygdet og ene forsørger for ektefelle og 2 barn under 18 år.Første meldingen i oktober i år fra nav var ektefelletillegget med i beregningen vedr.den nye uføretrygden. Midten av desember fikk man nytt brev der forsvant ektefelletillegget med påstand at minste barnet er 12 år og ektefellen kan skaffe seg inntekt. Finnes det konkrete grunnlag?eller kan vedtaket snus opp ned når det passer nav?Man tviler på om nav ser forskjell mellom uføretrygdet med (fysiske og psykiske sykdommer osv)og en vanlig arbeider????? Eller kanskje hoved målene er å spare på budsjettet selv om dette går utover de svakeste og vanskeligstilte i dette samfunnet........ på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den endringen du er utsatt for har ingen sammenheng med de nye reglene om uføretrygd.

Hovedregelen er at det ytes ektefelletillegg når pensjonsmottakeren har omsorg for små barn og på grunn av sin helsetilstand ikke selv er i stand til å påta seg omsorgen for barna. Når barna er fylt tre år legges det til grunn at pensjonisten i større grad kan delta i omsorgsarbeidet. Dermed er det mindre i veien for at ektefellen kan gå ut i inntektsgivende arbeid.

Men det skal alltid foretas en konkret vurdering av forholdene. Har for eksempel barna på grunn av sykdom/funksjonshemming større behov for omsorg enn andre barn på samme alder?

I sitt rundskriv skriver Nav også at: "I mange tilfeller vil andre forhold som ektefellens språkkunnskaper, utdannelse, arbeidserfaring og muligheten til å få arbeid på hjemstedet medføre at det likevel kan ytes ektefelletillegg".

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Hjerte/kar

Trening etter hjertestans

Hei Jeg er en mann, 66 år som hadde hjertteinfarkt med påfølgende hjertestans i 2008/09 Etter en del problemer fikk jeg innsatt hjertestarter i 2012. Jeg trener ca 6 ganger i uken, mest spinning, og makspulsen er satt til 145. Dette kommer jeg relativt lett opp i, og spørsmålet blir da om det kan være skadelig å jobbe på makspuls over lengre perioder.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. desember 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Generelt er mosjon og trening (også av høy intensitet) en fordel for hjertepasienter, også de med ICD. Dette skal du bare fortsette med. 

Det er hovedsakelig to ting man er redd for, når det gjelder ICD og høyintensitetstrening. Det ene er at den høye intensiteten i seg selv kan utløse en hjertestans, eller en forløper til hjertestans, ventrikkeltakykardi (VT). Det er selvfølgelig individuelt hvor stor denne faren er, og avhenger blant annet av hvor mye hjertet ble skadet under infarktet. Jeg får inntrykk av at du trener veldig mye. Det tyder på at hjertet ditt tross alt er "sterkt" og fungerer bra. Da er kanskje ikke risikoen for at treningen i seg selv skal utløse VT eller hjertestans så stor. 

Det andre man er redd for er at ICDen skal misforstå, og forveksle din høye treningspuls med en farlig hjerterytme, feks VT. ICDen tar feil, og tror du er i ferd med å få en hjertestans. Da risikerer man at ICDen prøver å stoppe dette og gir det et kraftig elektrisk sjokk. Dette er i alle fall svært ubehagelig. Derfor er det viktig at du kjenner programmeringen til din ICD. Det er kardiologen din som bestemmer når ICDen skal oppfatte en hjerterytme som vanlig. Holder du deg godt under denne grensen, er det ingen fare for å få sjokk. 

For å svare på spørsmålet ditt: Det er ikke farlig for deg å holde den bestemte makspulsen over lengre perioder, så lenge den er et godt stykke unna deteksjonsgrensen for din ICD. 

Hvis du er flink til å lese engelsk, vil jeg anbefale deg denne informasjonsbrosjyren. Du finne mange svar der:

http://www.heartrhythmcharity.org.uk/Documents/Booklets/Physical_activity_for_ICD.pdf

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Farlig å røyke?

Hvor farlig er det egentling å røyke 20 rullings daglig? Fremreveggsinfarkt i 2003, ble stentet, komlisert forløp med bruk av aortaballongpumpe. Stenet senere samme år. Forandringer i alle kargebet, endte med CABG-operasjon i 2005 fikk LIMA til LAD samt venebypass til diagonal og PDA. Infarkt i 2009 med STEMI nedrevegg PCI med stent. 2014 ustabil angina, angiografi viser okkludert midtre del av CX blir stentet. Etter MR blir det satt inn stent i høyre kransåre, ellers er det flere andre trange partier som ikke blir stentet. Bruker selo-zok, albyl-e, cozaar, plavix , inegy og cipralex. Er gift og i full jobb, en del sliten (periodevis deprimert) men har det tross alt bra. Har ikke klart å slutte å røyke, men lurer nå på (etter 12 år) hvor farlig er det egentlig? 55 år gammel

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. desember 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for viktig spørsmål

Jeg synes det er flott at du vurderer å slutte å røyke. Husk, dersom du synes det er vanskelig, finnes det mange hjelpemidler. Snakk med legen din om dette. 

Hvor farlig er det å røyke? Det generelle svaret er at det er svært helseskadelig, og fører til mange sykdommer. Hjertesykdom, kreft og KOLS er blant de viktigste og farligste. Så er det jo slik at vi er alle ulike. Noen tåler røyk bedre enn andre. Vi ser mennesker som røyker hele livet uten å bli syke, og vi ser røykere som blir svært syke og dør i ung alder. 

Du er 55 år. I min bok er du fortsatt ung og skal ha mange gode leveår til. Du har ganske omfattende hjertesykdom, og bør gjøre det du kan for å redusere risikoen for at den utvikler seg videre. Du tar gode medisiner. Det er flott! Men du kan gjøre mer.

Hjertesykdom er et resultat av arv og livsstil. Arven, genene dine, får du ikke gjort noe med. Derimot bør du gjøre alt du kan for å ha en så gunstig livsstil som mulig. Røyking er en viktig årsak til utvikling av hjertesykdom, og dersom du klarer å slutte vil det helt klart bremse utviklingen av hjertesykdommen. Du vil etterhvert også få bedre pust og kondis. Et gunstig kosthold og mosjon er også viktig når det kommer til hjertevennlig livsstil.

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid 

Hjerte/kar

Hvilepuls

jeg er en mann på 71 år har puls på 48 . Hva kan det være ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. desember 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hvilepulsen varierer fra person til person. Hos de fleste ligger den på rundt 70, men noen har lavere, og andre høyere. Enktelte medikamenter kan påvirke hvillepulsen. En hvilepuls på 48 kan godt være helt normalt. Hvis du ikke har noen plager, og EKGet ditt er normalt (spør legen), trenger det ikke bety noe som helst. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Plavix eller Brilique eller Albyl?

Etter nylig (8 mndr) hjerteinfarkt i forbindelse med urinveisinfeksjon (E.Coli ESBL), der man ikke kunne på vise skader eller alvorlige problemer, ble jeg satt på medisinering. Jeg fikk Brilic og Albyl-E som jeg skulle bruke i ett år. Jeg har gått på Plavix som Albyl-E erstatter fram til infarktet inntrådte, pga påvist sår på tolvfingertarmen og smerter/besvær med magen/brystet fra fordøyelsessystemet, særlig på natt og tidlige morgentimer. Dette tok seg opp igjen i høst og det ble besluttet å avslutte Brilic-medisineringen, og avvente Albyl-E. Plavix ble samtidig seponert i forb. med overgang til ovennevnte medisiner. Det er blitt noe bedring, da brystsmertene er lite framtredende – men magen plager meg fortsatt, om noe mindre. Hvordan vurderes Plavix vs Albyl-E for en hjertepasient som meg, er det ene bedre enn det andre preparatet? Så lenge jeg fortsatt går med E.Coli produserende ESBL bakterier i urinvegene, og også i tarmen, er det et poeng at økt blødningsrisiko kan føre til smitte til blodsystemet. Det var hva jeg opplevde i etterkant av biopsiinngrepet, og det var ingen hyggelig opplevelse. Hva vil være en ren hjertefaglig anbefaling, og hva med mitt litt spesielle tilfelle?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. desember 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for interessant spørsmål. Jeg skjønner godt at du lurer, for dette kan være litt forvirrende. 

Først: internasjonale retningslinjer tilsier at etter et hjerteinfarkt (og spesielt hvis det også er gjort stenting) skal pasienten har to typer blodfortynnende medisiner i en bestemt periode. Hvor lang denne perioden skal være er individuelt, men en generell regel er 12 mnd. Dette kaller vi dobbel platehemning. Man pleier da å bruke Albyl-E sammen med et annet middel (feks Brilique, Effient eller Plavix). Hvilken man velger i tillegg til Albyl-E er individuelt og avhenger blant annet av alder og blødningsrisiko. Albyl-E er alltid en av de to. Man setter feks ikke en pasient på en kombinasjon av Plavix og Brilique, da dette kan bli for kraftig blodfortynning, og øke faren for blødning. 

Kan økt blødningsrisiko, øke overføring av bakteriesmitte fra tarm og over til blod? Dette synes jeg er vanskelig å svare på. Rent logisk kunne man tenke seg at dersom det er en sårflate i tarmsystemet, er det fritt frem for bakterier å vandre inn i såret og over i blodet. Men om det faktisk skjer i praksis, og hvor  hyppig det skjer, er jeg ikke sikker på. Kroppen har nemlig egne beskyttelsesmekanismer for å hindre slike infeksjoner. Dog, er kroppen en biologisk masse, og skulle balansen tippe i feil retning, så kan det tenkes at infeksjonen får overhånd. 

Uansett synes jeg det blir feil å legge opp en hjertebehandling ut i fra teoretiske muligheter om annen sykdom. Hos deg vil man være mer redd for at blodfortynningen skal gi et blødende magesår, enn at det overføres infeksjon. Det faglige rådet er derfor å følge anbefalingene til hjertelegene dine og ta dobbel blodfortynning i den perioden de anbefaler det. Når denne perioden er over, og du kun skal gå på en én type blodfortynnende medisin, kan du snakke med legene om hvilken det bør være. Mange vil nok mene at Plavix er snillere mot magen ved magesår enn Albyl-E. 

Det er veldig viktig at du oppsøker legehjelp dersom du utvikler tegn og symptomer på blødning fra mage/tarm. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bivirkninger av statiner

I 2007 gjennomgikk jeg en by-pass operasjon og fikk to nye årer. Jeg går på blodfortynnende(albyl-E) blotrykksenkende og Lipitor. I dag er jeg 65 år og lever bra.Men jeg lurer på om Lipitor gjør at en blir stiv i ledd og muskler. Synes jeg er blitt så mye stivere de senere år ,selv om jeg trimmer og har trent hele livet.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. desember 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er svært viktig for pasienter med hjertesykdom å bruke statiner (kolesterolsenkende midler som feks Lipitor). De beskytter mot videre utvikling av sykdom. Dessverre har alle medisiner bivirkninger, og man må alltid oppveie fordelene opp mot disse. Endel pasienter klager over stive muskler og ledd av Lipitor. Men heldigvis finnes det mange alternativer til dette medikamentet. Jeg vil anbefale at du kontakter legen din og prøver et annet statin. Forhåpentligvis finner dere en løsning som både beskytter deg mot sykdommen, og gir mindre bivirkninger. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Trange årer i leggene

Hei! Er en 68 år gammel pensjonist i full jobb og vel så det. Arbeidsdagen er preget av mye reising, stress og ansvar. Fikk en trippel bypassoperasjon i 2007 og etter noe gjenopptrening begynnte problemene i beina. Har alltid hatt såkallt "restless leggs" men det ble veldig mye verre og beina stivnet under trening og er idag blitt til "fuglekikker syndromet". Kan ikke gå 100 m lett, rask gange uten og måtte stoppe. Har også store problemer med å sove pga. rastløs/vonde ben. Legen min var positiv til operasjon, fikk meg satt opp til operasjonstime og nevnte at det fantes tre alternativer. Så dukket jeg optimistisk opp til operasjonsforberedelser en uke før operasjon og fikk vite hvilke valg jeg hadde: forsøke å rense årene, bruke blodårer fra andre steder i beinet (men da "bruke opp" de siste store årene som kan "omplasseres") eller få kunstige årer. Aller mest understreket legen at jeg burde vente så lenge som mulig før jeg prøver noen av delene... Vente har jeg gjort og orker ikke ha det sånn lenger, men er veldig usikker på hvilke løsning jeg bør velge og synes det er rart at operasjonslegen ikke kunne anbefale en av operasjonene og det hele ble lagt fram på en måte som gjør at jeg sitter her nå og føler at dette egentlig ikke kan løses på noen god måte. Om jeg velger kunstige årer som kun holder 2-3 år, vil det da være en enkel sak å bytte de ut når de er "brukt opp"? Hvor risikabelt er det å rense opp de jeg har - vet de vil bli tynnere, men hvordan merker man om de er for tynne - hva kan gå galt? Finnes det andre alternativer i utlandet, evt. pågående studier for nye typer behandling? Hadde vært intressant å høre om liknende tilfeller og hvordan det har gått. På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. desember 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for spørsmål

Jeg har stor forståelse for din frustrasjon over lite konkrete svar fra kirurgen. Selv for meg som er lege, og jobber med hjertesykdommer, er det vanskelig å si noe om hvilket valg man bør gå for. Dette er rett og slett utenfor mitt kompetanseområde, og da er det i hvert fall vanskelig for en som deg som ikke er lege. 

Du beskriver betydelige plager. At en 68-åring ikke kan gå mer enn 100 meter er svært lite tilfredsstillende. Etter min forståelse er det derfor på tide å gjøre et eller annet for å hjelpe deg. Jeg kjenner ikke andre alternativer enn de du lister opp, men jeg mener helt bestemt at det må være kirurgens oppgave å anbefale en spesifikk behandling. Man kan spørre om pasienten har en preferanse om det ene eller det andre, men hvis pasienten ikke vet, må kirurgen ta beslutningen. Kanskje forstod ikke kirurgen din at du var usikker på metode? Jeg vil anbefale deg å kontakte sykehuset igjen, og be om en ny time. Der må du si helt klart i fra om at du er betydelig plaget, ønsker hjelp, og vil at kirurgen skal bestemme hva som skal gjøres. 

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Lunge

Bivirkninger av Ultibro Breezhaler

Kan man få hovne ankler ved å bruke Ultibro breezhaler?

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 19. desember 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen. Ultibro Breezhaler er en vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med kols.Blant bivirkningene som er beskrevet står det perifert ødem, som vil si hovne ankler. Jeg vil råde deg til å ta kontakt med legen som har foreskrevet dette medikamentet  til deg.

Vennlig hilsen

Inger Elling

Lunge

Forholdsregler ved lungebetennelse

Er det forholdsregler en må ta ved lungebetennelse som feks. gå ut hvis det er kaldt?

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 18. desember 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din.Ved lungebetennelse trenger kroppen ro og hvile for å bli fortest mulig frisk. Du bør ikke gå ut hvis det er kaldt. Det er nemlig viktig å holde seg god og varm. Det er også viktig å få i seg rikelig drikke for å løse opp slim.

Hilsen Inger

Hjerte/kar

Albyl E og forebygging av hjerneslag

Hei! Jeg har nettopp begynt med Albyl-e da legen var usikker på om jeg hadde hatt et lite TIA eller ikke. Egentlig ville han gi meg kolesterolsenkende, men mitt kolesterol er bra og med mitt forhøyete Lp(a) mener jeg Albyl-e var mer passende. Dette ut ifra artikler jeg har lest om at nyere amerikansk forskning ANTYDER at Albyl-e muligens kan redusere Lp(a). Det står at Albyl-e skal taes mellom måltidene. Nyere amerikansk forskning (igjen!)hevder at Albyl-e bør tas før sengetid da man da vil være best rustet mot et slag eller infarkt, da disse oftest inntrer om morgenen. Stemmer dette? Eller hva mener dere er beste tidspunkt for å ta Albyl-e?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 12. desember 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

 

Hei og takk for spørsmål.

 

Forebyggende behandling av hjerte-/karsykdom og forstyrrelser av fettstoffer i blodet styres av nasjonale og internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på kvalitetssikret forskningslitteratur på fagområdet, og de oppdateres med jevne mellomrom. Når det gjelder forhøyet Lp(a) viser forskningslitteratur at det ser ut til å øke risikoen for hjerte-/karsykdom. Det er også beskrevet i forskning av nyere dato flere stoffer som kan redusere nivået eller motvirke effektene av et forhøyet Lp(a), men så vidt jeg vet har man ikke kunnet påvise i hvilken grad dette bidrar til reell reduksjon av hjerte-/karsykdom. Albyl E er nevnt i flere av disse nyere forskningsartiklene som et medikament som mulig kan motvirke de uheldige effektene av et forhøyet Lp(a)-nivå. Behandling med Albyl E mot forhøyet Lp(a) er imidlertid på nåværende tidspunkt ikke implementert i gjeldende retningslinjer og vil i så fall være å anse som mer eksperimentell behandling mot forhøyet Lp(a).

 

Ved mistenkt TIA er det viktig å kartlegge risikofaktorer for hjerte-/karsykdom, evt utrede om det er tegn til slik sykdom og starte opp med forebyggende medikamentell behandling om nødvendig. Det innebærer da å vurdere behovet for forebyggende behandling mot blodproppdannelse, kolesterolsenkende medikamenter og blodtrykkssenkende medikamenter. Kolesterolnivåene ved mistenkt TIA bør ligge lavere enn det man aksepterer hos antatt friske personer. Det er viktig å vurdere behovet for kolesterolsenkende behandling, som er dokumentert å ha god forebyggende effekt på nye TIA og hjerneslag samt hjertesykdom

 

Det stemmer, som du skriver, at det i forskning er kartlagt at hjerneslag og hjerteinfarkt forekommer oftest på morgenen. Retningslinjene for forebygging av TIA og hjerneslag gir ingen spesiell anbefaling om når på døgnet Albyl E bør tas. Det vanligste er å ta Albyl E på morgenen, men det er heller ingen ting i veien for å ta den på kvelden. Det aller viktigste er å ta medisinen regelmessig og unngå å glemme å ta den, noe som kanskje kan være vanskeligere for noen på kvelden.

 

Lykke til videre!

 

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud