Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Aortaklaff, medisiner og kosttilskudd

Hei. Jeg har satt inn ny biologisk aortaklaff og tar følgende medisiner: Cozaar, Selo-zok, Albyl-e, Marevan og Atorvastatin. I tillegg tar jeg TrioB og D-vitaminer. Det reklameres veldig for Medox i alle magasinene dere sender ut, så spørsmålet mitt er om jeg vil ha nytte av å ta Medox og om det er tilrådelig å ta Medox i kombinasjon med nevnte medisiner.

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 11. desember 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, takk for spørsmålet. Mulige interaksjonseffekter mellom Medox og lignende og medisinene du nevner er lite kjent. Medox inneholder komponenter (antocyaner) fra blåbær og solbær. Teoretisk sett kan ekstrakter av blåbær  øke blødningstendensen ved samtidig bruk av blodplatehemmere (som Albyl-E) og Marevan, men det er usikkert hvor relevant det er. 

Legemiddelinformasjonssenteret RELIS oppfordrier til at tilskudd med antocyaner brukes med forsiktighet i kombinasjon med antikoaguerende/blodplatehemmende medikamenter, da risiko for økt blødning ikke kan utelukkes. 

Det finnes ingen dokumentasjon på hvorvidt Medox eller andre kosttilskudd er gunstig mht. aortastenose. 

Hjerte/kar

Klaffeinsuffisiens

Hei. Jeg er 29 år og jobbet på et sykehus for litt siden. Ene legen som var i spesialisering der spurte om han kunne få øve på utralyddiagnostikk på meg. Han fant tilfeldigvis ut at jeg hadde en klaffeinsuffisiens mellom et forkammer og et hovedkammer (husker ikke hvem av de), og at jeg hadde tykkere hjertevegger enn vanlig. Jeg har anstrengelsesutløst astma og IBS, men er ellers sprek og frisk. Trener, er normalvektig og røyker ikke. Burde jeg fått dette med hjertet utredet videre eller er det noe jeg bare skal leve normalt med? Har en del på min fars og mors side med hjertekarsykdommer.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 11. desember 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål.

Funnene som ble gjort på ultralydundersøkelsen av hjertet ditt behøver ikke ha noen spesielle konsekvenser. Det kan være et normalfunn hos en som trener mye, for ekspempel. Men siden legen har sett noe der som avviker fra det normale vil jeg anbefale at du blir undersøkt på nytt av en lege med mer erfaring i å bruke ultralyddiagnostikk. Da kan du få avklart om dette er noe som bør følges opp videre. Du kan ta dette opp med fastlegen din som kan henvise deg videre til hjertespesialist ved sykehus eller til hjertespesialist som driver egen spesialistpraksis.

Lykke til!

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

Rettigheter

Reglene om fri rettshjelp

Hei,

Spørsmål om fri rettshjelp. Hvilken inntekt som legges til grunn både for den enkelte og ekteparet? Og i hvilke saker kan man få bistand gjennom fri rettshjelp? På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. desember 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For å få fri rettshjelp med egenbetaling må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 246 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner.

Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Dette gjelder i hovedsak for saker disse sakstypene:

  • Ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv og saker om foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett)
  • Arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse/avskjed
  • Oppsigelse i husleieforhold
  • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
  • I enkelte klagesaker om trygd

Egenandelen er:

  • I saker som gjelder rådgivning utenfor rettssak (fritt rettsråd) utgjør egenandelen 965 kroner. Beløpet tilsvarer den offentlige timesatsen (salærsatsen) advokatene får i slike saker.
  • I saker som går for domstolene (fri sakførsel), skal du selv betale 25 prosent av kostnadene. Det er imidlertid satt et tak som innebærer at ingen skal betale mer enn 4825 kroner i egenandel.

Vær oppmerksom på at tapes saken må man ofte også betale motpartens saksomkostninger, og dette dekkes ikke gjennom ordningen med fri rettshjelp.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan det gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt og uten egenbetaling i saker som for eksempel omhandler barnevern og ved straffeforfølgelse.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Marevan og Aloe Vera

Påvirkes INR av aloe vera-juice?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 09. desember 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, det er ikke kjent at Aloe Vera i seg selv påvirker INR.

Det kan imidlertid ha en indirekte effekt ved at Aloe Vera-juice virker lakserende og kan gi diaré, og diaré kan øke blødningstendensen og INR-verdiene. Derfor er det viktig at du følger ekstra nøye med på INR-verdiene dersom du skal ta Aloe Vera-juice. 

Hjerte/kar

Blodproppforebyggende behandling ved atrieflimmer og koronarsykdom

Hei! Bør jeg begynne med Marevan nå, samtidig som jeg bruker Albyl-E og Plavix, eller vente til Plavix avsluttes? Bakgrunn: 69 år, gift, ikke røyker, spiser sunt (lite fett), BMI er 25,5, er fysisk aktiv (hus, hage, båt og seiling) uten hard trening. Helse: Kjent koronarsykdom. PCI i 2002 (2 stenter) og 2014 (1 stent). Infarkt i hjernestammen med tap av hørsel på venstre side i 2007. Kortvarige (sekunder) atrieflimmer av og til. CHADS-VASC score > 4. Tendenser til bloduttredelser i huden ved slag eller belastninger. Medikamenter: Selo-Zok 50 mg, Albyl-E 75 mg, Lipitor 40 mg, Levaxin 25 mcg, Plavix 75 mg i 12 mnd. OU anbefaler å begynne med Marevan uten å ta stilling til samtidig kombinasjon med Albyl-E og Plavix.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 03. desember 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål.

Først må jeg understreke at jeg ikke kan være den som avgjør din medikamentelle behandling, det må en lege som kan følge deg opp videre gjøre. Jeg kan gi deg råd om hvordan du bør håndtere problemstillingen din.

Det finnes retningslinjer man følger ved problemstillinger som din, men legen må alltid bruke skjønn og vurdere hver enkelt pasient individuelt. Marevan er anbefalt brukt, i følge retningslinjene, som blodproppforebyggende behandling ved atrieflimmer når man har CHA2DS2-Vasc-score over eller er lik 1. Denne scoren brukes for å kalkulere pasientens risiko for å utvikle blodpropp. Du oppfyller kriteriene for å bruke Marevan. Dersom man har koronarsykdom i tillegg er det anbefalt å bruke Albyl E som blodproppforebyggende behandling. Og dersom man blir behandlet med PCI ( blokking/stenting av kransåre) er det i tillegg anbefalt å bruke ett blodproppforebyggende medikament til (f.eks Plavix) sammen med Albyl E en periode, som regel 9-12 mnd. Det betyr at med nylig behandlet koronarsykdom og atrieflimmer er det aktuelt å behandle med 3 blodproppforebyggende medikamenter samtidig en periode. Slik trippelbehandling kan være aktuelt for deg og det er viktig å få klarhet i hvilken behandling du skal ha videre. Dette bør en hjertespesialist ta stilling til. Jeg vil oppfordre deg til å ta kontakt direkte med sykehuset som har bestemt at du skal bruke Marevan, eller at du tar kontakt med fastlegen som kan kontakte sykehuset.

Lykke til!

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

 

Lunge

"Lungevask"

Vasking av lunger

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. desember 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Vasking av lunger kan brukes ved spesielle tilstander hvor det over tid samles opp mye proteinrik væske i lungene. Pulmonal alveolær proteinose (PAP) er en sjelden sykdom der lungenes minste enhet - alveolene (lungesekkene) - gradvis fylles opp med melkehvitt kornet materiale. Materialet inneholder fett og protein. Ved å skylle lungene med en spesiell teknikk, ofte med 30-40 liter saltvann, i narkose, kan man ved en slik tilstand oppnå en betydelig bedring i lungefunksjonen som kan holde seg i lengre tid. Dette er en sjelden tilstand, og det kreves spesialkompetanse til utredning og behandling.

"Skylling" av lungene, for eksempel i forbindelse med bronkoskopi, gjøre noen ganger for å få suget opp slim for dyrkning på bakterier eller undersøkelse på celler. Det kan også foretas for å rense opp i bronkiene ved mye slim hos pasienter som ligger på respirator, for eksempel etter en større operasjon. Her brukes beskjedne mengder med væske.

 

Lunge

Er det bare astma?

Hvorfor har jeg pusteproblemer ved den minste anstrengelse som gir økt puls?

Hei, jeg er en 41 år gammel kvinne som sliter med pusten. Jeg fikk diagsnose anstrengelses astma da jeg var yngre i tenårene og drev aktiv med håndball.I mange år har jeg ikke hatt noen symptomer og har ikke brukt astmamedisin.Jeg har hatt stemmebåndsknuter og har etter 2 fødsler har jeg fått problemer med rectus diastase. Etter en episode i fjor sommer fikk jeg pusteproblemer og stemmen uteble i 2 uker. Dette etter å ha vært i et lokale med mye damp og røyk. Jeg trodde jeg hadde fått lungebetennelse, men ingen prøver gav utslag. Etter dette hostet jeg hver dag i 3-4 mnd og jeg hadde kvelingsfornemelser flere ganger om natten/dagen.

Jeg fikk astmamedisiner (flutide,ventoline)noe som resulterte i vann på lungene og hyperventilering. Det ble tatt røntgen av torax og EKG av hjerte (dog uten anstrengelse) uten noe funn .

Problemet er at jeg forsatt har jeg daglig problemer ved den minste anstrengelse og når jeg får høy puls. Jeg føler meg trang i halsen ved strupen feks hvis jeg prøver å gå hurtig opp en bakke, gå opp trapper hurtig /eksplosivt( jeg har alltid trent .).

Jeg føler en kvelingsfornemelse,blir svimmel og da får jeg panikk men bruker triksene jeg har lært! Allikevel klarer jeg ikke å dra pusten ned i lungene og føler meg tett rundt i brystbeinet og opp mot strupen.Jeg er slimete og tett hver eneste dag.

Dersom jeg har varmet opp kroppen f.eks på trening innendørs klarer jeg å prestere bedre og det tar lengre tid før jeg opplever ubehag.Utendørs er det alltid problematisk å anstrenge seg bare jeg får pulsen opp sliter jeg.

Jeg sliter også med å sove på ryggen og i trange tette rom. og tar en type nesespray morgen og en annen type om kvelden,pluss neseplaster noe jeg føler hjelper litt, i allefall om natten. Allikevel opplever jeg at jeg ikke sover ordentlig om natten fordi jeg kan plutselig kan våkne i panikk over at jeg ikke får puste . Jeg våkner av at jeg hiver etter pusten og ligger som en astmapasient m(høyt og luftig rom). Jeg er veldig trøtt på dagen og har ofte hodepine.

Denne sommeren har jeg også funnet ut at jeg blir verre når noen klipper gresset eller når bjørken blomstrer m.m men allergiprøver viser ingen tegn på allergier(prikktest/blodprøver.)

Jeg har blitt utredet hos lungelege med spirometri som sa at lungekapasitetet hadde synket med 20%, jeg fikk ingen endring etter inntak av gass og diagnose er sensitive lunger. Jeg har en mor med mye allergier,eksem og har en sønn med astma.

I tillegg er jeg født 2 mnd for tidlig og jeg en far fra en hjertesyk familie.Jeg har aldri røykt,har et sunt kosthold og er nesten avholds med alkohol samt har trent hele mitt liv.Jeg har ikke tatt løpetest hos lungelege da jeg har en utalt kneskade men bare at jeg skal løpe og få opp pulsen gir meg panikk!)

Hva er problemet mitt er det diagfragma som ikke gjør jobben sin eller har har jeg astma eller kols eller noe annet?

Jeg føler at ingen forstår meg og relaterer det til psykisk . Dette fordi jeg tidligere har hatt en svært traumatisk opplevelse, noe kan nok være psykisk men jeg har også utalte fysiske plager så jeg er uenig! Jeg går i tillegg jevnlig til osteopat/fysioterapi så det er ikke muskulært betinget.Har du noen råd til meg om hva jeg bør gjøre videre for å forbedre min helse .

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 02. desember 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for omfattende og god beskrivelse.

Jeg synes det er god grunn til å undersøke deg nærmere, for å finne ut av hva plagene skyldes. Det kan selvfølgelig være bare astma, men all den tid du fortsatt har symptomer og er plaget, må man også se etter andre forklaringer. 

Det er viktig å få undersøkt hjertet ditt skikkelig. Plagene du beskriver, kan også skyldes hjerterytmeplager, eller annen hjertesykdom. Jeg vil foreslå at det først gjøres et AEKG. Da får man et objektivt mål på hvor mye du tåler av anstrengelse, og hvor alvorlige symptomer du utvikler. I tillegg kan man få noe informasjon om hvordan hjertet oppfører seg under anstrengelse. Avhengig av funnene på denne testen, kan man gå videre med andre undersøkelser. Det kan være aktuelt å få gjort et 24-timers EKG for å se hvordan hjerterytmen er i løpet av et helt døgn. Videre må det også gjøres en ekkokardiografi (ultralyd av hjertet) for å se hvordan hjertet ditt pumper, og om det er noen klaffefeil som kan forklare plagene dine. Be legen din om henvisning til kardiolog for disse undersøkelsene. 

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Lunge

Kan man forveksle sarkoidose og kreft?

Hvor stor er sannsynligheten for at man tar feil av sarkoidose og kreft etter sarkoidosediagnose fra radiolog og lege? Har fått den diagnosen, men er livredd for at de tar feil.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. desember 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Sarkoidose er en tilstand som gir en helt spesiell betennelsesreaksjon. Dette kan man avklare sikkert ved mikroskopi av biopsi fra vev som er affisert. Oftest er det lungene som er angrepet. Røntgenbildet har ofte så typisk utseende at man ikke alltid går til det skrittet at man foretar biopsi. Det kan ofte samtidig måles forhøyet ACE (et enzym) i blod. Er man i tvil vil legen foreta en biopsi, men ofte er røntgenbildet, eventuelt supplert med CT-røntgen av lungene, ganske entydelig. Det skal veldig mye til å forveksle denne diagnosen med kreft. Som regel vil en krefttilstand med samme utbredelse medføre en uttalt sykdomsfølelse forskjellig fra det man finner ved sarkoidose.

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjertetransplantasjon i utlandet

Kan man si noe om hva det koster for en hjertetransplantasjon i utlandet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. desember 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

LHL har ikke kunnskap om hva en hjertetransplantasjon i utlandet vil koste.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Behandling av høyt blodtrykk

Bør jeg på blodtrykksmedisiner når jeg ikke er overvektig, men har hatt høyt blodtrykk i ca 5 år, spiser sunt og trener? Har en farmor og far som går på blodtrykksmedisiner. Sist jeg målte hos legen: 145/95 på morgenen.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 26. november 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Definisjonen på forhøyet BT er BT > 140/90 målt i hvile ved to eller flere tidspunkter, ikke samme dag. Ideelt sett ligger BT gjerne noe lavere enn dette, ned mot 120/80. Alternativt kan man gjøre blodtrykksregistrering gjennom et helt døgn. Da er grensen for hva som kalles høyt BT litt lavere når man ser på gjennomsnitts-BT for 24 timer. Hvorvidt du bør behandles medikamentelt for høyt BT må vurderes ut fra din totalrisiko for hjerte-/karsykdom. For å vurdere din totalrisiko trengs opplysninger om din eksakte alder, forekomst av hjerte-/karsykdom i din nærmeste familie, dine kolesterolnivåer, om du har diabetes eller har tendens til høyt blodsukker og om du røyker. Ved betydelig forhøyet blodtrykk behandler man med medikamenter ut fra det forhøyede blodtrykket alene. Da er som regel blodtrykket > 160 i overtrykk og/eller > 100 i undertrykk. Ditt BT er lett forhøyet. Egentiltak er også viktig behandling av høyt blodtrykk med eller uten tillegg av medikamenter. Trening og vektnedgang kan bidra til bedre blodtrykk. Dette virker dog ikke som potensielle forbedringsområder hos deg. I tillegg er andre egentiltak som kan bidra til å redusere risikoen for framtidig hjerte-/karsykdom viktig hos personer med høyt blodtrykk. Det gjelder røykeslutt, ha et sunt kosthold og redusere stress.

Jeg vil anbefale at du får en gjennomgang av din totale risiko for hjerte-/karsykdom hos din fastlege og at evt. BT-behandling vurderes ut fra det.

Lykke til! Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud