Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Hyperbar behandling

Hvilken betydning har såkalt hyperbar behandling, som jeg skjønner skjer i en trykktank, i ettertiden av hjerneslag/blødning

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hyperbar oksygenbehandling brukes mot dykkersyke, alvorlige infeksjoner, diabetes-sår som ikke gror, eller luftbobler i blodårene. Hyperbar oksygenbehandling er ikke en etablert behandling ved hjerneslag, og det er ikke nok dokumentasjon på at det har noen fordeler ved en slik tilstand. 

Du kan lese mer om hyperbar oksygenbehandling her (engelsk): 

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/hyperbaric-oxygen-therapy/basics/definition/prc-20019167

Med vennlig hilsen,

Wasim Zahid

Kosthold

Svisker og Marevan

Hei; Jeg er Marevan bruker, og ligger vanligvis stabilt på 2,5 - 3,5 som INR verdi. Ved målingen i dag, hadde jeg en vesentlig høyere verdi. Jeg har spist mye svisker i senere tid, vil dette kunne gi seg utslag i en unormal høy INR verdi?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 17. november 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei,

Det er ikke kjent at å spise svisker påvirker INR-verdien når man tar Marevan. Svisker har relativt lite K-vitamin, men det kommer an på hvor mye man spiser. Én sviske har like mye K-vitamin som omtrent en femtedel av en liten brokkolibukett - m.a.o. veldig lite (ca. 6 mikrogram per sviske). Siden svisker er tørkede, er de mer konsentrerte på K-vitamin enn fersk frukt.  

Lunge

Smerter etter lungebetennelse og blodpropp til lungene.

Heisann :) For 4 uker siden ble jeg innlagt på sykehus med vatn i begge lungene, lungebetennelse og 4 lungeemboli i høgre lunga . Fikk med meg hjem blodfortynnende tabletter som jeg skal ta i 1 år til å begynne med.
Spørsmål mitt er: Etter dette har jeg problem med å trekke pusten dypt inn fordi det gjør så vondt og det svir krafting i nedre deler av lungene der lungeemboliene var. Hvor lenge vil dette vedvare?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 14. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Både lungebetennelser og lungeembolier vil gi reaksjoner i lungevevet omkring. Det kan nok også være årsak til vannet i lungen. Alternativt kunne det være væske grunnet hjertesvikt utløst i samme omgang. Etter en såpass kraftig omgang du gjennomgikk er det nok satt i gang ganske omfattende reaksjoner i vevet og i hinnen utenpå lungen som derved blir irritert. Dette er svært følsomme strukturer som ofte gir tildels sterke smerter ved dyp innpust. Noen ganger kan også lungen klebe seg fast til brysthinnen på innsiden av brystkassen, hvilket også kan gi ubehag ved pustingen. Du må nok regne med at dette er symptomer som kan vare i flere uker ennå. Det tar nemlig ganske lang tid før slike prosesser får roet seg helt ned.

Lunge

Lungefibrose og uførhet

På mandag fikk jeg diagnosen ILF. Jobber som Emisjonsingeniør, med målinger i sterkt forurenset miljø, både på metaller, gasser og org.miljøforurensning. Mener at Idiopatisk stopper en eventuell søknad om uførhetssøknad, og yrkesskade. Det burde heller vært definert som Lunge Fibrose. Har dere noe formening om dette? mvh Arild

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege


Hei, og takk for spørsmålet!

Lungefibrose kan ha flere årsaker. Idiopatisk er bare en betegnelse som sier at man ikke har funnet årsaken. Det er likevel fullt mulig å søke om uføretrygd. Denne vurderes på bakgrunn av lungefunksjonsnedsettelse og dens betydning for funksjonen i arbeidslivet. Ved søknad om uførhet vil det stilles spørsmål om dette kan være yrkesrelatert. Dette bør eventuelt vurderes av spesielt kompetent lege på området. Betegnelsen ILF (eller IPF) er bare en av flere som skiller mellom flere forskjellige former for lungefibrose. Det er nok ikke så mye å gjøre med akkurat det.

 

 

Lunge

Varmepumper og inneklima

Hva mener lhl om kols/astma pasienter og bruk av varmepumper? Kan det forårsake hoste og økt slim produksjon. Og hva mener dere om avfukter?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Varmepumper er blitt stadig mer vanlig som følge av energiøkonomiseringen.

De vanligste i norske hjem er luft-til-luft varmepumper. De varmer opp romluften som suges gjennom et filter og blåses ut i rommet igjen. Det hender at mennesker med astma og kols reagerer negativt på dette. Det kan skyldes at det spres finere støvpartikler som ikke fanges opp av filteret. Hos noen kan nok det gi irritasjon i luftveiene, mens de fleste nok ikke affiseres av det. Det har å gjøre med hvor ømfindtlig slimhinnen i bronkier og nese er. Ømfindtligheten er som kjent økt, men i varierende grad, ved astma og ved kols. Dette gir en mulighet for at det hos disponerte individer kan forårsake økt hoste og sliming.

Avfuktere er sjelden brukt i vanlige hjem. Noen bruker det ved etter vannlekkasjer eller i rom uten tilstrekkelig lufting. Andre bruker det på vaskerommet i forbindelse med tørking av tøy. Det er trolig sjelden behov for dette i et vanlig godt hus. Luftfuktigheten kan variere mye avhengig av årstid og værforandringer. Det kan være ubehangelig med både for tørr og for fuktig luft. Noen luftavfuktere vil i likhet med varmepumper trekke luften gjennom slik at det kan bli noe svevestøv i rommet.

 

Lunge

Tuberkulosesmitte og behandling

Jeg har et barn som har fått påvist smitte av lungetuberkulose med blodprøve, og vi venter på svar på røngtenbilder av lungene for å finne ut om hun har utviklet lungetuberkulose. Hva blir gjort om hun kun er smittet, men sykdommen ikke er utviklet? Må vi bare vente å se om hun kanskje blir syk?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det finnes spesielle retningslinjer for oppfølging av barn som har fått smitte med tuberkulose. Jeg regner med at man vil starte behandling med medisiner hvis man mener det er aktivitet i tuberkulosen.  I noen tilfeller velger man å behandle for sikkerhets skyld. De som har ansvaret for barn som er smittet vil måtte følge dette nøye opp for å sikre at sykdom ikke utvikler seg.

Lunge

Medisiner og bivirkninger

Fått byttet til Spiriva 1 ggr om dagen og Symbicort 2 ggr per dag. Har blivit hes og fått ont i halsen, inte förkyld. Tyckte jag svullnade i tungan, fick ont på vä sida av tungan längst in, som en klump. Har detta med ngn av medicinerna att göra? Är mycket trött också.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Hesheten har trolig sammenheng med kortisondelen i Symbicort, men kan i noen tilfeller også komme av Spiriva. Ubehaget i svelget kan også skyldes medisinen. Du bør la legen din kikke på det, eventuelt prøve uten Symbicort noen dager for å se om det blir bedre.

Lunge

Rask forverring ved lungefibrose

Kan fibrose endre seg totalt over natten, slik at man trenger oxygen 24 timer i døgnet?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det tar som regel tid fra en stabil tilstand ved lungefibrose til en betydelig forverring. Imidlertid kan det skje hvis det tilkommer en lungebetennelse eller akutt kraftig virusinfeksjon/influensa. Ellers kan det enkelte ganger skje en rask forverrelse i løpet av relativt kort tid uten at man har noen forklaring på årsaken til den økte sykdomsaktiviteten. Det er intensiteten i betennelsesreaksjonen som øker og affiserer lungeblærene slik at oksygenopptaket reduseres ytterligere. Noen ganger kan dette behandles og bli bedre, men effekten er oftest usikker.

Lunge

Samtidig astma og kols

Hei. Har hatt moderat KOLS/emfysem (påvist på CT) i åtte år. Nå har jeg fått vite at jeg har astma også. Noe som ofte følger med KOLS sa de. Vil det si at jeg har fått astma når jeg fikk kols? Vil den forverre seg? At jeg blir dårligere av astmaen enn av KOLSEN?

Er stort sett frisk. Har hatt infeksjon 3 ganger siden jeg fikk KOLS. Aldri lungebetennelse eller influensa. Har jeg noen grunn til å stresse med dette?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ikke uvanlig at man har astma i tillegg til kols. Ofte kommer astma først, og siden kols. Fordelen med astma er at den som regel er enklere å behandle. Behandlingen blir ofte omtrent den samme som ved kols, men kols er mindre påvirkelig.

Jeg tror ikke du bør bekymre deg spesielt for dette.

Lunge

Behandling ved emfysem

Når det gjelder emfysem, hvor spesiell må en være,og hvordan, for å få behandling?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Emfysem opptrer vanligvis som en del av kols. Det er i praksis henfall av lungevev i større eller mindre grad, særlig i lungetoppene, men også i andre deler av lungen. Vanligste årsaker er langvarig røyking, eventuelt langvarig eksponering for skadelige yrkesmessige forhold med pusting i sterkt forurenset luft. Mer sjelden skyldes det en arvelig mangel på alfa-1 antitrypsin i blod.

Behandling med vanlig kolsmedisin påvirker ikke emfysemet. Tilførsel av det manglende enzymet ved nevnte enzymmangel er i praksis ikke et bahandlingsalternativ i Norge. Behandling med nedsetting av ventiler i bronkiegrener kan hjelpe i noen tilfeller, men krever spesiell utredning, som regel på Rikshospitalet. Det er bare personer med betydelig nedsatt lungefunksjon som får tilbud om dette. Ellers blir ca.20-30 personer lungetransplantert i Norge hvert år. Det er siste utvei som gis til noen av de personer som man antar har bare 1-2 år igjen å leve pga sin lungesykdom.

I praksis er det relativt få personer som får et behandlingstilbud utover medisiner og rehabilitering. Det er de aller sykeste, og blant dem bare de som er spesielt egnet ut fra spesielle kriterier.