Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Uføretrygd

Er i ferd med å søke uførepensjon. ( des 2014 ) Min lege mener 100 % , jeg håper på å kunne jobbe ihvertfall 25 %. Er det noen økonomisk forskjell? På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Uføretrygd og arbeidsinntekt vil i de aller felste tilfeller være høyere enn kun uføretrygd.    75 % uføretrygd + 25 % arbeidsinntekt, vil være høyere enn 100 % uførerygd. I regnestykket må du også ta med at både ved 75 % uføregrad og 100 % uføregrad har du rett til en friinntekt. Den er i 2015 på 60 000 kroner for de som har trygd i dag og på 0,4 G (35 348) for de som får innvilget uføretrygd neste år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til psykolog hjelp

Hei. jeg har nettopp fått vite at jeg har en alvorlig hjertefeil og har mange tanker i hodet. har man noen rettigheter i forhold til psykolog eller lignende?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det blir en vurdering som din fastlege må gjøre. Mener fastlegene at du har behov for den hjelpen en psykolog kan gi, skal fastlegen henvise deg til psykolog. Men ventetiden kan være lang.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Reiseforsikring

Hei. Vi lurer på å ta en ferietur til Kreta eller Kanariøyene, i den forbindelse kikket vi på vår reiseforsikring i Gjensidige og den sier at tilfeller knyttet til kjent sykdom ikke dekkes. Jeg har hjertesvikt og ICD. hva er eventuelt konsekvensen hvis jeg skulle bli akutt hjertesyk eller i verste fall dø på en slik tur, må familien da dekke hele sykehus regningen og eventuelt hjemsending i ambulansefly eller kiste.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er slik at mange reiseforsikringer har begensninger i hva de dekker. En slik begrensning er knyttet til eksisterende sykdom. Mener selskapet at det på grunn av eksistrende sykdom er forhøyet risiko for tilbakefall at skal inntre under reisen, vil de normalt dekke utgiftene som mått oppstå. Reiser man innefor EU/EØS- området har man en grunndekning gjennom det europeiske helsetrygdkortet som fås hos Helfo. I andre deler av verden er reiseforsikring eneste måten man kan få dekket sine utgifter på.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Helseforsikring

Hei! Jeg har på bakgrunn av erfaring, med at jeg ble satt i ventekø på en måned for å komme til hjertespesialist etter at fastlegen hadde konstatert at jeg hadde hatt et hjerteinfarkt, sett på de såkalte helseforsikringene som reklamerer med at de dekker dette hullet som jeg havnet i. Kunne dere beskrive disse og hva de dekker? I tillegg: Vil jeg kunne få en slik helseforsikring når jeg har hatt et hjerteinfarkt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

En helseforsikring vil normalt dekke utgifter til utredning og behandling. Behandlingen må være medisinsk anerkjent. En helseforsikring vil også kunne gi en garanti for behandling innenfor en kort frist på for eksempel 10 elelr 20 dager.

Et vanlig unntak er dette:

Behandling av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller

har vist tegn og/eller symptomer etter at forsikringssøknaden

er underskrevet, men før ikrafttredelse,

omfattes ikke av forsikringen (Kun for individuell

forsikringsavtale).

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Hjerterehabilitering fase 2a

Hei, spørsmålet mitt gjelder rehabilitering i tidlig fase etter bypassoperasjon på et rehabiliteringssted. Hvilke rehabiliteringssteder i Norge gir tilbud for nyopererte /hotell+ rehabilitering/ med start i uke 2 etter operasjonen? Pasienten er bosatt i Oslo. Håper på et raskt svar!

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 03. november 2014
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for spørsmålet.

Rehabilitering av hjertepasienter deles gjerne inn i flere faser, og fasen som du beskriver omtales som hjerterehabilitering fase 2a. Siden pasienten er bosatt i Oslo velger jeg å begrense svaret til å omfatte mulige rehabiliteringsinstitusjoner som har dette tilbudet i helseregion sør - øst. I inneværende år har følgende rehabiliteringsinstitusjoner døgnbasert hjerterehabilitering fase 2a: Grande Rehabiliteringssenter (Nes på Hedmarken), Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter (Lillehammer), Ringen Rehabiliteringssenter (Moelv) og muligens Landaasen Rehabiliteringssenter (Landåsbygda).

Håper dette kan være til hjelp.

Vennlig hilsen Margrethe Sellæg

Hjerte/kar

Høy puls og brystsmerter

Jeg lurte på om svingninger i puls gjennom dagen kan gi brystsmerter og/eller hodepine ?Jeg tenker på for eksempel svingninger mellom 50 til 80-90.Jeg går på Pranolol men den virker dempende bare et par timer ,ikke gjennom et helt døgn .Langtidsvirkende Metoprolol har jeg prøvd men ikke virket like sterkt .Har prøvd 200 Metoprolol. Tør ikke prøve høyere .Nå går jeg på 180 Pranolol til dagen. Kan puls svingninger gi smerter? Takker for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Pulssvingninger i seg selv pleier ikke å gi brystsmerter og hodepine. Imidlertid vil pasienter med trange kransårer på hjertet kunne oppleve brystsmerter når pulsen blir for høy. Det er en av grunnene til at slike pasienter får betablokkere. Men også hos disse pasientene, er en pulsstigning til 80-90 som regel ikke nok til å gi plager. Hvis pulsen din ligger mellom 50-80, og du ellers er hjertefrisk, hadde jeg ikke øket på medisindosen for pulsens skyld. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Lunge

Sykdomssammenhenger?

Hei. Man har hatt kols, pollen- og matallergi i mange år. Det dukket opp epilepsi for ca 5 år siden bruker Trileptal 300 mg dagen. Er det noe sammenheng mellom alle disse sykdommene, og kan disse påvirkes av hverandre. På forhånd takk!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ikke noen direkte sammenheng mellom allergi og kols. Men det hender at astma har vært forløperen til kols, og man kan i noen tilfeller finne ut at det har vært både astma og allergi fra tidlig alder. Epilepsi er også en selvstendig diagnose og har nok ikke noe å gjøre med de øvrige tilstandene. Trileptal kan ha bivirkninger, men jeg har ikke funnet noe som peker på at denne medisinen skal gi opphav til vanlig allergi eller kols. Allegisk reaksjon på medikamentet kan imidlertid ses. En sjelden gang kan det opptre astmasymptomer.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Skatt på uføretrygd

Hei Uføretrygdet gift og ene forsørger for ektefelle og 2 barn under 18 år.Det trekkes hittil ingen skatt fra trygden på kr 316332 som eneste inntekt. Ifølge nye uføretrygdens regler vil dette endres ;kan man vite hvor mye blir det i skattetrekk? på forhånd hjertelig takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fra janaur skal uføretrygden beksattes som lønnsinntekt. Alle vil få økt sin brutto pensjon slik at netto utbetaling skal bli omtrent som før. Det er ikke mulig å si nøyaktig hva skatten blir før statsbudsjettet er vedtatt. Da vil skatteetaten beregne skatteprosenten som skal brukes. Men det er viktig å være klar over at det ikke blir foretatt skattetrekk i juni og bare halvt skattetrekk i desember.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Brystsmerter

Hadde brystsmerter etter middag i dag. Mistenker "heartburn" (halsbrann?), men leser at brystsmerter burde tas alvorlig. Holder det at jeg avtaler time med fastlege om ca. 3 uker eller burde jeg dra ned til legevakten i morgen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 30. oktober 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Mange pasienter forveksler hjertesykdom med fordøyelsesplager. Smerter i brystet skal tas alvorlig, og jeg anbefaler kontakt med legevakten. I det minste at du ringer legevakten når du har vondt i brystet.

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Uregelmessig og høy puls under trening

Hei. Jeg er ei frisk dame på 35 år som trener jevnlig. Jeg har ved flere anledninger opplevd at jeg får et ubehag under løping i form av høy, uregelmessig puls. Dette fører som regel til at jeg må stoppe opp og "ta meg igjen". Dette varer noen minutter og etterfølges av lett svimmelhet. Det er ingen smerte knyttet til dette, bare ubehag. Bør jeg kontakte lege for å utrede dette?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 30. oktober 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Det du merker behøver ikke være noe farlig, men vil anbefale deg å ta kontakt med fastlegen for en henvisning til hjertespesialist, slik at man kan utelukke om det er noe som bør behandles. Man kan gjøre en sykkel- eller løpetest med EKG-registrering for å se om man fremprovoserer den høye, uregelmessig rytmen. Og det kan være aktuelt å monitorere hjerterytmen din over et døgn eller flere for å se etter rytmeforstyrrelse.

Lykke til!