Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Opptrening etter hjerteoperasjon

Hei. Min mann ble hjerteoperert for litt over 2 uker siden, både bypass og ny hjerteklaff. Han kom fort hjem fra sykehuset med ett skjema i hånden og små trenings øvelser han skal gjøre hver dag. Dette får ikke min mann til da han hele tiden har relativt store smerter i brystbein/ribbein, skulder ovs. Han klarer ikke rette seg opp slik at han blir veldig lut i ryggen. Dessuten svinger humøret svært og han er ofte langt nede og ligger for det meste i stolen eller sofa, han gråter også en del og det virker som om han vil gi opp, sier han ikke holder dette ut. Hva kan det forventes av en nyoperert mann og er dette normalt forløp? Hvor lenge skal han spise smertestillende som Paracet og Tramadol? Han klarer seg ikke uten at jeg er hjemme å hjelper han med mat, dusj, stelling av sår ovs. Huff jeg ser han sliter og dette tærer på oss alle sammen her hjemme også. Hvordan skal jeg klare motivere mannen min?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for viktig spørsmål

Det er svært varierende hvor fort man kommer seg etter en slik operasjon. Noen kommer seg raskt, mens andre trenger flere uker. Man må ta det i sitt eget tempo. Hvis han fortsatt har store smerter, er det viktig å ta en tur til legen for å sjekke at alt er i orden. 

Jeg synes dere helt klart bør ha en forventning om at han ikke bare blir like bra og aktiv som før operasjonen, men faktisk mye bedre. Men det kan ta litt tid før han kommer dit. Jeg har tre tips til dere. 

1) Flere sykehus har egne "hjerteskoler" og "hjertetrim" som er spesielt tilpasset nyopererte. Hør med fastlegen om han kan komme med på noe slikt. 

2) Det finnes rehabiliteringssentere som har spesielle programmer for hjerteopererte. Hør med fastlegen hvilke tilbud som finnes i deres område. 

3) Oppsøk en fysioterapeut. Han/hun vil kunne gi mannen din konkrete og korrekte øvelser for å bli sterkere og i bedre form. 

Lykke til!

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Forsnevring i aorta

Hei! Jeg er en dame på 49 år med medfødt aortainsnevring. Jeg er operert for dette tre ganger i barneår, men sykdommen er nå kommet tilbake likevel. Jeg lider av store pusteproblemer og tunge bein og vanskelige brystsmerter. Kan man operere dette igjen i voksen alder?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ja, i prinsippet kan det opereres igjen. Imidlertid er det vanskelig for meg å gi et generelt svar, da hvert kasus er helt unikt. Det avhenger av mange faktorer, ikke minst om det er teknisk mulig å operere, og din generelle tilstand. Om du kan opereres blir avgjort i samråd med hjertespesialister og hjertekirurger. Du bør først snakke med fastlegen din, som kan henvise deg videre til hjertespesialist på sykehuset. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Lunge

Lavt blodtrykk

Hei. Vår datter på 17 år plages med svært lavt blodtrykk. Hun har tatt tilttest, og responderte umidelbart. Ved siste gjennomsnitsmåling på legekontoret var blodtrykket hennes 87/59 når hun stod oppreist. Hun får lett blodtryksfall, og har stadig tendens til å besvime. Det lave blodtrykket plager henne i hverdagen, og hun føler seg svært uvel. Hodepine, kvalme og svimmelhet er en del av hverdagen hennes, og dette fører til at hun av og til ikke kan delta på aktiviteter. Hun er flink til å drikke vann, spise ofte og være aktiv. Hun er en slank jente, men ikke "tynn". Når hun trener "fyker" pulsen raskt i været ca 205 slag i min. Har dere forslag til tiltak som kan bedre hennes situasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Enkelte mennesker kan ha lavt blodtrykk, uten at dette skyldes sykdom. Hos en ung og sprek jente er det usannsynlig at det lave trykket skyldes en underliggende hjertesykdom, men jeg vil anbefale en kardiologisk utredning for å utelukke dette helt. Denne utredningen bør bestå av AEKG, ekkokardiografi, 24-timers-EKG og 24-timers-blodtrykksregistrering. Trolig vil undersøkelsene være normale. 

Lavt blodtrykk er ikke i seg selv farlig. Noen kan få så lavt BT at de svimer av, faller og slår seg. Andre kan oppleve det som plagsomt, og eksempelvis oppleve svimmelhet når de reiser seg opp. 

Lavt blodtrykk er vanskelig å behandle. Godt med væskeinntak er viktig, noe datteren deres allerede gjør. Enkelte anbefaler å øke saltinntaket, feks gjennom å spise mer lakris, men dette bør dere kun gjøre i samråd med legen deres. Å reise seg sakte fra sittende stilling er et annet råd som nevnes. Noen eksperter sier også at man bør unngå å sitte med bena i kors, da dette "holder igjen" blod i bena. Hvor godt dette er tuftet på vitenskap er jeg usikker på. For noen kan det være riktig å bruke kompresjonsstrømper. Men også dette bør styres av fastlegen deres. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Rettigheter

Uførepensjon og særfradrag

Hei man uføretrygdet i mange år og ene forsørger for ektefellen og barn under 18 år.Spørsmålet om særfradrag,må man søke om det? På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når du har uførepensjon får du særfradrag automatisk. Skatteåret 2014 er siste året med dette særfradraget. Neste år skal uførepensjonen beskatter som arbeidsinntekt og da bortfaller også særfradraget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Lunge

Undersøkelser for kransåresykdom

Hei.
Er det mulig å få sjekket hjerte og blodårer ordentlig før det skjer noe? EKG har jeg hørt om flere har gjort, men likefult fått hjerteinfarkt. Kan jeg kreve det av min fastlege eller finnes det private klinikker som gjør dette? Hva kan dere anbefale? Også lunger bør vi i grunnen sjekke?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 23. oktober 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål.

EKG er ingen fullverdig undersøkelse for å utelukke kransåresykdom/hjerteinfarkt, men del av orienterende hjerteundersøkelse hos fastlegen. Man henvises til undersøkelser/utredning dersom man har mistenkte symptomer på kransåresykdom eller ved svært stor risiko for kransåresykdom. Standard er at man først undersøkes med en belastningstest på ergometersykkel (A-EKG), der man registrerer eventuelle endringer i EKG, oppnådd arbeidsbelastning, puls, BT og symptomer hos personen. Ut fra funnene i denne undersøkelsen vurderes det om man skal gå videre med å undersøke kransårene nærmere. Gullstandard for å diagnostisere kransåresykdom er å gjøre koronar angiografi. Det er en røntgenundersøkelse der man benytter kontrastvæske for å fremstille kransårene. A-EKG kan det være aktuelt å bli henvist til, og privatpraktiserende hjertespesialister tilbyr undersøkelsen i tillegg til de offentlige sykehusene. Undersøkelsen gir imidlertid ikke et 100 % sikkert svar på om man har kransåresykdom eller ikke, men undersøkelsen er mer treffsikker jo høyere risiko for kransåresykdom man har på forhånd. Resultatet av denne undersøkelsen avgjør om det er aktuelt å gå videre med evt. koronar angiografi. Andre aktuelle undersøkelser kan være CT av hjertet/kransårene. Det finnes også andre belastningsundersøkelser man kan gjøre av hjertet dersom man ikke kan utføre en sykkeltest. Koronar angiografi tilbys ved de største offentlige sykehusene og ved LHL-klinikkene Feiring. Den utføres kun dersom det er godt grunnlag for det, som f.eks sterk mistanke om kransåresykdom.

Når det gjelder å undersøke lungene er det naturlig å starte med en undersøkelse hos fastlegen som heter spirometri. Det er en pusteprøve. Det må bli opp til fastlegen om det kan være aktuelt å henvise til videre lungeundersøkelser. Hvilke undersøkelser som kan være aktuelle kommer an på hvilke symptomer du evt har på lungesykdom, og hvilke risikofaktorer du måtte ha for utvikling av lungesykdom. Flere private aktører tilbyr nok forskjellige lungeundersøkelser, men det må man koste selv.

Med hilsen Ellen H. Julsrud

Rettigheter

Grunnstønad

Hei Man uføretrygdet med ektefellet tillegget og mottar grunnstønad.Lurer på hva skjer med denne stønaden idet den ikke er med i uføretrygdensberegning som trer i kraft fra januar 2015. på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ordningen med grunnstønad påvirkes ikke av de nye reglene om uføretrygd. Grunnstønaden vil fortsatt være skattefri og utbetales så lenge vilkårene er oppfylt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd og ektefelletillegg

Hei Man er uføretrygdet og mottar ektefelletillegget.Etter kontakt med nav fikk han beskjed om de nye uføretrygden at ektefelletillegget skal falle bort i 2015. Er dette en slag overgangs ordning eller finnes det andre bestemmelser? på fohånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er korrekt at ektefelletillegget ikke videreføres i ny uføretrygd. Men det blir en overgangsordning for de som mottar ektefelletillegg i dag. De skal få beholde det den perioden de har fått vedtak om, men maksimalt i ti år etter at det nye regelverket har trådt i kraft. Størrelsen på ektefelletillegget etter skatt blir omtrent som i dag. Men det vil holdes nominelt fast. Det betyr at ekefelletillegget ikke vil bli regulert opp med den prosenten grunnbeløpet øker med hvert år. Men det skal heller ikke endres som følge av endringer i mottakerens inntekt.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Reglene for rett til barnetillegg

Hei Familie med 4 barn under 18 år.Ektefellen i arbeid,mannen har diabet og hjerte operert. Etter en lang strid mot systemet er han nyllig uføretrygdet uten barnetillegg. Familien lurer på om det er nye regler eller et spesiell tilfelle eller en slags hevn som mange andre lider av? på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Barnetillegget til uføre er økonomisk behovsprøvd. Det betyr at barnetillegget avkortes mot inntekt. Fullt barnetillegg er 40 % av folketrygdens grunnbeløp (1 G=88370) for hvert barn som forsørges.Fullt barnetillegg for et barn blir 35 348 kroner.

Når barnetillegget skal beregnes trekkes det fra et fribeløp i inntekten som er på     3,3366 % av G (294 855 kroner). Barnetillegget reduseres med 50 % av den inntekten som overstiger fribeløpet.

Bor barna sammen med begge foreldre, er det foreldrenes samlede inntekt som legges til grunn. Men det skal gjøres et fradrag på 1 G i ektefellens inntekt når inntekten ikke er pensjon fra folketrygden. Så trekkes fribeløpet fra i den samlede inntekten. Samlet inntekt kan da bli så høy at barnetillegget blir redusert eller bortfaller helt.

Når det ikke er innvilget barnetillegg i denne saken, må det være fordi Nav sin beregning viser at samlet inntekt er før høy. Mener pensjonsmottakeren at beregningen er feil, kan dette påklages til Nav.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Kosthold

Bruk av omega-3 sammen med Albyl og Marevan

Kjenner man til om det er negativt å benytte et "nytt" omega 3 preparat som går under betegnelsen Calanus olje når jeg går på både albyl og marevan?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 18. oktober 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei. Samspillet mellom dette preparatet og Marevan eller Albyl-E har så vidt jeg vet ikke vært undersøkt. Samtidig bruk av fiskeolje og Marevan kan øke blødningstendensen. Det samme gjelder Albyl-E. En døgndose på 1 gram omega-3-fettsyrer har kanskje ikke en slik effekt, men det er vanskelig å forutsi.

Produsenten skriver selv: "Personer som tar blod-fortynnende medisiner bør kun bruke Calanus Oil etter samråd med sin lege." 

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

PCI og flyreise

Hei, jeg lurer på om det er lurt å ta en langvarig flytur (14 timer) 5 uker etter PCI. Blir det bra å fortsette rehabiliteringen i et varmt land med svømming i varmt sjøvann? Jeg har ikke hatt infarkt og er i ganske bra form ellers.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 16. oktober 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Anbefalingene sier at det bør ha gått minst en uke etter PCI før man flyr. Det er egne anbefalinger for personer som har hatt hjerteinfarkt og/eller er hjerteoperert nylig. Så du kan nå fly så lenge din hjertemessige situasjon er stabil og du er symptomfri. Dersom du fortsatt har symptomer vil jeg anbefale å ta opp problemstillingen med din fastlege. Etter PCI er det viktig å forebygge ny kransåresykdom med livsstilstiltak og forebyggende medikamenter. Når du skal fly er det viktig at du vet hvilken sykdom du har, og at du har med dokumentasjon på det og på hvilke medisiner du bruker og hvorfor. Ha gjerne både dine faste medisiner i innsjekket bagasje og i håndbagasjen. Tenk også på tidsmessig justering av dosering om du flyr over i annen tidssone. Også lurt å sjekke at forsikringen din fortsatt gjelder etter at du er behandlet.

Regelmessig trening videre er et viktig sykdomsforebyggende tiltak, og svømming er en fin aktivitet for hele kroppen. Personer med hjertesvikt skal imidlertid være forsiktig med svømming. Uansett husk alltid oppvarming før trening/starte rolig før man øker intensiteten. Husk nok drikke i varmen. Må også nevne hjertevennlig kosthold, røykeslutt og vektnedgang som viktige livsstilstiltak etter diagnostisert kransåresykdom.

God tur og lykke til med rehabiliteringen!