Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Dekning av utgifter til transport og andre helserelaterte utgifter

Hei Atle Man har hatt kols i mange år og epilepsi itillegg,bruker faste medisiner og oppfølging av leger og sentere med regelmessige kontroller.Hvilke rettigheter har man vedr.transport kjøp av medisiner og dekning av andre utgifter?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er det på grunn av helsetilstanden din umulig eller svært vanskelig å benytte offentlige transportmidler, er det tre aktuelle stønadsordninger. Nav kan innvilge grunnstønad til dekning av ekstrautgifter til transport. Det vil normalt være utgifter til bruk av bil eller drosje. Ekstrautgiftene må utgjøre minst 653 kroner per måned. Utgiftene må sannsynliggjøres. Er transportbehovet svært stort kan Nav innvilge stønad til kjøp av bil. Her er det en rekke vilkår som må være oppfylt. Til slutt har vi den fylkeskommunale transportordningen for funksjonshemmede (TT). Det er er ordning hvor det gis tilskudd til bruk av drosje. Ordningen vil variere mellom fylkene. Det er kommunen som skal behandle søknaden.

Om du får dekket utgifter til medisiner avhenger av om de er på blå resept. Medisiner på blå resept er gratis når du har fått frikort. Enkelte typer medisiner på hvit resept kan dekkes etter en egen bidragsbestemmelse. Hvilke medisiner dette gjelder for finner du på: www.helfo.no

Når det gjelder dekning av andre helserelaterte utgifter, vil det bero på ditt konkrete behov. Men som lungesyk har du for eksempel rett til gratis fysikalsk behandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Blir ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter borte?

Er det slik at særfradraget for uføre blir borte fra 2015?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den nye regjeringen varslet at de ville vurdere å komme med nye regler om særfradrag for store sykdomsutgifter. Men det er ennå ikke lagt frem noe forlsag til regler. Det betyr at beslutningen om oppheve særfradragsordning i 2015 fortsatt gjelder.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Fysioterapi ved lungefibrose

Jeg har diagnosen lungefibrose. Jeg sliter med stivhet, tung pust og hoster ved den minste anstrengelse. 10 mg kortison daglig. Går til fysioterapi 2 ganger pr. uke. Får massasje for å dempe stivheten. Varme og tns behandling, samt trening etterpå . Dagen etter behandling hoster jeg enda mer, er det normalt? Skulle gjerne vært en mnd på Glittreklinikken, er det noe for denne sykdommen? Og evt, hvor lenge må jeg vente? På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. oktober 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Hoste er svært vanlig ved lungefibrose. At den forverres etter en behandling er nok avhengig av hva behandlingen i praksis går ut på. Det er mulig at den påfører en strekning av strukturer i brystvegg og på lunger, og at dette kan forsterke hosten forbigående. Glittreklinikken er LHL sitt spesialsykehus for rehabilitering og behandlingav pasienter med lungesykdom. De har også inntak av personer med lungefibrose, og da gis det opplæring og trening mm. Det kan være nyttig fo de fleste med kroniske lungesykdommer. Fastlegen din kan søke om et opphold og sender søknad direkte til klinikken. Ventetiden varierer noe, og jeg vil anbefale deg å ta kontakt direkte med Glittreklinikken for å høre nærmere om dette.

 

Lunge

Nyere medisiner ved lungefibrose

Det skrives om ny medisin mot lungefibrose. Denne er ikke på markedet, hvordan kan man få tak i denne. Ikke minst når.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. oktober 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Muligens tenker du på pirfenidon, eller kanskje annen nyere medisin som er under utvikling. Dette er medisiner som har vist effekt ved noen former for lungefibrose. Behandling bør bare startes av spesialist med erfaring med behandling av lungefibrose. Oftest finnes den beste ekspertisen på de store lungeavdelingene på universitetssykehusene. Du må ha henvisning til poliklinikken på aktuelle sykehus for få en vurdering av om ditt tilfelle egner seg for å forsøke behandling med denne typen medisin. Hvis det er snakk om en medisin som er under utprøving fortsatt, er det vanskelig å si noe om når denne kommer på markedet.

Lunge

Fotpleie og astma

Hei, jeg har astma. Jobber bl.a som fotpleier. Har nettopp fått vite at støvet som blir når man pusser føtter med fotsopp og neglesopp ikke er bra for lungene. Bruker munnbind. Hva sier eksperten? Skal jeg fortsette med fotpleiejobben?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. oktober 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det virker jo som om du beskytter deg godt når du bruker munnbind. Det skal nok mye til at du da inhalerer støv i en grad som er skadelig for lungene. Hvis du ikke merker en forverring av din astma når du holder på, er nok ikke dette noe som betyr noe vesentlig for din astma.

Lunge

Pusteproblemer ved kols

Har fått påvist begynnende kols, er veldig tung i pusten. Noen ganger kjennes det ut som jeg skal bli kvalt, men de sier at de med kols hoster og sliter, men det gjør ikke jeg! Har sluttet og røyke, når det er sagt. Lurer noen ganger på om det er normalt å være så tung i pusten når det bare er begynnende kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. oktober 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Symptomene ved kols varierer. Det vanligste er nok hoste, oppspytt og tung pust ved anstrengelser. Men det er ikke uvanlig at det bare er tungt å puste, ofte ved bare små anstrengelser og ved infeksjoner i luftveiene. Forskjellige lungetester kombinert med røntgenundersøkelse (HRCT) og blodgassundersøkelse kan avsløre hvor alvorlig en kols er, og om det er mest problemer i bronkiene eller i lungevevet. Dette kan trolig avklare mer om hvorfor du har så tung pust.

Lunge

Astma og røyking

Hei! Jeg er en jente på 22 år. Har hatt astma så lenge jeg kan huske, men begynte ikke med faste medisiner før jeg var rundt 12 år. Det var også rundt den tiden jeg begynte å røyke. De fleste i familien har astma og 4 av dem (foreløpig) har KOLS. Jeg bruker Symbicort, Bricanyl, Ventoline daglig og Inuxair hvis de andre ikke fungerer, som f.eks ved astmatisk bronkitt. Det jeg lurer på, er det sjanse for at jeg også har KOLS? Jeg var hos en lungespesialist for utredning for en tid tilbake, men han sa bare at det var klart at jeg hadde astma, noe jeg forventet i og med at KOLS er uvanlig i så ung alder.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. oktober 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk fior spørsmålet!

Du har nok ikke kols, men astma kan variere ganske mye, og blir blant annet forverret ved forkjølelser og bronkitter. Røyking er dessverre også med på å øke plagene ved astma, samtidig som medisinene fungerer dårligere. Dessuten øker sjansen for å utvikle kols når du blir eldre.

Lunge

Effekten av forverrelser ved kols

Blir lungene svekket mer og mer for hver kolsforverring?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. oktober 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ved kols kan det forekomme mer og mindre alvorlige forverrelser. Det er særlig lungeinfeksjonene som fører til forverrelser som krever innleggelse i sykehus. Det er nok særlig disse forverrelsene man er redd for. Lungefunksjonen kan da bli nedsatt over lengre tid, og lungebetennelser kan gi arrdannelser i lungevevet og varig svekkelse av lungefunksjonen. I tillegg ser man at dårligere perioder fører til nedsatt muskelkraft fordi man blir sengeliggende. Dette gir en forsterkning av pusteproblemene ved anstrengelser, og det kan ta lang tid å trene dette opp igjen. I praksis vil man prøve å forebygge disse forverrelsene, både ved å optimalisere behandlingen med medisiner, og ved å anbefale influensavaksine hver høst.

Lunge

Maskin for pustetrening fra nettbutikk

Firmaet Enklere Liv selger en maskin for pustetrening, den koster nesten 2000.- Er det noe hjelp i denne? Sølvi.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. oktober 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg har funnet frem til omtalen av produktet på nettsiden til firmaet. Selv kjenner jeg ikke til denne maskinen. Omtalen kan i teorien tyde på at det kan gi effekt. Men det er vanskelig å vite hvem som vil ha effekt. Jeg har ikke funnet noen omtale av undersøkelser som viser hvilken indikasjon det er for å bruke maskinen. Til vanlig ville jeg nok heller satse på å bruke utstyr som er prøvet ut av for eksempel fysioterapeuter med kompetanse på lungefysioterapi. Slikt utstyr kan man også få forskrevet som behandlingshjelpemidler til en atskillig lavere pris.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Bronkitt ved astma

Hei. Jeg er ei dame på 44 år. Har astma, som jeg til vanlig har god kontroll på gjennom medisinering og trening. De siste 3 ukene har jeg vært syk, først forkjøla og de siste 2 ukene bronkitt. Har fått prednisolon (30mg) og doxylin hos legen, og har stått på dette i 8 dager nå. Jeg er fortsatt slapp, hoster mindre, men må fortsatt bruke ventoline og atrovent 2 ganger daglig i tillegg til symbicort. Hvor lenge er det vanlig at astmaen er irritert/ forverret etter en slik infeksjon? Hvor lenge pleier en slik infeksjon å vare? Er det vanlig at man blir slapp og utslitt i flere dager?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. oktober 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er vanlig at infeksjoner i luftveiene har lett for å gi symptomer i lengre tid når det foreligger astma. En bronkitt medfører irritasjon og hovenhet i slimhinnene i bronkiene. Det kan ta flere uker, ikke sjelden 4-6 uker før alt er blitt normalt igjen. Selve bakterieinfeksjonen er nok over etter en ukes tid når den behandles med riktig medisin. Men en forkjølelse forårsakes av virus som det ikke er noen spesifikk behandling for. Det er ikke uvanlig at bronkitter og eventuelt lungebetennelser kan oppstå i etterløpet av en slik infeksjon. Doxylin synes å være et godt valg i denne situasjonen, og Prednisolon bidrar til en raskere tilbakegang av plagene.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lungespesialist