Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Risiko for hjerteinfarkt

Min lege har gitt meg medisin for høyt kolesterol. Det var visst på 5 eller 6. Men mitt blodtrykk har alltid vært helt fint. Hva er risikoen for hjerteinfarkt med litt høyt kolesterol,men når blodtrykket er helt fint?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 13. mai 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

 Det finnes flere kjente risikofaktorer for å få hjerteinfarkt eller angina pectoris, begge er tilstander som skyldes tilstopping eller nedsatt blodgjennomstrømning i hjertets kransårer. Høyt blodtrykk og høyt kolesterol er to viktige risikofaktorer. For øvrig er røyking, fysisk inaktivitet, diabetes, overvekt/fedme, psykososiale utfordringer som stress og derpesjon samt alder, kjønn og arvelig tendens til kransåresykdom risikofaktorer. Uten å vite noe om disse andre faktorene hos deg kan jeg ikke si noe om din risiko for hjerteinfarkt. Det finnes ulike risikokalkulatorer på internett som kan beregne risiko for død pga hjertesykdom som kan gi deg en pekepinn. Helsedirektoratet sin risikokalkulator er enkel i bruk. Evt kan du be om å få en ordentlig gjennomgang av risikoen din hos fastlegen, det har du rett på å få.

Lykke til!

Hjerte/kar

Hjertebank

Jeg får noen plutselige anfall meg hjertebank og blir utmattet. Fungerer dårlig i perioder. Så igjen går alt bra. Hjertet slår normalt igjen. Er snart 62 og har alltid hatt normalt blodtrykk.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 13. mai 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for spørsmål!

Episodevis hjertebank kan skyldes flere ting. Det kan komme av helt normale reaksjoner i kroppen. Noen ganger kan det skyldes forstyrrelser i hjertet eller være ledd i fortyrrelser i andre kroppsfunksjoner. Jeg synes du skal ta dette opp med fastlegen din og få det sjekket ut nærmere.

Lykke til!

Rytmeforstyrrelser

Hei jeg er en kvinne på 42 år.
Jeg har over mange år hatt en uregelmessig puls og hoppende hjerte slag. Det er sånn at jeg kan se og kjenne hjertet slå fort hardt og uregelmessig .. Dette er utrolig ubehagelig. Jeg blir fort veldig sliten og trøtt. Får også ilende smerte ut i arm. Dette er i perioder, ikke hele tiden. Hva kan det være??
Mvh Maja.

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 13. mai 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din.

Rytmeforstyrrelser (arytmier) kan være helt uskyldige eller det kan være tilstander som krever avansert behandling. Det er ganske vanlig å ha små rytmeforstyrrelser hvor du kjenner at du har uregelmsessig puls og føler at hjertet hopper over et slag. Disse rytmeforsyrrelsene kan være utløst av mye kaffe, alkohol, feber eller fysiske anstrengelser. Av og til skyldes rytmeforrstyrrelsen noe mer alvorlig. Jeg synes du skal kontakte fastlegen din for å få en grundig undersøkelse.

Lykke til!

Hilsen Inger 

Lunge

Passiv inhalasjon av acetylcystein.

Representerer det helserisiko for helsepersonell i sykehusavdeling/ institusjon/ hjemme å bli eksponert for gjentatte, passive acetylcystein (Mucomyst) inhlalasjoner?
Kan det frembringe bronkiell hyperreaktivitet hos den eksponerte på sikt?
Finner ingen dokumentasjon vedrørende dette. Vi er blitt anbefalt å utstyre pasient med Sidestream Plus med filterhus i forbindelse med Mucomyst- inhalasjon, og dermed kom spørsmålet opp.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. mai 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg er ikke kjent med at acetylcystein kan frembringe bronkial hyperreaktivitet ved passiv eksponering. Det er ikke uvanlig at noen lungepasienter får irritasjon og obstruksjon i luftveiene ved bruk av medikamentet til inhalasjon, men dette har jeg oppfattet mer som uttrykk for en økt reaktivitet hos dem. Jeg har heller ikke funnet litteratur som tilsier skadelig effekt ved passiv eksponering over tid. Trolig vil enkelte kunne reagere på det på grunn av økt reaktivitet i bronkialslimhinnen. Dette kan forekomme også uten samtidig annen lungesykdom.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Nyrekreft med spredning til lunge

Jeg har nyrekreft i den ene lungen. Hvordan går jeg fram for å få fjernet lungen? Får jeg gjort det i Norge eller må jeg f.eks. til USA? Hvor finner jeg en lege som kan bistå meg?
Har tidligere fjernet en nyre og en binyre.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. mai 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg forstår det slik at det er påvist en svulst i den ene lungen som er påvist å være en spredning fra kreft i en nyre som ble fjernet sammen med binyren. Dette er en kreftmedisinsk problemstilling som nok må besvares av en lege med spesialkunnskap om denne krefttypen. Det bør derfor tas kontakt med den avdelingen som har behandlet deg tidligere for denne svulsten for å få vite nærmere om hva som kan gjøres for å gi deg best mulig behandling i denne situasjonen. Systemet er vanligvis slik at fastlegen henvender seg til sykhuset for å avklare hvordan dette bør gripes an videre. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar

Bivirkninger av statiner og ME

Hei
Jeg er 50 år, har hatt ME i 6 år og har gått på Lipitor like lenge (under utredning for ME fant de også ut at jeg hadde et høyt kolestrolnivå, tror det var rett under 8). Jeg har sett på bivirkningene ved bruk av Lipitor, og mange av bivirkningene er også typiske ME symptomer. Jeg vil da slutte med Lipitor, for å se om det er den som gir meg symptomene eller om det er ME'n.
Jeg ser at Hypocol er et naturlig produkt, og så vidt jeg skjønner må det utskrives av lege, min lege har aldri hørt om det så det ville han ikke. Hvor kan jeg få tak i Hypocol og er det trygt ?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 10. mai 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for spørsmål!

Det er riktig at kolesterolsenkende medisiner (statiner) som Lipitor kan gi bivirkninger som ligner plager man kan ha ved ME/kronisk utmattelsessyndrom. Du kan ta opp med fastlegen din om det er tilrådelig å ta en pause i behandlingen, for å se om du får mindre plager. Evt kan det være et alternativ å redusere dosen eller prøve et annet statin. Man kan godt få bivirkninger av ett statin, men ikke av et annet. Gjør alltid endringer i samråd med legen din, ikke på egenhånd.

Hypocol eller rød gjæret ris er et naturpreparat som i Norge er klassifisert som et legemiddel. Det ligner statiner i virkning på kolesterolet, men kapslene har også andre innholdsstoffer som kan tenkes å påvirke kolesterolnivået på andre måter. Hypocol må det søkes spesielt om fra legen til apotek, og det må evt søkes spesielt om refusjon for å få det på blå resept. Legemiddelet brukes som regel hos personer som ikke tolererer andre kolesterolsenkende medikamenter og/eller ikke får senket kolesterolnivået tilstrekkelig med annen behandling. For mer info se nettsidene til Lipidklinikken, der er de spesialister på behandle personer med kolesterolforstyrrelser.

Lykke til!

Hjerte/kar, Lunge

Angina-symptomer etter hjerteinfarkt

Har ikke tillit til sykehuslege. Har vært andpusten i ca 3 år, de EKG testet meg sist juni. Alt bra, bare astma sa de. November fikk jeg to hjerteinfarkt (det ene kanskje tidligere). To stenter ble satt inn på Rikshospitalet. På utenlandsopphold i vinter ble jeg lagt inn på sykehus, ble akutt mye værre i pusten., gikk tur nesten hver dag og jeg møtte bare "motbakke". De bekreftet hjertesvikt og angina. Fått mye nye medisiner og anginaplaster 10mg. Har fått med cd`er fra sykehus og journaler, men ingen vil se de. Vil gjerne til utredning før jeg får nytt infarkt, men legen på sykehuset sier nei. Hvor henvender jeg meg? Er engstelig, symtomene er nokså like nå som før infarktene... føler de ikke tar meg seriøst. Håper på råd hva jeg bør gjøre. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 09. mai 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for henvendelsen din.

Dette er en sak du bør ta via fastlegen din. Det ville være lurt å få en gjennomgang av papirer fra sykehusoppholdet i utlandet og vurdering av om din nåværende behandling er tilstrekkelig. Og en vurdering av symptomene du har nå og den medikamentelle behandlingen din. Dersom det er behov for ytterligere undersøkelse eller oppfølging ved sykehus kan fastlegen henvise deg til det. For eksempel finnes det egne poliklinikker ved sykehusene for pasienter med hjertesvikt. Det kan også kanskje være aktuelt å søke om et rehabiliteringsopphold. Ta dette opp med legen din. Se på nettsiden til LHL-klinikkene for rehabiliteringstilbudene som tilbys.

Lykke til!

Rettigheter

Rett til dekning av tannlegeutgifter når man er klaffoperert?

Jeg er klaffeoperert og har fått en griseklaff. Er det slik at vi som har fått en biologisk klaff også har rett til fri tannbehandling?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. mai 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er dessverre ikke slik at de som har fått biologisk klaff har rett til stønad til tannbehandling gjennom folketrygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Hjerteinfarkt og påvirkning av øyesykdom, hørsel og balanse

Hei! Kan et hjerteinfarkt med en blodpropp og en utblokking ha ettervirkninger/innvirkning på grå/grønn stær? Og ev. på hørsel og balanse hos en 70 år gammel mann i utmerket form? Ser han strever ekstremt med å kjøre bil (vinglete og ujevnt).

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 08. mai 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Hjerteinfarkt eller behandling av det med utblokking vil ikke påvirke grønn eller grå stær. I sjeldne tilfeller kan det ved utblokking forvinne små blodpropper opp i hjernen som kan forstyrre områder i hjernen som har med syn, hørsel og/eller balansen å gjøre. Det er dog absolutt ikke sikkert det er årsaken hos mannen du beskriver. I forbindelse med et hjerteinfarkt startes det opp med forskjellige medisiner som alene eller sammen kan gi bivirkninger, f.eks balanseproblemer. Andre årsaker, som ikke har med hjertesykdommen eller behandlingen av den, kan forårsake endringer i syn, hørsel eller balanse. Det nevnes at det ved ukompliserte hjerteinfarkt frarådes å kjøre bil de første 2-4 ukene etterpå.

Mvh Ellen H. Julsrud 

Lunge

Gradering av kols

Hei
Lurte på gradering av Kols,da det er blitt sagt at jeg har grad 2.

mvh Jan Roger

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 08. mai 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din.

Kols blir delt inn i fire stadier :

Stadium I: Mild kols- mild begrensing i luftveiene. Vanligvis , men ikke alltid kronisk hoste og økt slimproduksjon. På dette stadiet er man oftest ikke klar over at det er noe galt med lungene.

Stadium II: Moderat kols- forverring av forsnevringen i luftveiene. Økt tungpustethet og forverring av almenntilstanden med økende hoste som påvirker livskvaliteten. Man merker nå tydelig at det er noe feil med pusten.

Stadium III: Alvorlig kols- ytterligere forsnevring av luftveiene. Økt tungpustethet, gjentatte perioder med forverrelser( eksaserbasjoner) som ytterligere påvirker livskvaliteten. Mange faller ut av yrkeslivet.

Stadium IV: Svært alvorlig kols- alvorlig luftstrømsbegrensing. Oksygenbehandling er ofte nødvendig.

Du kan lese mer om kols på våre nettsider. Selv om man aldri blir helt frisk  av sykdommen, er det mye du kan gjøre for å bremse utviklingen .

Med vennlig hilsen

Inger