Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Medikamentell behandling etter stenting/PCI

Hvorfor må man ta tabletter f.eks. plavix etter man har fått en stent?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 27. april 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for spørsmålet ditt!

Stenting (=PCI) av en blodåre med forsnevring medfører et traume mot veggen i blodåren. Det gir en midlertidig reduksjon av beskyttelsen mot blodproppdannelse som åreveggen vanligvis besitter. Den økte risikoen for blodproppdannelse (trombose) avtar etter uker og måneder avhengig av hvilken type stent som er brukt. For å redusere denne risikoen brukes det en periode medikamenter som hindrer blodproppdannelse etter stenting, og et av medikamentene som finnes på markedet er Plavix.

 

Lunge

Kols og opphold i Syden

Hei! Skriver på vegne av min mor som fikk påvist kols (mild grad) for et par år siden. Hun hadde 2 runder med lungebetennelse i fjor; den ene med behov for antibiotika intravenøst. Hun var frisk hele høsten og førjulsvinteren, men har hatt to lungebetennelser nå etter jul som har vært behandlet med ab tbl. Spørsmålet er om hva som er anbefalt når det gjelder egenbehandling medikamentelt sett? KanPrednisolon brukes når det begynner å tetne til?Hun har planlagt tur til Spania om en måned, og er naturligvis redd for å bli syk på nytt når hun er der. Ønsker generelle råd da kompetansen hos fastlege er litt blandet.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. april 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Kols kan disponere for bronkitter og lungebetennelser. Vanligvis vil faren være størst i vinterhalvåret. Derfor er det anbefalt å ta influensavaksine hver høst og lungebetennelsesvaksine med 5-10 års mellomrom. Hvis man røyker er det svært god grunn til å slutte helt med det. Det er vanlig å gi en eller flere typer inhalasjonsmedisiner for å bedre situasjonen mest mulig. I samråd med legen kan man få råd om hvordan man kan tilpasse medisinen best mulig i forbindelse med forverrelser, samt om man skal starte kurer med antibiotika og/eller Prednisolon. Dette må tilpasses den enkelte person.

Vanligvis blir de fleste med kols bedre i pusten i forbindelse med opphold i sydlige strøk. Men noen garanti mot forverrelser er ikke mulig å gi. Derfor er det alltid viktig å ordne med en god reiseforsikring før man reiser utenlands. Da er man sikret tilstrekkelig medisinsk behandling hvis man blir syk.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Pensjon fra fylte 62 år

Ansatt i kommune, 50% ufør.
Flere kolleger har tatt ut opptjent pensjon (penger)fra fylte 62.
Hvordan stiller det seg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. april 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I 2011 ble det innført en stor pensjonsreform. Den gjør det mulig for mange å ta ut tidlig pensjon (alderspensjon) i folketrygden fra fylte 62 år og samtidig fortsette i arbeid. Som kommunalt ansatt vil du også kunne ta ut AFP (Avtalefestet pensjon) fra fylte 62 år. Tar du ut 100 % AFP kan du maksimalt ha en arbeidsinntekt på 15 000 kroner pr år før pensjonen blir redusert.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Kan jeg først få uførepensjon og senere AFP?

Hei,
Vurderer å søke uførepensjon 50% pga. lungesykdom.
Jeg er 55 år, kan jeg da gå av med afp ved 62 år?
Evt ta ut pensjon?
Og opptjener man pensjon ved uføretrygd?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. april 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan ikke kombinere uførepensjon fra folketrygden med AFP. Skal du få AFP må du derfor si fra deg uførepensjonen. Er du omfattet av AFP ordningen i privat sektor, kan du ikke ta ut AFP om du har mottatt uførepensjon etter fylte 62 år.

Ja, du opptjener pensjon om du innvilges uførepensjon.

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Venstre grenblokk

Jeg er 39 år. I august 2013 fant legen høyt blodtrykk, ble gjennomført 24 timers måling som viste for høyt blodtrykk og behov for medisinering. Jeg var betydelig overvektig og røykte. 2 dager før 24 timersmålingen måtte jeg ringe 113 da jeg fikk trykk i brystet og pustebesvær. Det ble tatt EKG av ambulansen og det ble betraktet som hyperventilering. Jeg fikk beskjed om å ta med EKG til fastlegen min når jeg skulle til time etter 24 timers måling.

Legen tok også EKG før oppstart av medisiner og det fremkom da venstre grenblokk på begge EKG. Jeg ble henvist akuttavdeling sykehus og innlagt hjertemedisinsk avdeling. Blodprøve viste normale verdier og ikke hjerteinfarkt. Det ble gjort ultralyd av hjertet og pumpefunksjonen var normal. De fant ett lite område i skilleveggen mellom hovedkammerene i hjertet som står stille under sammentrekningene og de opplyste at det kan tyde på ett lite hjerteinfarkt, men da gammelt.

Jeg ble utskrevet med Albyl-E 75 mg og Selo-Zok 50mg. Jeg ble innkalt til CT noe uker etterpå og svaret her var at undersøkelsen ikke var optimal, men det ble ikke avdekket noe patologi.

Fastlege har i tillegg satt meg på losartan teva 50 mg. og ved siste måling var blodtrykket mitt 130/85. Jeg har for en måned siden sluttet med Zelo-sok og albyl E som følge av svar på CT. Legen økte til 100 mg Losartan teva samme tid, men ved forrige legeundersøkelse var det ingen endring i blodtrykk og jeg prøver nå en periode med 50 mg. Losartan.

Det er vel viktig å nevne at jeg i 2011 ble innlagt sykehus med skikkelig svimmelhet. Jeg var syk og sliten lenge etter dette og det ble satt diagnosen labyrintitt. I den sykeperioden startet jeg å få ekstraslag på hjertet. Den siste måneden har jeg hatt mange, mange ekstraslag hver dag. Det er veldig slitsomt.
Fastlegen min tolket dette som helt ufarlig.

Jeg startet i september å trene med personlig trener og trener nå 6 dager i uken.
Jeg sluttet å røyke 041113 og jeg har endret kosthold. Jeg har redusert kilo med 12,5 kg, og 55 cm til sammen rundt bryst, mage og hofte.

Jeg klarer allikevel ikke å slå meg til ro med at alt er bra med hjertet mitt. Burde det vært gjennomført ytterligere undersøkelser ?

Jeg får fortsatt hjertebank/ekstraslag og da blir jeg ekstra bekymret. Trenger råd.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. april 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Venstre grenblokk skal alltid undersøkes grundig, og det ser ut til at sykehuset har gjort en god jobb så langt. Det er imidlertid litt som gjenstår, og du har noen uavklarte symptomer.

Jeg synes det bør gjøres enda noen tester for å finne ut hvorfor du har venstre grenblokk, før man slår seg til ro. Kransåresykdom er en av årsakene til venstre grenblokk. Det er slik jeg ser det fortsatt ikke endelig avklart om du faktisk har kransåresykdom eller ikke. CT var som du sier ikke av god nok teknisk kvalitet. For å avklare dette spørsmålet ytterligere bør det gjøres arbeids-EKG. Dersom det fortsatt er usikkerhet kan du henvises til en myokardscintigrafi. Er man etter det fortsatt i tvil, kan man utføre en såkalt koronarangiografi. Når det gjelder kransåresykdom er denne undersøkelsen gullstandarden. Den gir fasiten. Men undersøkelsen er ikke helt fri for mulige komplikasjoner, og de andre undersøkelsene må prøves først. 

En annen årsak til venstre grenblokk kan være en eller annen form for hjertemuskelsykdom, en såkalt kardiomyopati. For å avklare dette bør det gjøres et MR av hjertet, helst med kontrast. 

Det at du er svimmel og har hatt mange ekstraslag bør også avklares nærmere. Det bør utelukkes at du ikke har noen form for hjerterytmefeil. Dette gjøres ved å gjøre flere langtids-EKGer til man er rimelig sikker på at pasienten ikke har noen rytmefeil. 

Jeg vil anbefale deg å kontakte fastlegen din igjen, og få deg henvist til sykehuset for å gjøre disse undersøkelsene. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjertebank hos ung gutt

Sprøsmål på vegne av min sønn: Han er en 17 åring som ofte får hjertebank, føler at han vil besvime og får sterk hodepine, som oftest under trening/aktivitet.
Har tatt EKG, hvor de fant at forstørret venstre hjertekammer, og at han har "harde" hjerteslag, ble vi fortalt av fastlege.
Henvist til spesialist med 3mnd ventetid.
Både han og jeg blir bekymret og redde av dette.
Er det trygt å vente så lenge med uavklarte symptomer?
Vi har dessvere ikke råd til å gå til privat spesialist.
Og, hva kan dette være?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. april 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg har stor forståelse for at dere opplever usikkerhet og engstelse rundt symptomene. Hvor raskt man får hjelp hos spesialist er et resultat av hvor raskt fastlegen og spesialisthelsetjenesten mener pasienten trenger hjelp. Med andre ord, hvor akutt og alvorlig de oppfatter tilstanden som. Jeg kjenner ikke detaljene i saken til sønnen din, men vi må anta at både fastlegen og spesialistene har gjort en grundig vurdering og kommet frem til at ventetiden er akseptabel og forsvarlig. 

Det er viktig at dere har en god dialog med fastlegen i ventetiden og sier i fra dersom det er nye symptomer eller plager. Dersom det inntrer en mer akutt forverring kan der selvsagt også oppsøke legevakt eller ringe 113. Jeg håper dette ordner seg snart.

Med vennlig hilsen,

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Normalt blodtrykk

Hva er normalt blodtrykk?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 21. april 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for henvendelsen!

Blodtrykket øker litt med alderen for begge kjønn. Det bør ikke øke for mye da det øker risikoen for å utvikle hjerte-/karsykdom. Blodtrykket bør ligge under 140/90 mmHg, og man kaller gjerne 120/80 mmHg for optimalt blodtrykk. Blodtrykk mellom dette betegnes som høyt normalt blodtrykk. Man kan naturlig ha enda lavere blodtrykk enn 120/80 mmHg uten at det er ugunstig eller farlig. Et normalt blodtrykk er altså under eller lik 140/90 mmHg uavhengig av alder og kjønn.

Hjerte/kar

Venstre grenblokk og besvimelse

Hei. Jeg fikk i september i fjor beskjed om at jeg har fått venstresidig grenblokk. Men den kommer og går slik at den ikke trengte behandling og jeg fikk beskjed om å leve som normalt. Men nå har det seg slik at jeg har utvikler mer brystsmerter/press over brystet når grenblokka kommer og forrige gang den kom svimte jeg tom. av. Legen på sykehuset sier ar jeg egentilg ikke skal merke noe av den grenblokka, og at jeg svimte av pga hyperventilering. Men verken ambulansefolkene som hentet meg eller min familie som jeg var samme med da bevitnet pusteproblmer! Kan grenblokka ha videre utviklet seg? Jeg jobber vanligvis bare natt, kan det være uheldig for hjerte? Jeg har fra før lavt stoffskifte, nylig påvist D vitamin mangel, og er bare 31 år!!

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. april 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg mener at et venstre grenblokk alltid må undersøkes/vurderes skikkelig for å finne mulig underliggende årsak. Du har i tillegg symptomer som press i brystet og ved en anledning har du besvimt. Dette kan også være tegn på hjertesykdom. Jeg synes derfor at du bør få deg henvist til sykehuset på nytt for en fornyet og fullstendig utredning. Dette vil innebære ultralyd av hjertet og arbeids-EKG. Videre kan det være aktuelt med scintigrafi eller CT av hjertet. Hjertemuskelsykdom (kardiomyopati) kan også være årsak til venstre grenblokk, og det bør også vurderes å gjøre et MR av hjertet. 

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjertebank og harde slag

Hei. Jeg er en kvinne på 50 år. Har de siste 14 dagene hatt hjertebank. Kommer og går, og tiden det varer er forskjellig. Det slår hardt men ikke fort, merker det i brystet og opp i halsen og nakke noen ganger eller bare i brystet altså opp og ned, er også i overgangsalder. Går flere km på treningsmølle, ca 3 til 4 km daglig og noen ganger 5 til 6 km i rask gange. Ellers normal aktivitet. Har gått ned 12 kg og veier nå 85, så er overvektig.

Burde jeg sjekke det hos lege eller er det ufarlig mest sannsynlig? Er det lurt å ta magnesiumtilskudd og i tilfelle gjør det noe å få for mye magnesium? Har også fot og leggkramper innimellom. Takker for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. april 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg synes du bør sjekke symptomene dine hos legen. Det kan godt hende du kun har uskyldige ekstraslag, men mulig hjerterytmeforstyrrelse bør også utelukkes. 

Jeg synes ikke du skal ta magnesiumtilskudd, med mindre legen din mener du trenger dette. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar, Lunge

Kols og hjertesykdom

Har hjertesvikt, forkalkning og lekkasje på en hjerteklaff, påvist kols. Blir fort sliten og har mistet livskvaliteten. Har tidligere vært aktiv og sprek. Hadde hjerteoperasjon - bypass i 2001. Går til kontroll på sykehus og har medikamentbehandling, men jeg lurer på hva som kan gjøres og hva kan jeg gjøre selv? Er blitt passiv pga. dette og er engstelig. Med hilsen en tidligere sprek 80 åring.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. april 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er ikke alltid enkelt å vite hva som er den viktigste årsaken til at man får nedsatt yteevne. Samtidig forekomst av kols og hjertesykdom er relativt vanlig. I tillegg kan ofte en hjerterytmeforstyrrelse (for eksempel flimmer) gi betydelige problemer ved aktivitet. Det viktigste er å få en grundig utredning og en gjennomgang av behandlingsopplegget for både hjertesykdommen og kols. Noen ganger behandles hjertesvikt med en type medisin (betablokker) som noen ganger kan virke uheldig på livskvaliteten, selv om effekten på hjerte kan være god. Noen ganger kan dette bedres ved reduksjon av dosen, men andre ganger må man forsøke annen medisin. Dette blir ganske generelt, og passer kanskje ikke helt til din situasjon. Det beste er å ta dette videre opp med legen som behandler deg.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem