Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Nedsatt lungefunksjon og flytest

Hei,

Jeg har sykdommen relapsing polychondrities som gjør at lungekapasiteten blir nedsatt. Ved siste måling hadde jeg FEV 1 på 28 %, men fortsatt har jeg oksygenmetning på godt over 90 %. Jeg lurer på om jeg kan trenge oksygen på flaske når jeg skal på lengre flyturer og ved opphold på over 2000 meters høyde. Jeg skal til Etiopia i sommer, og være der 3 uker.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. mars 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Tilstanden du har gir betnnelsesreaksjoner i bindevev og har nok rammet lungene dine. Det er ikke mulig å si hva som vil skje i forbindelse med langvarig flyreise uten å gjøre en nærmere undersøkelse. I kabinen på flyet vil lufttrykket være noe nedsatt når man flyr høyt og lenge. Jeg vil anbefale at du blir henvist til en HAST-undersøkelse på en større lungeavdeling eller på Glittreklinikken. Under denne testen får du puste i luft med samme oksygeninnhold som under en flytur. Da kan man også prøve ut og tilpasse den mengden oksygen man eventuelt trenger. Det er en god undersøkelse som gir deg trygghet når du skal ut på en lengre flytur.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Medisiner, dosering og bivirkninger

Jeg ønsker å stille 2 spørsmål relatert mine diagnoser:

1. Som KOLS-skadd benytter jeg daglig Spiriva, men etter å ha lest bivirkningene, lurer jeg på om det finnes adekvat erstatningsmedisin?

2. Etter å ha fått hjerteinfarkt (2010) går jeg på div. hjertemedisin. Jeg går blant annet på 2 forskjellige blodtrykksmedisiner (Emconcor 5 mg.og Ramipril Actavis 5 mg.) og lurer på hvorfor det ikke er nok med èn av dem?
Inntil nylig gikk jeg nemlig også på 2 forskjellige blodfortynnende midler, som ga meg stadige bloduttredelser, men får så plutselig beskjed om slutte med den ene medisinen, da det ikke var nødvendig å bruke begge to - lenger.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. mars 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Når det gjelder Spiriva (thiotropium) og kols opplever pasienter til vanlig ingen eller få bivirkninger av dette medikamentet. Det er å oppfatte som en trygg medisin, men ingen effektiv medisin er helt uten fare for bivirkninger. Når man leser informasjon som skal gis om medisiner er det tatt med hele rekken av bivirkninger som er blitt registrert. Det finnes tilsvarende medisiner på markedet, men bivirkningsprofilen er nok stort sett den samme. Eklira og Seebri er andre medisiner med tilsvarende effekt, men også disse har mulige bivirkninger.

Emconcor er en betablokker og Ramipril en såkalt ACE-hemmer. De er ganske forskjellige i sin virkningsmåte. Ofte velger man å kombinere flere medisiner for å oppnå en totalt bedre effekt både på blodkarene og på hjertet. Medisinene vil sammen også gi en bedre blodtrykkssenkende effekt enn ett medikament alene, og ofte færre bivirkninger enn ved å øke dosen ved bruk av bare en type medisin. Det er effekten på blodtrykket som avgjør doseringen, samt eventuelle bivirkninger som får betydning for valg av medisiner.

 Når det gjelder opplevelsen med blodfortynnende medisin beskriver du en bivirkning som gir grunn til å redusere medisineffekten. Da var det riktig å slutte med en av medisinene for å unngå større blødninger.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Spes. lungesykdommer og indremedisin 

Hjerte/kar

Atrieflutter og trening

Fått en diagnose: atrieflutter, CHADSVASC 0. Startet med Marevan 2,5 mg, 3 tabl. pr dag for å få opp INR, hva med trening i tillegg? Sykkel eller rulleski med moderat belastning.
Mvh

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 23. mars 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmålet ditt

Atrieflutter er en rytmeforstyrrelse som har opprinnelse i et av hjertets forkamre. Som alle andre rytmeforstyrrelser  kan det medføre at hjertet ikke pumper blod til kroppen like effektivt som ved normal hjerterytme, særlig hvis atrieflutteren går raskt. Blodstrømmen gjennom hjertet blir også mer turbulent og kan medføre dannelse av blodpropper, som kan forsvinne videre ut av hjertet og sette seg fast i mindre blodårer ute i kroppen. Atrieflutter behandles som regel med konvertering til normal hjerterytme enten med medikamenter eller med elektrisk støt. Videre bruk av forebyggende rytmemedisin er også vanlig. Dersom atrieflutteren er tilbakevendende kan det være aktuelt med ablasjonsbehandling (behandling der man fjerner eller blokkerer de unormale elektriske signalene i hjertet). I tillegg behandles man med Marevan for å forhindre dannelse av blodpropper. 

Trening er som regel sunt for hjertet. Generelt sett kan man som oftest trene dersom man har diagnosen atrieflutter. Etter konvertering av atrieflutter anbefales det kun lett aktivitet de første 6 ukene, f.eks. lette gåturer. Man anbefaler generelt sett ikke trening med høy intensiet hos pasienter med diagnosen atriflutter. Atrieflutter som kommer og går kan også komme under trening. Om man merker at man har fått atrieflutter skal man avslutte treningen og oppsøke lege. Det gjelder også dersom man får det i hvile. Man vil som oftest ved atrieflutter ikke greie å yte like mye ved en gitt intensitet, som når hjerterytmen er normal. Uttalt tungpust, unormalt rask pulsstigning, raskt stivhet i muskulatur/”melkesyre” , svimmelhet og brystsmerter kan være tegn på rytmeforstyrrelse og at hjertet strever mer enn ellers under aktivitet. Pulsklokker vil ofte ikke være pålitelige ved rytmeforstyrrelse.

Før man starter opp med trening bør man ha fått avklart hvordan hjertefunksjonen er. Dersom man har pågående atrieflutter, fordi man venter på behandling, må frekvensen på atrieflutteren være godt regulert før man starter med treningen. Min anbefaling er at du får en vurdering fra fastlegen eller sykehuslegen som har behandlet deg i fht hvordan du bør el ikke bør trene.

Lykke til!

Hjerte/kar

Ubehag i brystet etter infeksjon i brystbeinet

Har pga. infeksjon fått bygget opp et nytt brystben. Etter dette (nå 3 mnd siden) har jeg begynt å få et stadig ubehag i brystet (rett under og midt mellom brystene). Det er akkurat som om noe er for trangt. Noe forslag til hva dette kan være?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 22. mars 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for henvendelsen din

Å få gjort en ordentlig vurdering av symptomene dine krever mer bakgrunnsinformasjon og ikke minst en undersøkelse av deg. Jeg tror det beste ville være om du fikk dette sjekket nærmere hos fastlegen din, som også kjenner din sykehistorie og har din fulle journal. Lykke til!

Hjerte/kar

For lavt blodtrykk

Hei. Fikk stentet LAD i 2007, CX var også noe redusert men lå litt vansklig til så den ble ubehandlet. Ny kontroll i 2013 med samme resultat. Etter endel anginaplager fremdeles i 2014 ble CX stentet komplisert men vellykket, CX er vistnok ikke så viktig, jeg merker nå at blodtrykket har sunket med betablokker og blodtrykksenkende er det nå ofte 110/70 og av og til 90/70 puls 59-62, begge midlene innholder vanndrivende, jeg lurer derfor på om jeg kan redusere styrken på disse medisiner da jeg har noen bivirkningsplager, tar også statiner, disse får jeg muskelsmerter av, og til slutt koronaråren CX hvilken betydning har egentlig denne?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. mars 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

1. Det virker som om blodtrykket ditt kan bli litt vel lavt. Det er i seg selv ikke farlig. Men får du derimot plager som svimmelhet eller besvimelse, må man vurdere å redusere medisinene. Men ikke gjør dette på egenhånd. Snakk med legen din!

2. I prinsippet er alle kransårer viktige, også CX. Men det varierer veldig fra person til person hvor stor og betydningsfull den enkelte åren er. Hos noen kan CX være en relativt dominerende åre, og sykdom i denne kan gi store plager. Hos andre er den av mindre betydning. 

Mvh 

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Brystsmerter etter stenting

Min mann har smerter i brystet etter å ha satt inn 3 stent. Hva skal vi gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. mars 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis en pasient har brystsmerter etter stenting er det avgjørende å vite om smertene skyldes fortsatt sykdom i kransårene eller ikke. Hvis det er fortsatt sykdom i kransårene, kan det hende at han må stentes ytterligere, eller gjøre endringer i medisinene sine. Det er legen som vurderer årsaken, og jeg anbefaler dere å ta dette opp med fastlegen i første omgang. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Rehabilitering etter hjerteinfarkt

Jeg hadde et infarkt med hjertestans i midten av januar. Etter jeg kom hjem har jeg gått ca. 1 mil om dagen og føler meg i storform. Alle prøver er fine og legene er fornøyde, men det er lite motiverende å måtte vente i 4 mnd (etter infaktet) for å få plass på rehabilitering. Er det vanlig med så lang ventetid?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 21. mars 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for din henvendelse

Dessverre er det ofte noe mer ventetid enn ønskelig på rehabiliteringsopphold ved flere rehabiliteringsinstitusjoner. Ved rehabiliteringsavdelingen på Feiringklinikken, som er min arbeidsplass, tar vi tidligst inn pasienter som har hatt hjerteinfarkt 6 uker etter infarktet eller etter utblokking/stenting (PCI). Dersom man er bypassoperert må det ha gått 8 uker siden operasjonen. For øyeblikket er ventetiden på rehabiliteringopphold ved Feiringklinikken ca 8 uker. Jeg kan ikke svare for ventetider andre steder. De fleste lokalsykehus har tidlig rehabilitering av hjertepasienter med undervisning og trening, det som oftest kalles "hjerteskole". Hør evt med lokalsykehuset om deltagelse i påvente av rehabiliteringsopphold. Det er uansett flott at du er i gang selv med aktivitet etter hjerteinfarktet, lykke til med videre rehabiliteringen! 

Hjerte/kar

Kortison ved hjertesvikt

Jeg er kvinne på 56 år. Jeg har hjertesvikt, og har også fått diagnosen chrons (i jan. 2014). Går på langvarig kortisonkur. Jeg lurer på om kortisonen har noen negativ innvirkning på hjerte og nyrer, og om stadige magesmerter kan stresse hjertet?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. mars 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

En av bivirkningene til kortison (steroider) er at de kan få kroppen til å samle på væske. Ved hjertesvikt kan opphopning av væske i kroppen også være et problem. Derfor kan kortison i noen tilfeller gjøre behandling av hjertesvikt vanskeligere. Samtidig er det viktig for tarmsykdommen din at får god behandling. Stadig stress grunnet kraftig magesmerter er heller ikke bra for hjertesvikt. Derfor er det viktig at legen din følger deg tett og følger med på både behandling og tilstand. Som regel er dette nok til at du får både god effekt av kortisonen og at hjertesvikten ikke påvirkes negativt. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar, Rettigheter

Kan hjertsykdom godkjennes som yrkessykdom?

Hei.
Jeg har kommet i den situasjonen at jeg har fått Ventrikkeltakykardi som spesialistene på Rikshospitalet ikke klarer å fikse med ablasjon.
De anbefaler meg nå å operere inn en hjertestarter. Så skal jeg spise medisiner og leve med det.

Hjerteproblemene mine oppstod med stor sansynlighet fordi jeg ble presset til å jobbe uansvarlig mye av min arbeidsgiver over flere år. På et tidspunkt da jeg var fullstendig utkjørt av arbeid, fikk jeg influensa. Dette førte til at jeg fikk en virusinfeksjon i hjertet. Som igjen førte til hjerteflimmer.
Nå da legene har fortalt meg hvordan fremtiden ser ut, klarer jeg ikke annet en å føle at dette både kunne og burde vert ungått av min arbeidsgiver. Jeg føler at arbeidsgiver har ødelagt livet mitt.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere dette...

Jeg vil ta opp det jeg føler med arbeidsgiveren min. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det uten at de går i forsvarsposisjon og at det da blir enda verre å forholde seg til.

Har jeg noen fiansielle rettigheter angående sykdom påført av arbeidsgiver, hvis lege vil dokumentere at det er sansynlig at min sykdom ble påført ved urimelig arbeidspress?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. mars 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I noen tilfeller kan sykdom som skyldes yrkespåvirkning godkjennes som yrkesskade. Men hjertesykdom er ikke av de diagnosene som i dag kan godkjennes som yrkessykdom. Når det gjelder hjertesykdom vil det også være utfordrende å dokumentere tilstrekkelig klar årsakssammenheng mellom yrkespåvirkning og hjertesykdommen. Da hjertesykdommen ikke blir godkjent som yrkessykdom er det heller ingen særskilte økonomiske ordninger du er omfattet av.

Hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Høyt blodtrykk ved sykkeltest

Var på sykkeltest og måtte gi meg etter ca. 5 min. Hadde da et blodtrykk på 210/120. Får da beskjed om jeg skal på en 24 timers-registrering av blodtrykket. Venter nå på denne. Er plaget med svimmelhet/hodepine ved fysisk anstrengelse og blir tungpustet når jeg starter å trene. Har ikke fått noen spesifikk beskjed om hvordan jeg skal forholde meg.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 20. mars 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for spørsmålet ditt

Målet med en 24 timers blodtrykksregistrering er å se hvor høyt blodtrykket ligger og hvordan reguleringen av det er i løpet av døgnet. Overtrykket stiger normalt under trening, men skal ikke stige for høyt, og undertrykket skal holde seg ganske stabilt. Hos deg var undertrykket forhøyet. Høyt blodtrykk, enten overtrykket og/eller undertrykket, kan gi symptomer som du beskriver under trening. Det kan også være andre årsaker til denne type symptomer. Du oppgir ikke om det var andre funn under sykkeltesten som evt kan ha betydning for hvordan el om du kan trene. I forhold til blodtrykket vil jeg anbefale deg kun å drive med lavgradig fysisk aktivitet/trening som ikke fører til at du får ubehagelige symptomer, inntil du har fått gjort døgnmålingen. Dersom du skulle få symptomer i hvile bør du kontakte fastlegen for nærmere undersøkelse og evt fremskyndig av døgnmålingen.

Så lenge man har et velregulert blodtrykk med eller uten medisiner er fysisk aktivitet og trening bare sunt. Det bidrar til å bedre blodtrykksreguleringen og kan gi noe senkning av blodtrykket hos personer som har forhøyet blodtrykk. Å ha et velregulert blodtrykk er viktig for å forebygge flere sykdommer, blant annet hjertesykdom og hjerneslag.

Lykke til!