Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Videresending til Olav Kåre

Jeg er kolssyk og har prøvd å slutte å røyke lenge uten hell. Kan E-sigaretten være et alternativ for meg??

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er nok mange andre som spør om det samme. E-sigaretten inneholder nikotin, men man unngår tjære som finnes i sigarettene. Likevel er det andre stoffer, og man vet ennå lite om disse. Det er usikkert om E-sogaretten vil være noe sikkert middel til røykeslutt. Det er mange som fortsetter med både vanlig røyk og E-sigarett, og da er man kanskje like langt. Omsetning av E-sigarett i Norge er til nå ikke lov. Det er usikkert hva som blir resultatet hvis EU pålegger Norge å ta den inn, men det kan tenkes at man vil pålegge restriksjoner i omsetningen. Fra legehold vil man nok anbefale nikotinplaster og eventuelt andre aktuelle medisiner som brukes i røykeavvenning, ofte med godt resultat. Imidlertid kan det være avgjørende å gå på et røykeavvenningskurs samtidig. Sammen med en god motivasjon er dette ofte vellykket. Jeg håper du lykkes, for røykeslutt er det aller viktigste for å stoppe videre utvikling av kols.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Rettigheter

Ikke syk nok?

Hei

Jeg er en mann på noen få dager over 60 som lurer på min rett til å bli hørt i systemet.
Skal ikke utdype sykdom her - bare nevne at jeg var gjennom en ganske tøff hjertesvikt etter en alvorlig infeksjon i brystet under/etter et utenlandsopphold. Ingen tette blodårer eller annen uhumskheter som trykkfeil eller fedme/sukkersyke. Noe urytme, men dette er ikke noe som blir lagt vekt på av legene. Hjertekapasiteten var under 20%, men har da heldigvis bedret seg noe over tid.
Bedringen har tatt noe tid og spørsmålet var/er hvorfor. Det har da blitt konstatert kols - som er under utredning (sluttet å røyke for 12-14 år siden)
Før sykdom til dels ekstrem fysisk aktivitet.
Tidligere skader: Brist i rygg, samt avrevne og opererte sener i begge skuldre.
Har også et humør som er "kanskje for positivt" da jeg ikke liker å være syk - så derfor "oppfører jeg meg ikke som syk"

Nå er vi ved kjernen til problemet "jeg ser ikke syk nok ut" for det offentlige og oppfører meg ikke slik heller. Jeg smiler og ler og har inget tungsinn.
De sier "du må jo bevise at du er syk"

Jeg har da aldeles ikke bedt om disse sykdommene - hvilke rettigheter har jeg - og hvordan skal jeg forholde meg til slikt.
Jeg tror det offentlige mener jeg "faker" så derfor har jeg besluttet å droppe medisinering (i samarbeid med noen aldeles motstridende leger).
Legene sier at dette går ikke bra. Men jeg vil ikke ha det på meg at jeg "faker" en eller flere alvorlige sykdommer. Kjenner at smilet begynner å bli noe stramt. Og jeg har mistet enhver tillit til lokale leger.

Trenger råd og veiledning

En fortvilet humørspreder.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 31. januar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det skal selvfølgelig ikke være slik at man må se syk ut for å få de ytelsene og tjenestene man har behov for. For eksempel skal Nav vurdere de helseopplysningene som foreligger i saken og så ta stilling til om vilkårene for den aktuelle ytelsen eller tjenesten er oppfylt. I de fleste tilfeller er det nok også dette som gjøres. Å kutte ut medisinering for å fremstå som mer syk, vil jeg sterkt fraråde.

Du spør om hvilke  rettigheter du har. Det er vanskelig å besvare uten å kjenne til din situasjon mer inngående. Men generelt gjelder at rettigheter er knyttet til behov og behovene vil variere fra person til person.

Hilsen Atle Larsen

Kosthold

Brokkoli og Marevan

Har lest om brokkolisuppen, men skal ikke vi med forkammerflimmer begrense brokkoliinntaket på grunn av K-vitaminene som kan
ødelegge effekten av Marevan?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 28. januar 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei! Det er riktig at brokkoli er en kilde til vitamin K, og pasienter som bruker Marevananbefales å passe på K-vitamininntaket.  Det er godt å høre at du er klar over dette!

Man trenger ikke å unngå mat med K-vitamin fullstendig hvis man bruker Marevan, men det er viktig at man ikke plutselig øker inntaket. Et plutselig økt inntak av vitamin K kan hemme effekten av Marevan. Derfor er det viktig at du har et mest mulig stabilt inntak av vitamin K fra kosten.

Andre grønnsaker med mye K-vitamin:

  • bladsalater (som romano og rucola)
  • brokkoli
  • grønnkål
  • japanske alger
  • kål 
  • nesler
  • rosenkål
  • spinat
  •  

Selv om du spiser mye av noen av disse matvarene, er det ikke sikkert at du trenger å endre kostholdet dersom du alltid har spist det. Men dersom du ønsker å spise enda mer av dem, må du diskutere dette med legen slik at han/hun kan følge det opp ved for eksempel å endre doseringen.

Les mer her: Spis rett når du bruker Marevan

Lunge

Kols og nikotintyggegummi

Hei.
Hvis man har fått kols,kan man fremdeles bruke nikotintyggegummi?
Sluttet og røke for 2 år siden og tygger litt tyggegummi innimellom.
Håper på svar :)

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 27. januar 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Så flott at du har sluttet å røyke! Det er tjærestoffene i sigarettene som gjør dem spesielt farlige for lungene. Nikotin gjør at muskulaturen i åreveggen trekker seg sammen slik at blodtrykket øker og pulsen stiger, så for personer som har problemer med hjertet vil jeg ikke anbefale bruk av nikotintyggegummi.I ditt tilfelle kan jeg ikke se at det skulle være skadelig i små mengder.

Hilsen Inger

Hjerte/kar

Langtidsbruk av flekainid (Tambocor)

Jeg har tatt Tambocor Retard 200 mg og Tambocor 100 mg i ca 4 år p.g.a. atriflimmer. Det har virket bra, og jeg har hatt få anfall. Jeg er ablasjonsbehandlet ved Haukeland i 2004 og har hatt pacemaker fra 2006. Jeg lurer på hvordan hjertet reagerer på langvarig bruk av Tambocor? Skader det hjertet på noen måte? Jeg har en kusine som også har atrieflimmer, og hun hadde fått beskjed om at hun ikke kunne bruke Tambocor. Jeg tar også Marevan.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 26. januar 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Tambocor, eller flekainid som er det egentlig navnet på stoffet, har vært brukt i flere tiår og vi har nå omfattende data om langtidseffekt og -bivirkninger. I 2011 ble det publisert en stor studie som så nettopp på dette.  Konklusjonen er at medikamentet er effektivt, trygt og har ingen skadelige effekter på hjertet når brukt riktig.

Mvh

Wasim Zahid

Lunge

Papirstøv og lungesykdom

Har jobbet i snart 20 år i fabrikk som produserer papir. Når solstrålene titter igjennom så er det temmelig ille å betrakte den lufta som vi puster inn år ut og år inn. Det er dessuten skiftarbeid. Støvet er for det meste fiber som løsner fra papiroverflaten, samt en del vanndamp.Noe kjemikalier vil det nok også være i det støvet, fra bl.a. blekeprosess. Finnes det noe materiale om hvorvidt innpust av så 'store' mengder papirstøv kan påvirke lungene ? Jeg kjenner ikke til noen overhyppighet av lungesykdom på bedriften hverken nå eller tidligere.

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 26. januar 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Forskere har begynt å interessere seg mer for luftkvalitet på ulike arbeidsplasser for å finne ut hvorfor kols har blitt en folkesykdom.Det forskes nå mye på yrkesrelatert lungesykdom. For noen år siden undersøkte forskere fra Rikshoptalet spyttet fra papirarbeidere for å se om kols kan fanges opp i et tidlig stadium og forebygges. De fant ut at i forbindelse med tørking av papirmasse ble det slynget fuktige aerosoler rundt maskinene. Disse aerosolene inneholder levende og død sopp, bakterier og andre stoffer. De som arbeider i dette miljøet hadde økt tendens til betennelse i luftveiene,  og det kan være forløper til kols ,mente forskerne. De fant videre ut at det var dem som var mest utsatt for aeorosoler som var mest plaget med betennelse, de som arbeidet delvis i et miljø med aoersoler og papirstøv var  mindre  utsatt og de som bare arbeidet med papirstøv ikke avvek fra kontrollpersonene. Jeg kjenner dessverre ikke til annen forskning angående papirstøv. Får man symptomer er det viktig å la seg teste slik at man kan bremse utviklingen av kols.

Hlsen Inger

Kosthold

Er råmelk like farlig som H-melk?

Er melk direkte fra gård(vært i kjøletank)like farlig som H-melk?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 25. januar 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei!

Svaret på dette kommer litt an på hva man legger i "farlig".

Hvis du tenker på fettinnhold, er det likt i H-melk og fersk melk; ca. 3,5-3,9 prosent fett og 2,3-2,7 prosent mettet fett. 

Melken du kjøper i butikken er i motsetning til rå melk pasteurisert (varmebehandlet). Fersk melk som ikke er pasteurisert er utsatt for skadelige parasitter og bakterier, slik som Salmonella- og Listeriabakterier. Hvis man får i seg slike bakterier kan det gi oppkast, diaré, feber og magepine. Barn, personer med svekket immunforsvar og gravide bør ikke drikke rå melk. Pasteurisert melk er ikke mindre næringsrik enn rå melk. 

I Norge er det forbudt å selge rå melk i butikk. Ifølge Mattilsynet går det som regel bra å drikke rå melk, men det er viktig å være klar over at det er en fare forbundet med det.

På nettsidene til Opplysningskontoret for meieriprodukter kan du lese mer om hva H-melk er: http://www.melk.no/meieribibliotek/meierileksikon/melk/sotmelk/faktaark/helmelk/.

Rettigheter

Plaget av røyk fra nabo

Har astma og allergi. Røyker ikke. Men naboen under meg gjør! Gammel bygård i Oslo. Jeg kjenner med en gang jeg kommer inn i mitt eget hus at jeg ikke kan være der. Røyken fra naboen gjør at respiirasjonen blir påvirket. Jeg klør i huden osv.. På jobb /ute har jeg det fint ( jobber på sykehus/ skole) Det er mitt hjem( jeg har bodd i gården 10 før hun og røyken flyttet inn... :-( .Har selv lett i lovverket, men finner ikke svaret jeg vil ha. Håper dere kan bidra.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. januar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er dessverre lite hjelp å få i lovverket for deg. Det er ikke mulig å pålegge din nabo å ikke røyke i egen bolig. Det vil kanskje være mulig å iverksette noen fysiske tiltak som gjør at du ikke blir så utsatt for tobakksrøyk. Problemet er at eventuelle utgifter må du sannsynligvis dekke selv.

Hjerte/kar

Diffuse smerter hos eldre kvinne

Hei, jeg har spørsmål vedr. min mor. Hun har i lengre tid klaget over diffuse smerter i venstre skulder og kjeve. Lang - og ringfinger på venstre arm har vært hovne lenge. Jeg er svært bekymret for henne fordi hun har en dårlig fastlege som hun fortsatt går til. I den siste tiden synes jeg at hun har virket slapp. Kan dette være tegn på hjertelidelse?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. januar 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Takk for godt spørsmål. Det er velkjent at kvinner kan ha litt atypiske symptomer på hjertesykdom. 

Kvinner kan i større grad ha symptomer som nakke- og skuldersmerter, ubehag i magen, tungpustenhet, kvalme og oppkast, svette, svimmelhet og slapphet. Det gjelder å være obs på dette, og tenke på mulig hjertesykdom selv om de klassiske symptomene som brystsmerter kan mangle. 

Da jeg ikke kjenner helsen til moren din nærmere, vil mitt råd være å få henne undersøkt for hjertesykdom. Kontakt fastlegen igjen, og be spesielt om hjertetester eller henvisning til hjertespesialist. Er dere misfornøyd med fastlegen, kan dere bytte. Lykke til!

Hilsen

Wasim Zahid

Lege

Hjerte/kar

Skoleprosjekt om hjertesykdommer

hei!
jeg er en jente på 14år som har et skoleprosjekt om hjerte- og karsykdommer, og lurer på hvorda arter det seg? og Hvordan er det å leve med det?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. januar 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Så flott at du interesserer deg for dette temaet. Spørsmålet du stiller er jo svært omfattende. Det finnes veldig mange ulike hjertesykdommer, som har ulike symptomer og ulik behandling. Dessuten finnes det grader av sykdommer. Noen pasienter har bare en mild versjon av sykdommen og merker ingen ting, mens andre er så alvorlig syke at de knapt kan røre på seg. 

Jeg vil anbefale deg til å avgrense skoleprosjektet til en bestemt hjertesykdom. Siden kransåresykdom (koronarsykdom) er den vanligste typen, vil det være naturlig å skrive om dette. På siden som jeg har linket til over, finner du mye nyttig informasjon. Bla ned til "Koronarsykdom". Lykke til.

Wasim Zahid

Lege.