Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

høyt blodtrykk

Jeg har samme virkning lav puls 48 høyt blodtrykk 183/112, høyere puls 60 lavere blodtrykk. Hvis jeg trener går blodtrykket ned til nesten normalt. Hva kan alt dette skyldes.? HvilePuls ligger mellom 48-65 Tar ingen medisiner nå. Prøvde adelat oras, men fikk et anfall med kvalme, mageramper, følelse av kaste opp og eventuelt andre veien, murring( føltes som pulsering i alle blodårer, eller senetrekk) i armer og ben. Sto på et kvarter. Er dette vanlige bivirkninger, så tror jeg at jeg var nærmere døden ved ta disse medisinene ! Jeg ble redd. Dette kom etter 9 timer etter at jeg hadde tatt tabletten (30mg). Jeg har etter at jeg var til legen gått ned 7 kilo veier 99kg 1,89 høy. Kan det innvirke på dosen ? Ingen andre komplikasjoner. Gjennomsnittlig blodtrykk på 161/97. Kan dette behandles med livsstilsendring.? Kolestrol normalt. Likt blodtrykk i begge armer. diff. 3-7 Hva er farlig blodtrykk. ? Når må man ta kontakt med sykehus, ambulanse ?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 23. oktober 2018
Helge Istad, Overlege

Du har for høyt blodtrykk. Livsstilsendringer som du har gjort med vektreduksjon er gunstig for å få et lavere blodtrykk, men hvis man har så vidt høye blodtrykksverdier som det som er tilfelle hos deg så er det sjelden at man kommer ned på så lave verdier at man klarer seg uten blodtrykksmedisiner.

Det er i dag mange typer medisiner tilgjengelig som man kan prøve når man skal senke blodtrykket. I dag velger man ofte en tablett med mer enn en virkningsmekanisme. Da kan man ofte klare seg med lavere dose av det enkelte virkestoffet, og det har ofte betydnoing for å slippe bivirkninger.

Du bør kontrollere blodtrykket igjen hos fastlegen, og prøve deg fram til du finner en type behandling du tåler godt.

 

Hjerte/kar

Høy puls og høyt undertrykk

Er det farlig for dame på 28 år å gå med høg hvilepuls på 110 og høgt undertrykk 110?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 23. oktober 2018
Helge Istad, Overlege

Et undertrykk på 110 mmHg er et klart for høyt blodtrykk for en kvinne på 28 år. Dette bør du absolutt undersøke videre. Dersom du har målt dette blodtrykket hos fastlegen antar jeg at denne også har gitt beskjed om at dette må kontrolleres, og at du eventuelt må undersøkes videre for årsaken til at du har så høyt undertrykk.

Det kan være sammenheng mellom din høye hvilepuls og det forhøyede blodtrykket, og det vil man finne ut av når du undersøkes videre.

Hjerte/kar

blodtrykkskontroll

Hei!
Hvor ofte bør gjennomsnittspersonen sjekke blodtrykket gjennom livet (de ulike stadiene - ungdom, ung voksen, voksen, eldre) ?
Takk!

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 22. oktober 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for henvendelsen!

Et enkelt spørsmål som ikke alltid er så enkelt å svare på.


Generelt anbefales det ikke regelmessige kontroll i ung voksenalder, om det ikke er spesielle årsaker til at man bør det. Årsakene kan være at du har foreldre og/eller søsken som har påvist hjertekarsykdom, eller at du går med hodepine og/eller svimmelhet som kan vekke mistanke om at du har høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk gir sjelden symptomer og man kan gå med det gjennom flere år uten å merke noe til det. Slikt ubehandlet høyt blodtrykk gir over tid belastning på hjerte og blodåresystemet, og man kan påvise forandringer på for eksempel øyebunn og nyrer.

Andre faktorer som påvirker intervallen av kontroll, er om du røyker eller ei, om du trener regelmessig, om du er normalvektig, unngå stress, kostholdet ditt (reduser saltinntak, reduser alkoholinntak, bruk frukt, bær, grønnsaker og fisk i størst mulig grad)

Blodtrykket stiger normalt ved økende alder. De fleste blodtrykksstudier starter med inklusjon ved 40-års alder. Etter 50-års alder kan det være nødvendig med årlige blodtrykkskontroller, men dette bør fastlegen og du komme til enighet om hvor ofte det bør følges opp, og dette avhenger av om du har normalt blodtrykk eller ligger i grenseland - og igjen vurderes opp mot hvilke livsstilstiltak du selv gjør.

https://www.lhl.no/et-sunnere-liv/ernaring-mat-og-helse/kosthold-for-lavere-blodtrykk/

https://www.lhl.no/et-sunnere-liv/ernaring-mat-og-helse/7-steg-til-bedre-hjertehelse/

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Blodtrykksfall

Hei.
Mannen min lider av blodtrykksfall, senest i dag har han gått i bakken pga dette. Sto og skulle vaske hendene etter toalettbesøk. Da gikk han rett i bakken. Jeg sprinter til og fant ham der dyppustende og tok et siste drag før det ble helt stille. Da løp jeg til telefonen for å ringe 113,men da jeg var tilbak kom han tilbake igjen...

Jeg blir så ufattelig usikker på om vi kan leve et normalt liv, når dette skjer av og til og vi aldri vet når det skjer heller.

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 22. oktober 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for sprøsmålet!

Blodtrykksfall er et plagsomt symptom som man bør utrede og tilpasse for om mulig utelukke årsaker, og kanskje forebygge at dette skjer. Først og fremst: står han på noen medikamenter? Blodtrykksmedisin eller vanndrivende medikamenter kan være med å påvirke blodtrykket slik at det blir forbigående for lavt i situasjoner hvor man reiser seg raskt opp. Det er også typisk at det kan oppstå i forbindelse med toalettbesøk. Det kan resultere i svimmelhet og eventuelt besvimelse. Fallet kan da resultere i at han skader seg, og dette bør unngås.

1) Sjekk blodtrykket hos fastlegen, og der kan han også måle blodtrykket både i liggende, når han reiser seg opp og i stående stilling, for å se om hvorvidt det synker mye ved stillingsendring.

2) Hvilke medikamenter står han på? Er dette noe som påvirker blodtrykket, og kan dette eventuelt byttes ut med andre medikamenter? Kreves det mindre doser med blodtrykksmedisin? Drøft dette med legen. Viktig at legen også vurderer at dette ikke skyldes andre forhold, som for eksempel rytmeforstyrrelser i hjertet eller kramper.

3) Det å sove med hodeenden lett hevet kan være et godt tiltak for å unngå svimmelhet ved oppreising. Han må alltid sette seg langsomt opp, og sitte et par minutter på sengekanten før han reiser seg opp.

4) Sørge for å være godt hydrert, altså drikke tilstrekkelig gjennom dagen. Om han bruker medikamenter som gir rikelig vannlating på formiddagen, er det viktig at han drikker godt.

5) Noen har nytte av støttestrømper, da dette kan være med å påvirke trykkforskjell i kroppen.

6) Alltid ha god tid på toalettet, og sitte litt i etterkant før han reiser seg opp.

Om han blir svimmel og uvel, er det viktig å legge seg ned før han faller, for å forhindre fallskade. Når han kommer i liggende posisjon, vil blodtrykket automatisk justere seg og han våkner til. Om han får ligge med beina litt hevet, er det en fordel. Regner med at dere kan se et mønster i når dette skjer, og at det er visse situasjoner som er mere vanlig at det skjer. Det finnes medikamenter som noen ganger kan være med å forebygge at dette skjer.

mvh
Marita, LHL

Rettigheter

Dekning av tannbehandling

Grunnet munntørrhet ved bruk av oxycodon, har man rett på få dekket tannbehandling?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Da må du be din tannlege analysere en spyttprøve fra deg. Viser den at du er tilstrekkelig munntørr og du som følge av det har fått en markert økning i tannskader som følge av karies, vil du få dekket en del utgiftene til tannbehandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd utenfor Norge

Hva skjer om man flytter til et annet land i Europa og har ung uføretrygd. Får man med seg uføretrygden og eventuelt hvor mye av trygden.?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du får ikke med deg ung uførtillegget ved flyttning til utlandet. Du får med deg minsteytelsen eller noe mer om beregning av uføretrygd basert på egen inntekt gis høyere ytelse.

Lunge, Rettigheter

Konstatering av yrkessykdom

I forbindelse med yrkesskadeerstatning har jeg et spørsmål om hvordan jeg skal gå videre med saken når siste arbeidsgivers forsikringsselskap har satt et annet konstateringstidspunkt for yrkessykdommen enn NAV. NAV har godkjent yrkesskadeerstatning med konstateringstidspunkt oktober 2016. Forsikringsselskapet mener at det er forrige arbeidsgivers forsikringsselskap som skal behandle saken, da deres rådgivende lege mener jeg oppsøkte lege for astmasymptomer i 2011, som senere viste seg å være KOLS.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

 

Hei,

Hva som er konstateringstidspunkt fremgår av yrkesskadeforsikringsloven § 5:

Forsikringsgiveren til den arbeidsgiver som skadelidte har når skaden eller sykdommen blir konstatert, er ansvarlig for å utbetale erstatning etter loven. Dette gjelder selv om skaden må anses forårsaket mens arbeidstakeren var i tjeneste hos en annen arbeidsgiver. En skade anses konstatert på det første tidspunkt da skadelidte enten

a) døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt legehjelp,
b) første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen, eller
c) første gang meldte krav til forsikringsgiveren på grunn av skaden eller sykdommen.

Dersom arbeidstakeren ikke lenger er i arbeid, svarer forsikringsgiveren til arbeidstakerens siste arbeidsgiver

Etter folketrygdloven kan tidspunktet være noe annerledes:

For en yrkessykdom settes skadetidspunktet til første besøk hos lege som fører til at sykdommen blir konstatert. Dersom den skadelige påvirkningen er opphørt når sykdommen blir konstatert, fastsettes skadetidspunktet til den siste dagen vedkommende var under skadelig påvirkning i arbeidet.

Spørsmålet er da hva Nav har lagt til grunn i sin vurdering når de kommer til 2016 og ikke 2011. Om tidspunktet settes til 2011 eller 2016 i forskringssaken, trenger ikke det ha noen betydning for erstatningen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Støtte til Jonas maske

Hei. Er det mulig å søke om støtte til enklere hjelpemidler (https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-22-bidrag-til-spesielle-form%C3%A5l) for å kjøpe jonasmaske når man har kols og astma?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det gis ikke bidrag etter folketrygdloven § 5-22 til kjøp av Jonas maske.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Bistand fra NAV

Er 59 år,fikk operert inn hofteprotese i mai.Sa opp jobb i kommunen da jeg ikke kunne jobbe i barnehage lenger.sluttet uten oppsigelsestid!!!har jeg noen rettigheter ovenfor NAV? Kan jeg søke uføretrygd? Vil uansett ta ut pensjon ved fylte 62 år. Takk for svar

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan ha krav på bistand fra Nav. Hvilken type bistand tar Nav stilling til etter at de har vurdert ditt behov. Aktuell tiltak kan være arbeidsformidlingsbistand og kvalifiseringstiltak som kurs, arbeidspraksis etc.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Luft og betennelse i hjerteposen, fortsatt plager

Hei. Hadt flere kraftige infeksjoner midt i bryst/mediastinum. Sannsynligvis hjerteposen da alle symptomer kommer fra hjertet. Har fått påvist luft i hjerteposen og mediastinum før. Vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har kraftige brystsmerter og tungpust som stråler opp i halsen. Det var bare litt trykk og press når jeg ble syk sommeren 2015. I dag har jeg også trykk og press i ro. Jeg kjenner at hjertet er sykt. Var på ultralyd av hjerte i sept, fant ikke noe. Hva gjør jeg videre? Jg er så dårlig

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. oktober 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg skjønner at det er en fortvilende situasjon. Du har tidligere hatt betydelig sykdom fra hjerteområdet, er behandlet ferdig, men har fortsatt plager. Legene finner ikke noe galt lenger. Det er frustrerende for pasienten. 

Jeg ser flere mulige scenarier: Enten så er det virkelig ikke noe galt med hjertet/hjerteområdet lenger, eller så er forandringene så diskre at det ikke er mulig å påvise dem med ultralyd lenger. Så kan det også hende at det er litt sykdom igjen, men at det ikke er mulig å behandle den. 

Jeg synes du skal bli henvist til en hjertespesialist slik at du kan diskutere dette nærmere. Det finnes andre måter å påvise betennelse på også. Et alternativ er såkalt PET-CT. Dette gjøres på enkelte større sykehus og du må henvises av en spesialist. Det kan også være aktuelt å gjøre MR av hjertet. Jeg synes som sagt du skal diskutere dette med hjertelegen din. 

Mvh

Wasim Zahid