Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 30. april 2014. Referansenummer: 4379

Hjerte/kar

Risiko for hjerte-/karsykdom

Hei, Jeg er en dame på 38 som har nylig tatt en hjertesjekk hvor alt viste seg å være bra. Men jeg har for høyt kolesterol på 5,4 og LDL nivået er på 3.7 (noe jeg ser bør være under 2,5) I tillegg har urinsyre på 451 (bør være under 350). Er jeg i risikosonen for å utvikle hjerte- og karsykdommer eller er jeg utenfor faresonen?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 30. april 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Risiko for å utvikle hjerte-/karsykdom vurderes ut fra forekomst av kjente risikofaktorer sammen med kjønn og alder. Kjente risikofaktorer for hjerte-/karsykdom er røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, fysisk inaktivitet, overvekt/fedme, diabetes, psykososiale faktorer som stress og depresjon, og arv/forekomst av hjertesykdom i familien. Risikoen for hjerte-/karsykdom øker med alderen og menn har noe høyere risiko enn kvinner. Jo flere risikofaktorer, jo høyere risiko for å utvikle sykdom. Heldigvis kan man gjøre noe med mange av risikofaktorene selv. Du har fått påvist kolesterolverdier som ligger litt over de anbefalte verdiene, man er mest opptatt av at LDL ikke er for høy. Uten diabetes bør LDL ideelt sett ligge på 3 eller mindre, mindre enn 2,5 ved diabetes. Kosthold, vekt og fysisk aktivitet har innvirkning på kolesterolnåvåene i kroppen. Når det gjelder urinsyre er det omdiskutert om forhøyede nivåer er en selvstendig risikofaktor for hjerte-/karsykdom eller om det kun er en markør for at man har økt risiko. Den vitenskapelige dokumentasjonen i forhold til dette er foreløpig ufullstendig. Man måler i dag ikke rutinemessig nivået av urinsyre ved beregning av risiko for hjerte-/karsykdom. For å kunne si noe om din risiko for hjerte-/karsykdom må man se kolesterolverdiene og evt urinsyrenivået i sammenheng med evt andre risikofaktorer du måtte ha. For mer informasjon i fht risiko for hjerte-/karsykdom se linken til forskningsprosjektet Hjerteløftet.

Lykke til!

 

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar