Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 31. desember 2014. Referansenummer: 6215

Rettigheter

Ektefelletillegg

Hei Atle,
Man 100% uføretrygdet og ene forsørger for ektefelle og 2 barn under 18 år.Første meldingen i oktober i år fra nav var ektefelletillegget med i beregningen vedr.den nye uføretrygden. Midten av desember fikk man nytt brev der forsvant ektefelletillegget med påstand at minste barnet er 12 år og ektefellen kan skaffe seg inntekt. Finnes det konkrete grunnlag?eller kan vedtaket snus opp ned når det passer nav?Man tviler på om nav ser forskjell mellom uføretrygdet med (fysiske og psykiske sykdommer osv)og en vanlig arbeider????? Eller kanskje hoved målene er å spare på budsjettet selv om dette går utover de svakeste og vanskeligstilte i dette samfunnet........ på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den endringen du er utsatt for har ingen sammenheng med de nye reglene om uføretrygd.

Hovedregelen er at det ytes ektefelletillegg når pensjonsmottakeren har omsorg for små barn og på grunn av sin helsetilstand ikke selv er i stand til å påta seg omsorgen for barna. Når barna er fylt tre år legges det til grunn at pensjonisten i større grad kan delta i omsorgsarbeidet. Dermed er det mindre i veien for at ektefellen kan gå ut i inntektsgivende arbeid.

Men det skal alltid foretas en konkret vurdering av forholdene. Har for eksempel barna på grunn av sykdom/funksjonshemming større behov for omsorg enn andre barn på samme alder?

I sitt rundskriv skriver Nav også at: "I mange tilfeller vil andre forhold som ektefellens språkkunnskaper, utdannelse, arbeidserfaring og muligheten til å få arbeid på hjemstedet medføre at det likevel kan ytes ektefelletillegg".

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar