Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 7. februar 2014. Referansenummer: 4495

Lunge, Rettigheter

Hva betyr det for min alderspensjon om jeg får innvilget gradert uførepensjon?

Jeg er for tiden i 100 % stilling i det off. Min lege har på grunn av min lungelidelse anbefalt meg å redusere stillingsandelen til fordel for litt mer hvile og trening. Hun sier at det ikke vil være noe problem for meg å få innvilget uføretrygd. Jeg har vegret meg for dette, fordi jeg ønsker å definere meg selv og bli sett på av andre som frisk, tror det gjør noe med oss mentalt som er sunt for kroppen. Men nå nærmer jeg meg 60 år og jeg er nå usikker på om tiden begynner å nærme seg å tenke en nedtrapping i redusert stilling. Mitt spørsmål er da, vil jeg opparbeide pensjonspoeng av uføretrygd frem til 67 år? Jeg har nemlig ikke fullt opparbeidet tjenestemannspensjon før jeg blir 69 og lurer på hvor mye jeg taper økonomisk ved å ta en redusert uføre. Har ca 470 000 i inntekt nå. Hva om jeg går ned til 60% stilling?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. februar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Går du ned til 60 % stillling vil du kun få uførepensjon fra tjenestepensjonen og ikke fra folketrygden (Nav). Årsaken er at etter reglene i folketrygden må inntektsevnenvære nedsatt med minst halvparten.

Innvilges du uførepensjon av din tjenestepensjonsordning, vil du få godskrevet medlemstid i ordningen frem til aldersgrensen for stillingen. For eksempel er ordinær aldergrense i staten 70 år og Statens Pensjonskasse godskriver derfor medlemstid frem til og med 69 år. Er ordninær aldersgrense for din stilling 70 år, vil du få beregnet uføre- og alderspensjon fra tjenestepensjonen basert på 30 års medlemsskap.

Når det gjelder opptjening av pensjon i folketrygden, vil den opptjenes av inntekten du har i 60 % stilling. Du vil dermed få en lavere opptjening av folketrygdpensjon de årene du kun mottar pensjon fra tjenestepensjonen. Men det har ikke nødvendigvis noen stor økonomisk betydning for deg. Din alderspensjon i folketrygden vil beregnes etter gjennomsnittet av dine 20 beste inntektsår. I tillegg er det slik at tjenestepensjonen din skal sikre deg minst 66 % av lønn på sluttidspunkt. En lavere pensjon fra folketrygden vil da kunne bety en høyere andel pensjon fra tjenestepensjonen.

Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar