Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 19. februar 2014. Referansenummer: 4478

Rettigheter

Feil diagnose ved innvilgelse av uførepensjon

Hei!
Jeg har søkt 50% uførepensjon. I den forbindelse ble det utarbeidet en arbeidsevnevurdering av meg ut fra dokumenter/legeerklæringer NAV sitter med. Jeg var ikke til samtaler i det hele tatt.
Jeg var uenig i DELER av arbeidsevnevurderingen, og sendte på bakgrunn av dette klage på DELER av vurderingen med begrunnelse. Jeg fikk tilbakemelding muntlig fra min saksbehandler at de kunne ikke gjøre noe med vurderingen uten legeerklæring på at det jeg var uenig i, ikke er aktuell lengre (en diagnose). Jeg kontakter min fastlege som hjelper meg med dette. Jeg sender ny klage med legeerklæring som vedlegg. I mellomtiden får jeg innvilget 50% uførepensjon.
Status i dag: I kontakt med NAV får jeg beskjed om at de vil ikke gjøre noe med saken, annet enn at de nye dokumentene blir lagt ved arbeidsevnevurderingen. Jeg ber om at jeg får dette skriftlig, noe min saksbehandler vil prøve å ordne med de i forvaltningen som har med dette å gjøre.

Kan dette være riktig? Kan det være slik at når jeg klager på noe i et vedtak med dokumentasjon på at jeg har rett- så kan de fortsatt la den arbeidsevnevurderingen de har gjort på feil grunnlag bli liggende? Når de får en klage, skal ikke den behandles med tilbakemelding til meg på om de opprettholder vedtaket slik det står, eventuelt at de omgjør vedtak etter ny dokumentasjon i saken..?

Min saksbehandler mener at det har ingen praktisk betydning om ting endres i arbeidsevnevurderingen, jeg har kun 50% arbeidskapasitet - noe jeg er helt enig i. Men dette blir liggende i all evighet hos NAV og ville kunne hentes opp ved senere anledninger, da ønsker jeg at ting skal være rett.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. februar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det må skilles mellom vurderinger og faktum som sådan. Vurderinger basert på et korrekt faktum kan man være uenig i. Vurderingene kan også være feil. Men erkjenner ikke Nav dette blir de stående. Har Nav derimot lagt feil faktum til grunn må de endre til riktig faktum. Etter min oppfatning må Nav kvittere ut din klage ved at de endrer i samsvar med hva du ber om eller at de mener det ikke er grunnlag for dette. Du må da få et skriftlig begrunnet vedtak.

I din sak har feilen som du skriver ingen betydning for om vilkårene for uførepensjon er oppfylt. Spørsmålet er da om feilen senere kan få negativ betydning for deg. Er det tale om en diagnose du ikke har, er det uheldig om den uriktig står i saksdokumentene hos Nav.

Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar