Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 18. januar 2014. Referansenummer: 4521

Rettigheter

Inntekt ved siden av uførepensjon

Hei
jeg fant veldig informative sider som du har skrevet
Jeg har sittet og regnet på min egen uføre og friinntekt og har kommet til at det må være en feil et sted...Håper du kan hjelpe meg til forståelse...
du hadde et regnestykke som jeg har brukt opp mot min egen utregning (som jeg setter opp nederst)

Du skrev:
Du har 100 % uførepensjon. Kan tjene 1 G. Inntekt før uførhet var 380 000 kroner. Du vil nå tjene 175 000 kroner. Når ny uføregrad fastsettes, trekkes da 1 G (85 245) fra de 175 000. Ny midlertidig uføregrad blir da fastsatt etter en inntekt på kr 89 755. Ny uføregrad blir om lag 73 %. Du kan da ha følgende pensjonsgivende inntekt (ny inntektsgrense) ved siden av 74 % pensjon: 175 000 + 85 245 + 10 % av G =268 769. De siste 10 % er et toleransebeløp. Det betyr at uførgraden ikke blir endret dersom overskridelsen av friinntekten på 1 G ikke overskrides med mer enn 10 %. Men husk at uførepensjon + pensjonsgivende inntekt aldri må overstige den inntekten du hadde før du ble ufør.

Det jeg lurer på er Navs utregning under og mitt oppsett på utregning...
Min årlige arbeidsinntekt som nav har brukt dersom jeg var frisk er kr 409.000,- (2011)
jeg har en 100% uføre og endret dette i 2011 til en årlig inntekt på kr kr 110.000,-
nav kom da fram til at min uføre % etter endringen er 92%
Er regnestykket slik?: 110000-79216 (1g på dette tidspunkt) =30784,- dette beløpet kr 30784 dividerer jeg med 409.798,- og får 7,8 = ca 8 % Tar de 8% og trekker fra 100% ufør= 92%. Er dette riktig??

Så kommer neste spørsmål: Nav har satt min inntektsgrense på kr 117.922,- (2011 med regulering og er i dag ca 129.000,-)dette forstår jeg ikke....tar jeg regnestykket som du gjorde skulle vel mitt fribeløp være 110.000,- + 79216 - + 10% 7921= 197137,-i 2011..med oppregulering hvert år? Eller er det noe jeg ikke har forstått??

På forhånd takk for hjelpen om du har tid til å svare meg...

Håper på svar. Mvh Kristin

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. januar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Her er et oppdatert regnestykke:

Du har 100 prosent uførepensjon og kan tjene 1 G. Inntekten din før du ble ufør, var 450 000 kroner. Du vil nå tjene 220 000 kroner. Når ny uføregrad fastsettes, trekkes 1 G (85 245) fra de 220 000 kronene. Ny midlertidig uføregrad blir da fastsatt etter en inntekt på 134 755 kroner. Ny uføregrad blir 70 %. Du kan da ha følgende pensjonsgivende inntekt (ny inntektsgrense) ved siden 70 % pensjon: 134 755 + 85 245 + 10 prosent av G = 228 224 kroner. Det betyr at uføregraden (og pensjonen) reduseres med 30 %, mens du samtidig kan han en pensjonsgivende inntekt tilsvarende om lag 51 % av inntekten din før uførhet.

Disse reglene gjelder kun de som har uførepensjon med virkningstidspunkt for innvilgelse av uførepensjon i 01.12.03 eller tidligere.

Når det gjelder den inntektsgrensen Nav har satt i dag for deg, er det vanskelig for undertegnede å vurdere om den er korrekt. Dette vil blant annet bero på hvilket regler du er omfattet av. Jeg vil derfor råde deg til å ta dette opp med Nav.

Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar