Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 13. juni 2014. Referansenummer: 4825

Hjerte/kar

Nsaids og hjerteinfarkt

Mindre hjerteinfarkt for ca. 1 år iden. Pga av slitasjeplager fra et kne sto jeg på Voltaren 50 mg x2, god effekt på kneplagene, da infarktet skjedde. I forbindelse med infarktet ble jeg frarådd å bruke Voltaren da det kunne forverre min hjertesykdom. Kneslitasjen er blitt adskillig verre uten Voltaren! Hva er mekanismen med Voltaren(N-said) ved koronar hjertelidelse?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 24. november 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Dette er litt komplisert å svare på, men jeg skal prøve å gjøre det enkelt. Det er 3 grunner til at man fraråder bruk av Nsaids (som Voltaren) ved påvist hjerte-/karsykdom som f.eks. hjerteinfarkt. Nsaids er medikamenter som virker ved å hemme 2 enzymer som heter COX-1 og COX-2 og på den måten dempe betennelser i kroppen.

1. Studier har vist at en undergruppe av Nsaids (COX-2-hemmere) øker risikoen for koronar hjertesykdom/hjerteinfarkt. Denne typen nyere Nsaids bør ikke brukes hos personer som har påvist kransåresykdom eller gjennomgått hjerteinfarkt. Det ser ut til fra studier at det er den COX-2-hemmende effekten av medisinene som påvirker blodproppdannelsen i blodkar og som kan gi f.eks. hjerteinfarkt. Det anbefales generelt forsiktighet også ved bruk av andre Nsaids dersom man har påvist hjerte-/karsykdom. Andre Nsaids som i hovedsak virker hemmende på COX-1 virker i varierende grad også COX-2-hemmende. Voltaren virker både på COX-1 og COX-2. Nyere studier har vist at Voltaren også øker risikoen for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Voltaren skal av den grunn ikke brukes hos personer som allerede har diagnostisert slik sykdom. 

2. Alle med gjennomgått hjerteinfarkt får videre forebyggende behandling med et antitrombotisk medikament (medikament som hindrer blodpropp). Det medikamentet som brukes hos de aller fleste er acetylsalisylsyre, og det virker som Nsaids. Både acetylsalisylsyre og Nsaids øker begge risikoen noe for blødning (en tilsiktet effekt hos acetylsalisylsyre), og begge gir noe mindre beskyttelse av mage- og tarmslimhinnen mot skader/sår. Derfor frarådes samtidig bruk av disse medikamentene om man ikke må.

3. Nsaids kan gi tendens til at vann holdes igjen i kroppen noe som kan forverre en hjertesvikt hos de som har fått det, f.eks etter et hjerteinfarkt. Pasienter med hjertesvikt bør derfor være forsiktige med bruk av Nsaids.

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar