Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 25. mai 2014. Referansenummer: 4628

Rettigheter

Rett til sykepenger?

Hei,
Jeg har snart vært sykmeldt i ett år.
Det vil si; jeg jobber 50%. Når sykdommen går ut vil jeg etter anbefaling fra legen og Nav søke om 50% uførepensjon. Hvordan er det da om jeg skulle bli syk før det har gått 26 uker? Vil jeg da bli trukket i lønn?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når sykepengene utløper vil du sannsynligvis få innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) mens Nav utreder om du oppfyller vilkårene for å få uførepensjon. Er situasjonen din da at du jobber  50 % og mottar 50 % AAP, vil du ikke ha rett til sykepenger om du for eksempel blir 100 % sykemeldt en periode. Isteden får du 100 % AAP.

Får du innvilget 50 % uførepensjon og fortsetter i 50 % stillling, må du være fullt arbeidsfør i 50 % stillingen i 26 uker før du på nytt har rett til sykepenger i 1 år. Men i denne perioden vil du ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Blir du sammenhengende sykemeldt i mer enn 16 kalenderdager i løpet av de første 24 ukene, mister du de ukene du har opptjent.

Et eksempel: Du blir etter 18 uker sykemeldt i 17 kalenderdager. Når du begynner å jobbe igjen har du mistet de 18 ukene og har på nytt 26 uker igjen før du har opparbeidet deg fulle sykepengerettigheter.

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar