Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 24. mars 2014. Referansenummer: 4428

Hjerte/kar, Lunge

Medisiner, dosering og bivirkninger

Jeg ønsker å stille 2 spørsmål relatert mine diagnoser:

1. Som KOLS-skadd benytter jeg daglig Spiriva, men etter å ha lest bivirkningene, lurer jeg på om det finnes adekvat erstatningsmedisin?

2. Etter å ha fått hjerteinfarkt (2010) går jeg på div. hjertemedisin. Jeg går blant annet på 2 forskjellige blodtrykksmedisiner (Emconcor 5 mg.og Ramipril Actavis 5 mg.) og lurer på hvorfor det ikke er nok med èn av dem?
Inntil nylig gikk jeg nemlig også på 2 forskjellige blodfortynnende midler, som ga meg stadige bloduttredelser, men får så plutselig beskjed om slutte med den ene medisinen, da det ikke var nødvendig å bruke begge to - lenger.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. mars 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Når det gjelder Spiriva (thiotropium) og kols opplever pasienter til vanlig ingen eller få bivirkninger av dette medikamentet. Det er å oppfatte som en trygg medisin, men ingen effektiv medisin er helt uten fare for bivirkninger. Når man leser informasjon som skal gis om medisiner er det tatt med hele rekken av bivirkninger som er blitt registrert. Det finnes tilsvarende medisiner på markedet, men bivirkningsprofilen er nok stort sett den samme. Eklira og Seebri er andre medisiner med tilsvarende effekt, men også disse har mulige bivirkninger.

Emconcor er en betablokker og Ramipril en såkalt ACE-hemmer. De er ganske forskjellige i sin virkningsmåte. Ofte velger man å kombinere flere medisiner for å oppnå en totalt bedre effekt både på blodkarene og på hjertet. Medisinene vil sammen også gi en bedre blodtrykkssenkende effekt enn ett medikament alene, og ofte færre bivirkninger enn ved å øke dosen ved bruk av bare en type medisin. Det er effekten på blodtrykket som avgjør doseringen, samt eventuelle bivirkninger som får betydning for valg av medisiner.

 Når det gjelder opplevelsen med blodfortynnende medisin beskriver du en bivirkning som gir grunn til å redusere medisineffekten. Da var det riktig å slutte med en av medisinene for å unngå større blødninger.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Spes. lungesykdommer og indremedisin 

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar