Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 19. oktober 2014. Referansenummer: 5615

Hjerte/kar, Rettigheter

Reglene for rett til barnetillegg

Hei Familie med 4 barn under 18 år.Ektefellen i arbeid,mannen har diabet og hjerte operert. Etter en lang strid mot systemet er han nyllig uføretrygdet uten barnetillegg. Familien lurer på om det er nye regler eller et spesiell tilfelle eller en slags hevn som mange andre lider av? på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Barnetillegget til uføre er økonomisk behovsprøvd. Det betyr at barnetillegget avkortes mot inntekt. Fullt barnetillegg er 40 % av folketrygdens grunnbeløp (1 G=88370) for hvert barn som forsørges.Fullt barnetillegg for et barn blir 35 348 kroner.

Når barnetillegget skal beregnes trekkes det fra et fribeløp i inntekten som er på     3,3366 % av G (294 855 kroner). Barnetillegget reduseres med 50 % av den inntekten som overstiger fribeløpet.

Bor barna sammen med begge foreldre, er det foreldrenes samlede inntekt som legges til grunn. Men det skal gjøres et fradrag på 1 G i ektefellens inntekt når inntekten ikke er pensjon fra folketrygden. Så trekkes fribeløpet fra i den samlede inntekten. Samlet inntekt kan da bli så høy at barnetillegget blir redusert eller bortfaller helt.

Når det ikke er innvilget barnetillegg i denne saken, må det være fordi Nav sin beregning viser at samlet inntekt er før høy. Mener pensjonsmottakeren at beregningen er feil, kan dette påklages til Nav.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar