Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 27. april 2015. Referansenummer: 7578

Rettigheter

Student og trygderettigheter

Hei Gutt på 18 år sliter med anoreksi .Jeg er student og er under behandling og oppfølging .hvilke trygde rettigheter har jeg .Har aldri hatt arbeidsinntekt... på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. april 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Generelt gjelder at rettigheter beror på behov. Men også alder kan ha betydning. I utgangspunktet får du ikke økonomisk støtte av Nav om du fortsatt er elev i videregående skole. Det har også betydning om du bor hjemme eller i egen bolig.

Som student kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger om du er blitt studieufør og trenger behandling for å kunne gjennoppta studiene. Studiet må være avbrudd helt. Også elever i videregående skole er i denne sammenheng studenter og kan dermed ha rett til arbeidsavklaringspenger.

Er du i en utdanningssituasjon som vesentlig avviker fra andre, er det også mulig å få støtte fra Nav til utdanning. Men først fra fylte 19 år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar