Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 19. august 2015. Referansenummer: 8266

Hjerte/kar

Blodtrykk, måling, variasjon

Hei. Jeg bruker medisiner mot høyt blodtrykk. Hvor lang virkningstid har medisinene? Virker de umiddelbart etter inntak, og så er det avtagende virkningstid? Eller er det slik at jeg må bruke dem en uke før det er synlig på blodtrykket? Så lurer jeg også på om det er SYS-trykket eller DIA-trykket som er viktigst at er normalt, eller om begge er like viktige. Jeg bruker en hjemmemåler, og synes jeg får veldig varierende resultat. Synes derfor det er betenkelig at leger, både fastlege og på sykehus, kun tar en måling av blodtrykket og konkluderer med at det er bra, om de får et ok resultat første gangen. Mine dagens målinger varierte fra 160/103 til 135/90.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. august 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for veldig gode spørsmål!

Virkningstiden til medisinene varierer mellom du ulike typene. De fleste blodtrykksmedisiner doseres kun en gang daglig, og da er det rimelig å anta at effekten varer et helt døgn. Noen medisiner er laget som såkalte depottabletter. Da frigjøres litt av stoffet ut i blodet over tid, slik at effekten skal bli jevn. Men noe variasjon av effekt gjennom døgnet vil det likevel være. Den øker i timene etter inntaket til den når den når en topp, før den gradvis avtar. 

Både det systoliske (overtrykket) og det diastoliske (undertrykket) trykket er viktig, og legen vurderer begge når blodtrykk behandles. 

Det stemmer at målingene varierer. Dette skyldes både usikkerhet i måleapparatene, og at blodtrykket svinger gjennom døgnet. Apparatene på legekontorene pleier å være av høyere kvalitet, og har mindre usikkerhet. 

Du tar opp et viktig poeng angående blodtrykkskontroll hos legen. Hvordan kan de forholde seg til bare én måling? De europeiske retningslinjene for kontroll av blodtrykk tilsier at inntrykket av pasientens blodtrykk skal baseres på kontormålinger som evt. suppleres med hjemmemålinger. For kontormålinger gjelder følgende:

- Pasienten skal sitte og slappe av i 3-5 minutter før måling

- Det skal tas minst to målinger med et par minutters mellomrom

- Ta flere målinger hvis pasienten har rytmeforstyrrelser, feks flimmer

- Bruke standard utstyr som tar hensyn til armstørrelse

- Mansjetten plasseres i hjertehøyde

- Måle blodtrykk i begge armer

- Måle både stående og sittende hos spesielle pasienter

Hvis legen fortsatt er usikker på hvor pasientens blodtrykk egentlig ligger, eller om det er mistanke om store svingninger, skal kontormålinger suppleres med hjemmemålinger. Hjemmemålinger er hovedsaklig av to typer:

A) Pasienten fører dagbok med eget apparat

B) 24-timers blodtrykksmåling

Hvis man går for alternativ A, er det viktig at pasienten tar med apparatet sitt til legekontoret slik at det kan kontrolleres opp mot legens apparat. Videre er det også viktig at pasienten instrueres i når og hvordan blodtrykket skal måles hjemme.

Alternativ B gjøres fra et legekontor. Da festes det en automatisk blodtrykksmåler på armen din, og den måler trykket jevnlig over 24 timer. Dataene lagres på maskinen, og legen din kan lese dette av når du leverer inn apparatet igjen. Denne undersøkelsen gir et godt inntrykk av hvordan blodtrykket svinger gjennom døgnet.

Håper dette var oppklarende!

Mvh

Wasim Zahid 

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar