Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 3. desember 2015. Referansenummer: 9328

Rettigheter

Ikke rett til sykepenger, hva da?

Hva skjer hvis man ikke oppfyller kravet om 4 ukers opptjeningstid, og får avslag? Jeg hadde ferie og flyttet mellom to jobber. Gått 2 måneder uten inntektsgivende arbeid eller trygd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL
Hei, Ut fra opplysningene du gir, vil du sannsynligvis ikke ha til sykepenger. Men du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Grunnlaget for beregning av AAP er inntekten din året før du ble sykemeldt eller gjennomsnittsinntekten de tre siste årene. Det beregnes ikke AAP av inntekt som overstiger 6 G (540 408). AAP utgjør 66 % av beregningsgrunnlaget. Det er ditt lokale NAV-kontor som skal ha kravet om AAP. Med vennlig hilsen Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar