Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 18. februar 2015. Referansenummer: 6824

Rettigheter

Uføretrygd og skattefradrag

Spørsmål om ny uføretrygd og konkrete skattefradrag. Den politiske reklamen sier at “De fleste skal få utbetalt det samme som i dag" osv.. Men særfradragene er fjernet og resultatet er at jeg (75% ufør etter hjerteoperasjon) trekkes 40% skatt i 2015, mot 30% i 2014. Siden det kun egentlig er resultatet etter endelig skatteoppgjør som betyr noe er spørsmålet: Hvilke fradrag er aktuelle? Vennligst angi med postnummer i selvangivelsen. På forhånd takk! Mvh Carl

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei, 

Dette er skatterfradrager du sikter til:

Skatteetaten

De aller fleste vil komme om lag likt eller bedre ut som følge av den nye ordningen. De som hadde store renteutgifter og skattebegrensning i 2014 kan likevel få mindre utbetalt enn tidligere. Det er derfor vedtatt en treårig overgangsordning for å lette overgangen til ny uføretrygd og lønnsbeskattning for en nærmere angitt gruppe uførepensjonister som får en betydelig nedgang i inntekten etter skatt.

Reglene er fastsatt av Finansdepartementet i forskrift om skattefradrag for uføre 19. desember 2014. Overgangsreglene gjelder fra 1. januar 2015.

Overgangsreglene kan gjelde deg hvis du:

  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra folketrygden i 2014 og vil motta uføretrygd fra folketrygden i 2015 

ELLER

  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) i 2014 og 2015, men ikke har eller har hatt rett til uførepensjon/uføretrygd fra folketrygden

I tillegg må du:

  • Ha fått skattebegrensning i 2014 og ville fått skattebegrensning i 2015 (hvis dagens regler også gjaldt i 2015) 

OG

  • Ha negativ kapitalinntekt i både 2014 og 2015 (for eksempel større renteutgifter enn renteinntekter). Er du gift tas det utgangspunkt i dine og din ektefelles kapitalutgifter og kapitalinntekter. Du og din ektefelle må til sammen ha minst en krone mer i kapitalutgifter enn i kapitalinntekter.

Hvis du er i denne gruppen, kan du ha rett til et skattefradrag. Beregningen av fradraget gjøres ved å sammenlikne hva din inntekt etter skatt ville blitt i 2015 hvis de gamle reglene fortsatt gjaldt, med inntekt etter skatt beregnet etter de nye reglene. Hvis nedgangen i inntekt etter skatt er på mer enn 6 000 kroner, gis det et skattefradrag lik nedgang i inntekt etter skatt minus 6 000 kroner. Maksimalt skattefradrag for 2015 er 100 000 kroner. Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av din inntektsskatt og trygdeavgift. Skattefradraget trappes ned for inntektsårene 2016 og 2017. For 2016 og 2017 utgjør fradraget henholdsvis 67 prosent og 33 prosent av det skattefradraget som er gitt i 2015. Når Skatteetaten beregner skatten din for 2015 vil vi ta hensyn til opplysningene vi har mottatt fra Nav og andre. Dersom du blir omfattet av overgangsreglene vil Skatteetaten også ta hensyn til dette når vi beregner skatten din for 2015, 2016 og 2017.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar