Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 20. januar 2015. Referansenummer: 6495

Fysisk aktivitet

Hjertesykdom, betablokker, trening og puls

Hei. Er en mann på 59 år som er bypassoperert i 2003 og hjerteoperert med stent og ballongutblokking 2. ganger siste år. Går en god del,men jeg vet fortsatt ikke hva min maxpuls er. Går i tillegg på blandt annet Selo-zok for og få ned pulsen. Hvordan finner jeg ut min maxpuls. Lhl medlem.

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 20. januar 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, LHL medlem.

Og takk for et godt og relevant spørsmål. Generelt sett er maxpuls 220 minus alder. I ditt tilfelle vil den da ligge rundt 160. Det må understrekes at det her vil være individuelle forskjeller, og variasjonenene blir større med stigende alder.

Siden du går på pulsregulerende medikamenter, vil det uansett være hensiktsmessig å regulere treningen etter opplevd belastning. Det er utarbeidet en skala, Borgs skala, som kan brukes til dette formålet. Den går fra 0-20, hvor 0 er ingen aktivitet og 20 er maksimal anstrengelse. Hvis du foreksempel skal gjennomføre trening som ligger på 75% av maksimal puls, skal du altså gjennomføre trening som ligger omtrent 15 på skalaen. Ved belastning 15 skal aktiviteten oppleves som såpass tung at du har nok med å puste (ikke lyst til å snakke), men likevel skal du ikke bli sur og stivne i muskulaturen.

Håper dette ga svar på spørsmålet ditt. Lykke til med videre aktivitet og trening.

Vennlig hilsen Margrethe  

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar