Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 12. juni 2015. Referansenummer: 7960

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til rehabilitering?

Hei! Min mann har fått hjertestans i to timer. Han fikk snarlig HLR men har fått en alvorlig hjerneskade. Han har ligget i koma i over 4 uker men har nå våknet med en alvorlig hjerneskade. Han har ligget på lungeavdelingen på lokale sykehuset og har ikke fått nevrologisk oppfølging. Det er søkt inn på Sunnås men tilbakemeldingen er at de ikke har plass der foreløpig. Han har et stort rehabiliteringspotensiale selv om han er sterkt pleietrengende. De vil nå i stedet for å gi han et tilbud i spesialisthelsetjenesten tilbakeføre han til et langt dårligere tilbud i kommunen hvor han sannsynligvis vil få en stopp i sin gode utvikling. Det er kynisk, tragisk og helt ufattelig. Har han ikke rett på rehabilitering?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Han kan ha rett til rehabilitering. Men ikke nødvendigvis på Sunnås. Samtidig har han krav på å få forsvarlig helsehjelp. Det gjelder også for rehabilitering. Spørsmålet er om det tilbudet han nå får er i samsvar med god medisinsk praksis. Ut fra opplysningene du gir, kan det reises tvil om det er tilfelle. Dere kan klage til Fylkesmannen på mangelfull helsehjelp. Men det løser sannsynligvis ikke noe på kort sikt.

Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan ha rett til å få en ny vurdering:

§ 2-3.Rett til fornyet vurdering

"Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand."

Mitt råd er at du tar dette opp med hans fastlege.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar