Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 25. juni 2015. Referansenummer: 8072

Rettigheter

Frikort - refusjon av for mye innbetalt

Jeg har nå mottatt frikort for 2015, men ser til min forbauselse at for mye innbetalt ikke blir refundert. Enkeltbeløp under 200 kroner utbetales ikke. Det jeg reagerer på er beløpsgrensens størrelse, 200 kroner er ikke et ubetydelig beløp. Det virker helt urimelig at en såpass stor sum kan holdes tilbake, når det faktisk er vedtatt at egenandelstaket er på 2.185,- (og ikke 2.385,-).

I følge HELFO er det Stortinget som har bestemt dette, med virkning fra 1. januar 2014.

Spørsmål: Gjør LHL noe for å få endret dette vedtaket? Kan jeg velge å betale neste egenandel, selv om det er registrert frikort på meg?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 29. juni 2015
LHL

Hei,

Det er korrekt at Stortinget har vedtatt at beløp under 200 kroner ikke refunderes. Men også dette gjelder:

"Dersom du innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO, og summen av beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett."

Jeg forstår din frustrasjon, og du har et godt poeng når du viser til at egenandelstaket i disse tilfellene i realiteten blir 2 385 kroner.

LHL har ikke tatt dette opp. Men det kan være aktuelt i forbindelse med innspill til statbudsjettet neste år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar