Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 2. juni 2015. Referansenummer: 7901

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Trening etter hjerneslag

Hvilket treningopplegg bør en som har hatt hjerneslag ha? Har sterkt nedsatt kraft i venstre ben og ingen kraft i venstre arm.

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 08. juni 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei. Og takk for spørsmålet.

Du skriver lite om din situasjon, ut over hvilke fysiske utfall du har fått etter hjerneslaget, så det blir vanskelig å gi noen konkrete råd i akkurat ditt tilfelle. Men på et generelt grunnlag kan jeg si litt om trening etter et hjerneslag. Det er påvist at prognosene etter et hjeneslag bedres jo fortere en kommer i gang med opptrening i etterkant, helst så fort situasjonen er avklart og stabil - og behandlende lege har gitt grønt lys for at en kan sett i gang. Opplegget kan variere noe, men ofte dreier det seg å øve på funksjoner som "gir mening" for eksempel å reise/ sette seg, spise, gange- alt som er viktig for å fungere i hverdagen.

Etter hvert som en kommer ut i rehabiliteringsforløpet er det ikke uvanlig å komme i gang med mer "tradisjonell" trening slik som styrketrening, utholdenhetstrening, koordinasjon, balanse osv. Dvs alt som kan være med på å bedre funksjonen og gi overskudd til å mestre dagliglivets krav.

Rehabiliteringen etter et hjerneslag dreier seg ikke bare om å trene opp tapte funksjoner rent fysisk, men også andre funksjoner som vi gjerne kaller kognitive. Med det mener vi funksjoner som språk, tale, hukommelse etc. Derfor bør rehabiliteringen helst være tverrfaglig, og  rehabiliteringsteamene består ofte av både fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og lege for å nevne noen faggrupper.

Hvis du ikke allerede er i kontakt med en fysioterapeut i forhold til treningsopplegg, , vil jeg anbefale deg å få en henvisning til en som kan gjøre en grundig undersøkelse av deg, og at dere sammen finner fram til et opplegg som bidrar til at du kan nå de målene dere setter sammen for treningen.

Lykke til med videre trening! Vennlig hilsen Margrethe

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar