Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 12. mai 2015. Referansenummer: 7788

O2-reduksjon ved trening

Hei!
Jeg har en bruker som har kols og bruker O2 hele døgnet. Vet trening faller O2-metningen ned fra 90-95% til 70-75%. Kommer ganske fort igjen etter liten pause. Hva er riktig O2-metning hos kolspasienter ved trening?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 21. mai 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for din henvendelse til Kolslinjen. Jeg legger ved svaret jeg fikk fra fagutvikler hos fysioterapeuten på LHL-klinikkene Glittre. Ta kontakt på kolslinjens telefonnummer 800 89 333 for en mer utdypende samtale, hvis behov. Lykke til!

Mvh Hilde

Det er jo ikke helt strikte retningslinjer med en klar grense, men et fall mot 75 % er lavt. Det ville være interessant å vite om denne pasienten hadde trengt høyere O2-tilskudd, så sant den ikke retinerer CO2, men dette må jo utredes. Det kan gjøres på en poliklinikk eller på LHL-klinikkene Glittre, hvis det er aktuelt. Dersom det er kjent og akseptert at den desaturerer, og at det er frykt for CO2-retensjon, ville jeg i treningssammenheng ikke latt den synke lavere enn til 80%, og der også, anvendt kun intervalltrening, med full stopp mellom intervallene, slik at metningen får mulighet til å stige tilbake til 95%.

Det er vanskelig å være helt konkret i sine anbefalinger, da alle forbehold bør være kjent.

Til slutt: Retningslinjene sier at oksygentilskudd under trening skal tilpasses individuelt hos de som responderer på det (subjektiv og objektiv effekt).

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar