Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 6. november 2015. Referansenummer: 9087

Rettigheter

Gratis skyss til logoped?

Hei. En mann med omfattende afasi har fått tilrådd timer til logoped i voksenopplæringa gjennom PPT. Har denne mannen rett på gratis skyss gjennom skoleskyssordningen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg forstår det slik at han ikke er innvilget logoped etter folketrygdloven § 5-10, men etter opplæringslova Kap. 4A.

Skyssutgifter etter opplæringslova dekkes til voksne som ikke har fullført grunnskolen og som får grunnskoleopplæring etter reglene i opplæringslova Kap. 4A.

Er logoped innvilget etter folketrygloven § 5-10, dekkes reiseutgifter etter syketransportforskriften. Dvs. de samme reglene som gjelder for transport til undersøkelse og behandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar