Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 13. november 2015. Referansenummer: 9188

Lunge

Er det astma eller kols?

Hvordan tyde denne spirometrien?

PRE FEVC: FVC: 4,1 % /0.11 L
FEV1: 8,4 % /0,19 L
POST FEVC: FVC: 4.8 % /0,14 L
FEV1: 8,4 % /0, 17 L
Hengekøyeform, med bedring etter inhalasjon av Ventoline.

Fikk diagnosen astma, men lite informasjon om hva denne spirometrien viste. Er sykepleier selv og nysgjerrig av natur. Fikk resept på Seretide Diskus som jeg skal ta morgen og kveld, men ingen nevnte hvor lenge. Resten av livet? Kun ved forkjølelse? Hvordan skille mellom astma og kols ved spirometri?

Røyker ikke, og allergi test var negativ, men får langvarige forkjølelse, mye hoste og stadig bronkitt (og for tre år siden kikhoste), rikelig med sekresjon i slimhinner. Og har seretide diskus (kortison) noe å si på hud/sår over tid? Er det astma når man ligger under 80 % av forventet verdi? Men kan ikke se hvor det står noe om det. Foruten FVC % pred 71 ? (2.67) Er det da 71 % av forventet verdi? Og FEV 1 2,25 (68 % pred).

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 19. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg tror de tallverdiene du angir først må være feil fordi de angir svært lave verdier. Jeg må derfor svare ganske generelt.

Langvarige forkjølelser og hoste med eller uten sekresjon er vanlig forekommende ved astma. Tilstanden svinger mht graden av obstruksjon som kan måles ved spirometri. I helt gode faser, enten spontant eller på grunn av behandling vil man se verder av FEV1 over 80% av det som forventes normalt. Men ubehandlede tilfeller kan vise lavere verdier. Vanligvis er imidlertid FEV% (FEV1/FVC) >70%. Hos deg ser det ut til at denne tilfredsstiller kriteriene. Men det er ikke 70% av forventet verdi, for når det gjelder FEV% opererer man med den absolutte prosentverdien av FEV1 i forhold FVC. Den skal normalt være over 70%. Hvis FEV% ligger lavere enn 70% vil man måtte vurdere mulighet for kols. Ved kols vil heller ikke FEV1 overstige 80% av forventet verdi, selv under effektiv behandling.

Behandlingen du beskriver virker fornuftig, men gir ikke full effekt før etter 2-4 uker. Regelmessig behandling er nødvendig for å oppnå og opprettholde effekt, for dette er ikke noen kur. I utgangspunktet må denne behandlingen oppfattes som varig, men doseringen og valg av medikament kan vurderes underveis hvis ikke resultatet er tilfresstillende eller det oppstår bivirkninger. Kortisonet i inhalasjonsmedisiner for astma er vanligvis uten betydning for groing av sår, men ved høye doseringer kan enkelte personer få små bloduttredelser på hender/underarmer.

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar