Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 19. april 2016. Referansenummer: 11714

Hjerte/kar, Lunge

Pusteproblemer med mange mulige årsaker

Juli 2015 etter noen dager med høy feber og influensasymptomer våknet jeg på natten med smerter i høyre brystkasse. Smertene minnet meg om ribbensbrist/brudd. Jeg hadde ikke hoste/vært utsatt for traume forut. Jeg hadde i flere mnd. forut følt meg mer andpusten på trening. Det ble tatt blodprøver og jeg ble sjekket for blodpropp i lungene. Blodprøven var negativ. Legen konkluderte med et ribbensbrist.

I oktober skjedde akkurat det samme. Jeg hadde noen dager med feber og influensafølelse, og våknet med samme smerter. Jeg dro på Volvat og de tok blodprøve med tanke på blodpropp. Jeg slo ut på den prøven og ble sendt på sykehus. På sykehuset var den blodprøven normal. Mellom juli og oktober trente jeg ikke for jeg følte at pusten og allmenntilstanden var nedsatt. I den perioden hadde jeg mye supraventrikulære ekstraslag. Den lengste perioden varte i 4 dager. Ekstraslagene er dokumentert med langtids EKG-registrering. Jeg er abladert to ganger pga. atrieflimmer (siste gang desember 2014). Jeg dro tilbake til Volvat og fikk tatt røntgen. Der fant de en oppklaring i midtre høyre lungelapp. Etter det er det tatt 3 CT, flere røntgen, 2 bronkoskopier (en av de med lungebiopsi). Det er tatt mange blodprøver, dyrkningsprøver av slim som er sugd opp fra lungene, og biopsi. Alt uten å finne noe som kan forklare denne oppklaringen. Oppklaringen er der fortsatt. Det er også tatt en PET CT av lungen og da lyste det opp i det området hvor oppklaringen er.

Planen videre er å ta en ny høyoppløslig CT om 4 uker. Hvorfor, og hva de forventer å se på den vet jeg ikke. Jeg er i tillegg urolig for all den stråling som jeg utsettes for. Det er frustrerende å ikke finne ut av dette for allmenntilstanden er redusert. Jeg er plaget med mye feberfølelse, smerter og stølhet i muskler, tretthet, og nedsatt pust. Å prate, lese og synge er anstrengende. Jeg tenker også om dette kan ha noe å gjøre med hjerteproblemene mine, og jeg føler selv at pusten min har vært redusert etter den siste ablasjonen min.

Jeg hadde en lungebetennelse forut for den siste ablasjonen, så kan hende det er den lungebetennelsen som har gitt meg redusert pust og ikke ablasjon. Det har blitt påvist MBL defekt og IgA mangel. Jeg har gått på Multaq og Cordarone, men vært medisinfri siden mai 2015. Det ble tatt pusteprøver des 2015 og da hadde jeg redusert utpust.

Jeg har røkt, men sluttet i 1992. Hadde da røkt ca 5 år. Jeg må vel bare ha tiltro til at sykehuset undersøker meg for det de skal.

Har du noen tanker eller forslag til videre undersøkelse eller differensialdiagnoser. Hva skal jeg gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Din sykehistorie er ganske kompleks, og det er nok ikke mulig å komme med noen sterke påstander fra min side. Starten med akutte høyresidige brystsmerter i forløpet av influensaliknende sykdom ville nok vanligvis vært oppfattet som en mulig akutt lungeinfeksjon eller en lungeemboli. Det ble tydeligvis også utredet. Det er mulig at de forandringene som senere er påvist i høre midtlapp kan ha utgangspunkt i daværende prosess. I seg selv er imidlertid lokalisert affeksjon av bare midtlappen ikke nok til å gi særlig utslag i pustekapasiteten. Forutgående periode med kort pust synes ikke å ha noen sammenheng med akutt infeksjon, men kunne teoretisk sett hatt sammenheng med bivirkninger av medisiner for hjertet, men like gjerne en annen tilstand. Kort pust ved anstrengelser kan ha sammenheng med både affeksjon av hjertefunksjon og lungefunksjon, samt generelt nedsatt almentilstand. Det er nok et forsøk på å se etter finere lungeforandringer man prøver ved å utføre en HRCT av lungene. Da har man mulighet for å finne nærmere ut av om pusteproblemene eventuelt har sammenheng med mindre synlige forandringer i lungene. Hvis man ønsker å utrede om det er lungene eller hjertet som er hovedårsaken til pusteproblemene, er det mulig å utføre en belastningstest på tredemølle under samtidig måling av blodgasser. Mulig sammenheng med MBL-mangel blir nok også utredet.  Det synes å være grunn til å utrede dine generelle symptomer med nedsatt almentilstand. Kanskje ligger svaret her. Men det virker som at du er i gode hender, og at man tar din tilstand på alvor.

Ønsker deg lykke til i den videre utredningen!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar