Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Spørsmål innsendt 13. januar 2016. Referansenummer: 9837

Hjerte/kar

Stress, kolesterolstigning og hjerteinfarkt.

Som kvinne på 46 år var høyeste målte kolesterolnivå i løpet av livet på 4,3 mmol. Ingen andre sykdommer, ingen medikamentbruk, gentest for familiær hyperkolesterolemi negativ, ikke overvektig.

Opplever så kraftig stress vedvarende 1,5 år fra og med 46 år. Kolesterol, som tidligere viste 4,3, var 5 mnd senere steget til 7. Ingen tiltak ble gjort da blodverdiene ble oppdaget først i ettertid ved sjekk av labverdier.

Videre stiger kolesterol til 7,6 fortsetter å øke til 8,1 og et akutt hjerteinfarkt inntreffer før fylte 48 år. Homocystein øker også fra 20 til 50 på samme tid.

Jeg mener stress ene og alene kan ha gitt så rask utvikling av forhøyet kolesterol samt utvikling av hjertesykdom/infarkt. Hva mener du om det? Er du enig?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 19. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Stress henger sammen med en rekke uheldige prosesser i kroppen og vil nok indirekte kunne bidra til vesentlig stigning i kolesterolet. De siste årene har det kommet en rekke forskningsstudier som synliggjør betydningen av stress og viktigheten av å behandle stress som en reell risikofaktor i forhold til hjerteinfarkt. (https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/stress-pa-jobben-pavirker-hjerte--og-karhelsen/). Det er viktig å ta stress på alvor og legge inn avstressing i hverdagen, f.eks trening, lytting til musikk, avspenningsøvelser mm. LHL-klinikkene planlegger også oppstart av stressmestringsgrupper. Stress må sees i sammenheng med de øvrige risikofaktorene, og for høyt kolesterol må vurderes behandlet med kolesterolsenkende medisin i tillegg til stresshåndtering.

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Vis alle spørsmål og svar