Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Pulskolkke og ICD

Har fått innmontert ICD. Ved bruk av pulsklokke (trimming) virker det som om denne ikke viser riktig puls lenger. Klokkevisningen svinger svært mye og føler IKKE at pulsen er som klokken viser. Har brukt mye pulsklokke tidligere (før ICD) men hadde ikke disse problemene da. Er dette en kjent problemstilling??

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 09. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Jeg har diskutert denne problestillingen med en av de som er kontaktperson i vår ICD-gruppe, som sier følgende:

Hvor kjent denne problemstillingen er, vet jeg ikke. Det dukker opp fra tid til annen, og kan variere svært fra pulsmåler til pulsmåler. Det er gjerne de som har pulsmåler i et belte rundt brystet som utgjør den største utfordringen i forbindelse med eventuelle forstyrrelser på ICDen, ikke selve pulsklokken.

På Feiring har det vært anbefalt Polar pulsklokke, da denne oppfattes som mest stabil. Andre steder anbefaler de å ikke å bruke pulsmåler i det hele tatt. Du bør ta kontakt med behandlende lege/kardiolog for å få dem til å se på ICDen for å finne ut om det finnes noen forklaringer. Er dette forstyrrelser som skyldes arytmier, eller viser den kun feil? I noen tilfeller kan pulsmåler forstyrre ICD og skape arytmi og innslag. Dette er tekninske innretninger som kan påvirkes og vise feilmålinger. Riktig bruk og riktig utstyr er en forutsetning.

Kjenner du til vår interessegruppe? Her kan du finne mer informasjon om ICD.

Vennlig hilsen
Marita, LHL

 

 

 

 

Hjerte/kar

Uvel etter inoperert ICD

Har vært plaget med flimmer, flutter ++ i flere år. Gjennomført ablasjon av atrieflimmer og flutter okt/nov 2018. Har også hypertrofisk kardiomyopati og for lang gjennomstrømmingstid (PQ tid på 400ms), AV blokk grad II om natten. Innlagt ICD 6. mars i år. Første kontroll etter ca 6 uker. Nå fått ubehagelige reaksjoner, problem med forsamlinger (svimmel), samme med dusjing og diverse. Følelse av at jeg vil besvime. Dette blitt en stor utfordring. Psykisk? Angst? Tips mottas

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 09. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for spørsmålet!

Denne problemstillingen må du ta opp med fastlegen, som eventuelt kan drøfte det med cardiologen som utførte inngrepet. Dette kan ha mange forklaringer, men det kan handle om innstillinger på ICDen, eller om hvilke typer medikamenter du står på, kanskje er det noe som krever doseendring.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Blodfortynnende og kosttilskudd

Blodfortynning og kosttilskudd. Hei. Er 72 år. Bypassoperert i 2005. Har liten lekkasje i mitralklaff og aortaklaff uten at det plager meg. Bruker Lipitor 20mg og Albyl E 75mg. Kan jeg bruke Albyl E 5 ganger i uka kombinert med 1 kapsel Medox og f..eks 2 tabletter Svart hvitløk a 250 mg og 1 tablett L-.Arginin HCL a 1000 mg? I tillegg bruker jeg også Calanus OIL 2 kapsler samt Olivita 10 -12 ml. Har også Ulcerøs kolitt. Takker for svar. Hilsen RN

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 09. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for spørsmålet!

Utfordringen med mange naturpreparater er at man ikke vet hva virkestoffene i disse faktisk er, og i hvor stor grad disse påvirker andre medikamenter. Undersøkelser viser at det kan finnes andre virkestoffer også i flere av disse, uten at dette er beskrevet på pakningen. Vi er derfor tilbakeholdne med å anbefale dette. Særlig vet vi at mange naturpreparater virker fremmende eller hemmende på blodfortynnende medisiner, altså øker eller reduserer blødningstendensen. I tillegg er det flere naturpreparater som ikke kan dokumentere effekt.

Jeg ber deg drøfte dette med egen lege før du går i gang med behandlingen.

mvh
Marita. LHL

Hjerte/kar

Infrarød sauna etter hjerteinfarkt

Hei. Hadde hjerteinfarkt i Juli 2018, og fikk satt inn stent. Det jeg lurer på er: Kan jeg bruke infrarød sauna? Hva anbefales?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for spørsmålet!

Produsenter av infrarød badstue anbefaler dette til alle, da de mener det er dokumentert at det gir bedre hjertehelse. Likevel anbefaler de alle som har hjertesykdom fra tidligere å drøfte bruken med egen lege før de går til anskaffelse av utstyret. Jeg kjenner ikke til hvilke medikamenter du bruker etter gjennomgått hjerteinfarkt, det kan være medisiner hvor du bør være forsiktig med å bli overopphetet (betablokkere, vanndrivende medisiner, blodtrykkssenkende osv) fordi du kan få blodtrykksfall eller økt tendens til besvimelse.

Sammenlignet med vanlig badstu forstår jeg at denne type sauna ikke gir samme oppvarming som vanlig badstu, slik at det nok er mere skånsomt for mange. Men jeg ville ha diskutert det med fastlegen før jeg prøvde det ut.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Medikamenter i kombinasjon med kosttilskudd

Jeg er 79 år og hadde et lite hjerteinfarct -05. Går på Amlodipin 5mg -Eliquis 5mgx2-Lipitor 5mg annen hver dag- Lisinopril 10mg-Metoprolol 50mg-Somac 20mg. Har fått prostatabesvær og må opp og tisse flere ggr. på natta. Kan jeg bruke Prostasan -kosttilskudd av dvergpalme?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for spørsmålet!

Utfordringen med mange naturpreparater er at man ikke vet hva virkestoffene i disse faktisk er, og i hvor stor grad disse påvirker andre medikamenter. Undersøkelser viser at det kan finnes andre virkestoffer også i flere av disse, uten at dette er beskrevet på pakningen. Vi er derfor tilbakeholdne med å anbefale dette. Særlig vet vi at mange naturpreparater virker fremmende eller hemmende på blodfortynnende medisiner, altså øker eller reduserer blødningstendensen.

Jeg ber deg drøfte dette med egen lege før du går i gang med behandlingen, og ber legen vurdere om det kan være andre medikamenter som kan være til hjelp.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk

Hei, Om man utvikler høyt blodtrykk i ung alder, vil forventet levealder synke dramatisk?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Å gå med ubehandlet høyt blodtrykk gjennom mange år disponerer for utvikling av andre hjerte-kar lidelser som blant annet hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag. Dødeligheten etter gjennomgått hjerteinfarkt og hjerneslag reduseres hvert år, og dette tror vi kan skyldes bedre forebygging. Om blodtrykket behandles og øvrige livsstilendringer ivaretas (som røykeslutt, kostholdstilpasninger og mosjon) vil risikoen for å bli syk reduseres tilsvarende. Det er helt klart mulig å gjøre noe med disse risikofaktorene på egen hånd.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Rett til fysioterapi

Hvor mange ganger i uken har man rett på hos fysioterapeut etter et hjerneslag? Min mor hadde hjerneslag for 2,5 år siden. Har hatt fysioterapi 2 ganger pr uke, men det har nå blitt redusert til 1. Jeg mener hun har nytte av flere enn 1 for å opprettholde nåværende funksjonsnivå.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. april 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke fastsatt rett til et bestemt antall behandlinger. Det er opp til den enkelte fysioterapeut å vurdere dette ut fra et forsvarlig medisinsk faglig skjønn. Mener fysioterapeuten at en time i uka er tilstrekkelig, kan dere eventuelt se om bytte av behandler hjelper.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Samtykkekompetent

Min bestefar og mormor eier en gård sammen, som står i bestefars navn. Nå ønsker jeg å kjøpe gården(generasjonsskifte), og mormor ønsker dette. Bestefar bor på sykehjem og har bodd der i 10 år, han sier også det er greit at jeg kjøper gården. Men han har hatt slag, og er ikke seg selv lenger. Spørsmålet vårt er om bestefar har lov å signere på en kontrakt på lik linje som mormor, eller må han ha verge?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis din bestefar er samtykkekompetent og det heller ikke er oppnevnt verge for ham, kan han signere på lik linje med din mormor.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Pulsfall under trening

Jeg trente i dag på en ellipsemaskin på treningsstudio. Så på maskinens pulsmåler mens jeg trente, og i det jeg begynte å ta litt i, slik at pulsen min steg til rundt 150, så droppet den plutselig til 105, uten at jeg droppet intensiteten på treningen. Jeg tenker at dette enten betyr at det er noe galt eller at måleren fungerer dårlig. Dette er pulsmåling i hendene via at man holder i håndtakene på maskinen. Er dette noe jeg burde sjekke ut ? Pulsen min var like etterpå rundt 150 igjen og fin.

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 03. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Slike målinger på denne typer maskiner er kun veiledende, og må ikke stoles på da det er for mange feilkilder. Dette hadde jeg ikke bekymret meg for i det hele tatt.

Lykke til med videre trening!

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Elektrokonvertering

Min mann (62) ble innlagt på sykehus tirsdag denne uken, og fikk konstatert atrieflutter. Han har tidligere vært operert for flutter og gjennomført ablasjon. Han hadde også et infarkt for litt over et år siden, og har fått satt inn inn stent. Planen er antikoagulasjon i 3 uker, deretter elektrokonvertering, deretter vurdere flutterablasjonsbehandling. Mitt spørsmål er hvor han bør ta elektrokonvertering. Er det vilkårlig, eller er det variasjoner mhp suksessrate/utstyr/antall konverteringer?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 03. april 2019
LHL

Elektrokonvertering for atrieflimmer eller flutter er noe alle sykehus foretar regelmessig, og man gjør ikke registreringer av hvor ofte man lykkes med konverteringer eller ikke. Størrelsen på forkammeret(om det er utvidet eller ikke) er det viktigste forholdet som avgjør om man lykkes med konverteringen eller ikke. Dette måles ved ultralyd av hjertet.

Det skjer av og til at man får flutter på nytt etter ablasjon, og det vanlige da er å prøve en ny ablasjonsbehandling.

Selv om man lykkes med a få tilbake normal hjerterytme etter ablasjon så vil de fleste sykehus i dag råde til å fortsette med antikoagulasjonsbehandling fordi faren for hjerneslag ved tilbakefall til flutter er betydelig.