Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Blodprøve på kalk i årene

Finnes det en egen blodprøve (sammen med det vanlige man ser etter) som måler hvor mye kalk/(plakk?) det er avleiret i blodet/blodårene? Hva heter det og hvilke verdier bør det helst være under etterhvert som man blir eldre? Jeg går ut fra at høyere verdier forteller om en økt risiko for å få hjerteinfakt (mm?) Er det en spesiell diet som kan være med på minske dette eller må det medikamenter til?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. mars 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei, det finnes ingen blodprøve som viser direkte hvor mye åreforkalkning du har. Kolesterol kan si noe om dette indirekte. Har du høyt kolesterol kan det hende at du også har åreforkalkning. Det samme gjelder blodtrykk, diabetes, overvekt og røyking. Disse faktorene øker også faren for åreforkalkning og det er viktig å ha dem i orden. 

Graden av åreforkalkning i hjerteårer kan også sjekkes med ulike røntgenundersøkelser. Eksempelvis CT koronar angiografi eller vanlig koronar angiografi. Men dette er avanserte undersøkelser som krever henvisning og nøye vurdering fra lege på forhånd. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

"Upåfallende hjertekontur"

Hva er upåfallende hjertekontur

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. mars 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

På et røntgenbilde av brystkassen ser man blant annet både hjertet og lungene. Hvis hjertet virker normalt stort og man ikke kan se noe galt, beskrives omrisset av hjertet som "upåfallende hjertekontur". I praksis vil det si at man ikke kan se noe galt, men det er likevel ikke en undersøkelse som er god nok for å undersøke hjertet skikkelig. Det gjøres mye bedre med en ekko-dopplerundersøkelse.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar

Nye lekkasjer i hjerteklaffer

Er hjerteoperert, i to hjerteklaffer for lekkasje. Etter 7/8 måneder ble jeg tungpustet igjen. Var inne til kontroll etter et år. Da viste det seg at jeg hadde fått lekkasje igjen. Er det noe jeg har gjort som kan forårsake det? Blir også fort sliten. På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 05. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Dersom det på ny oppstår lekkasjer i hjerteklaffer som ble operert for lekkasjer så skyldes ikke dette aktiviteter pasienten utfører, men er en tilstand som følger av at det ikke har lyktes å få reparert klaffene så godt ved første operasjon at ikke ny lekkasje kan oppstå. Det kan ofte være vanskeligheter med godt feste i veggen når man syr fast en ny klaff eller reparerer en klaff.

Hjerte/kar

LDL-mål etter hjerteinfarkt

Hei. Medisin: 1 stk. dagleg 75 mg Albyl-E 1 stk. dagleg 10 mg Atorvastatin Mylan Total kolestreol, snitt av 5 prøver frå 27/4-16- 9/11-18 :3,5 LDL-kolestreol, " " " " " " :2,2 Fastlege ønsker at eg i tillegg skal bruke 1 tabl. av Ezetimib 10Mg, fordi LDL bør vera under 1,8.Har tidlegare fått oppgitt at LDL bør vera under 3. Kva er ditt råd? Alder 63 år, god fysisk form. Hjerteinf. i 2011.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 05. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Hos personer som har gjennomgått et hjerteinfarkt er rådet  i dag at man bør ligge så lavt som LDL-kolesterol< 1.8 mmol/l.Du har kommet såvidt lavt ned som til LDL 2.2 mmo,l/ på en lav dose atorvastatin 10 mg. Høyere dose av atorvastatin, eller tillegg med ezetimibe 10 mg, kan gi deg verdi under 1.8 mmol/l.

Hjerte/kar

Stenting av hovedpulsåren

Hei Helge Dersom det er mulig å si noe om dette : hvor risikofylt er stenting av hovedpulsåren pga. en moderat innsnevring gitt at innsnevringen kommer av en medfødt tranghet i blodåren (altså ikke noen avleiringsproblematikk osv.) og pasienten er yngre og ved god hjertehelse ellers. For stenting av kransårer er risikoen for komplikasjoner ca 1/100 eller mindre, kan dette gjelde for ovennevte tilfeller også?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Jeg har ikke tall for det du spør om. Utblokking og stenting av hovedpulsåren er nok er prosedyre som er teknisk noe mer krevende enn utblokking av en kransåre.

Ved kransåreutblokking er komplikasjonene man snakker om(der du refererer til 1/100)at man kan bli påført et(oftest mindre) hjerteinfarkt eller at der skal løsne en blodpropp fra veggen som går til hjernen, og at man slik får et (ofte lite) hjerneslag. En veldig sjelden gang kan man skade veggen såpass mye at der blir en utposning i kransåreveggen, og dette er mer alvorlig. Jeg vil anta at det er en skade liknende denne som av og til kan skje ved utblokking på hovedpulsåren, slik at komplikasjoner er sjeldne, men kan være vanskeligere å håndtere for operatøren.

Hjerte/kar

Seinskader etter hjerneslag

Spørsmålet gjelder seinskader etter hjerneslag. Personen har hatt slag for 10 år sidan, hadde ikkje problem med orda då ,men har no i perioder store ordleitningsvansker, dette er tungt for personen då personen samstundes er blind og har nedsett hørsel. Er det noko trening ein kan gjera for dette no så lenge etterpå ?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 04. mars 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hesiann, og takk for sprøsmålet!

Det er ikke uvanlig at tidligere symptomer etter hjerneslag kan fremmes av ulike påkjenninger som infeksjoner, stress eller andre belastninger. Om det oppstår slike situasjoner, bør man forsikre seg om at det ikke ligger andre årsaker til grunn, eller at det ikke har påkommet nye hjerneslag.

I det beskrevne tilfellet er det jo mulig å tenke at det er mere stressfylt å være blind og ha redusert hørsel, dette er to sanser som brukes i stor grad i kommunikasjonen og påvirker totalsituasjonen. En henvisning til logoped kan være nyttig for å få en ny vurdering, eller eventuelt oppfølging. Det kan også være aktuelt med et rehabiliteringsopphold, selv om det er mange år siden hjerneslaget.

Ellers er det lurt å vite litt om hvordan tilrettelegge for gode forhold når man skal ha en samtale. På LHL sine sider kan du lese mer om hvordan få til kommunikasjonen på best mulig måte. Det er også mye nyttig å finne på afasiforbundet sine sider, blant annet har de laget en film som gir gode råd.

Lykke til!

mvh
Marita, LHL

 

 

Hjerte/kar

Unormalt EKG

Hva betyr dette tok EKG 12.01.2019 ? sinusrytme : (langsom) Horisontal akse repolariseringsforstyrrelse nedreveggs, vurder iskem,VV belastning eller uspesifikk T iaVF med negativ T i III Funn sannsyneligvis uten patalogisk betydning (Er veldig takknemelig for svar , har ellers lav hvilepuls ca 48 -50 )

Les svaret

LHL svarer

Besvart 04. mars 2019
LHL

Det du refererer til er for leger en vanlig måte å beskrive EKG på, og i dette tilfelle som du her refererer til er det i EKG noen mindre forandringer som noen ganger kan være uttrykk for sykdom, men som ofte er noe vi ser uten at det er alvorlig  til stede. Det man lurer på i dette tilfelle er om der kan være begynnende nedsatt blodtrilførsel("iskemi") og om det kan være tegn på at høyt blodtrykk har påvirket deler av veggen i hjertet("VV belastning").

Hjerte/kar

nedsatt nyrefunksjon

Hei Min mann har tatt noen blodprøver, i forbindelse med kontroll av kolesterol og prostata. Alt er bra. Vi ba om en utskrift av resultatene. Under kommentarer står det: moderat nedsatt nyrefunksjon. Syns det er merkelig at fastlegen ikke kommenterte dette. Hva vil det si, moderat, nedsatt nyrefunksjon? Hva er årsaken og bør det utredes/behandles?? Takk for snarlig svar.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Fra førtiårsalder avtar nyrenes funksjon med ca 1% per år. Nyrene er imidlertid organer med meget stor reservekapasitet, og for de fleste vil dette derfor ikke ha noen  betydning. Etter 80 års alder vil en del personer ha kommet dit at de har "lett nedsatt nyrefunksjon". Dette kan innebære at de må bruke enkelte medisiner i lavere doser enn andre, men ellers har det ingen betydning. Dog betyr det at man skal kontrollere blod- eller urinprøven som har vist lett nedsatt nyrefunksjon.

Det viktigste er å være oppmerksom på at man kan få rask forverring av nyrefunksjonen hvis man for eksempel får en infeksjon med feber og diare mens man oppholder seg i sterk varme.

Hjerte/kar

Økning i hovedpulsåren med alder

Hei Finnes det tabeller som viser hvor mye hovedpulsåren vokser årlig , fra nyfødt til voksen?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

For spesialister som arbeider med barn som har variasjoner eller sykdommer i blodårene finnes det helt sikkert tabeller som viser hva som er et normalt variasjonområde i diameteren for hovedpulsåren i forskjellige aldersgrupper. Umiddelbart kan jeg ikke svare deg på hvor du finner disse, men sannsynligvis finnes de hvis du leter deg fram til hjemmesidene til den europeiske foreningen for karkirurger sin hjemmeside. Hvis du har et barn som har en slik problemstilling ville jeg råde deg til å få henvisning til spesialist på området.

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk under aktivitet

Hei! Hvor farlig er det med høy blodtrykksrespons på fysisk aktivitet, om blodtrykket er normalt ved hvile? Gjør man noe med dette?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Stigning i det systoliske blodtrykket("overtrykket") under fysisk aktivitet er en normal respons fra kroppens side. En del psykisk stressende situasjoner  vil på tilsvarende måte kunne gi betydelig økning i det systoliske blodtrykket.

Hos en del personer som senere viser seg å trenge tabletter for å senke blodtrykket er en kraftigere enn normal økning i blodtrykket under fysiske aktiviteter det første tegnet på at de er i ferd med å utvikle behandlingstrengende høyt blodtrykk. Mitt svar på spørsmålet ditt er derfor at en person som utvikler kraftigere enn normal økning i blodtrykket under fysiske aktiviteter bør kontrolleres oftere enn andre med målinger av blodtrykket også i hvile. Hos noen kan det være aktuelt å gå med 24-timres blodtrykksmåler for å se i hvor stor del av døgnet blodtrykket er høyt.