Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Invalideforsikring

Hei Jeg er vurdert til et funksjonsnivå på NYHA II. Søker etter en hjerteskade mitt forsikringsselskap om utbetaling av invalidforsikring. Trenger noen som kan – og ikke minst tørr - sette meg opp på en invalide grad. (det har vist seg å være veldig vanskelig. Mange leger ønsker ikke en dialog med et forsikringsselskap.) En av årsakene til søknaden om en invalid grad er at min kropp ikke tolererer medisin, noe som har påvist en veldig god effekt på hjertemuskelen. Bruker derfor trening som medisin etter opplegg av "Trening som medisin", er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan be selskapet om å innhente en vurdering. Alternativet er at du selv innhenter mènvurdering. Du kan da anmode selskapet om å dekke utgiftene. Om de ikke vil dette, kan du be Finansklagenemnda vurdere om selskapet er de som skal dekke utgiften.

finansklagenemnda

Når det gjelder hvem som kan utarbeide en mènvurdering, er det bra om du kan få en sykehuslege til å gjøre det. Om ikke det går finnes det privatpraktiserende hjerteleger som muligens kan påta seg et slikt oppdrag.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til sykepenger etter fylt 67 år

Mannen min er 69 år, jobber 80 prosent i privat sektor og tar ut full alderspensjon. Har han da rett på sykepenger etter et sykehusopphold med påfølgende opptrening?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Mellom 67 og 70 år får han sykepenger i inntil 60 dager fra folketrygden (NAV). I tillegg kommer sykepenger i 16 dager fra arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden). Etter fylte 70 år har ikke lenger rett til sykepenger fra trygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Fysioterapi etter slag

En slagrammet (hjerneslag for vel en måned siden) må vente 8 mnd for å få fysioterapi. Er fortsatt svekket i både tale og førlighet. Bor på et sted uten offentlig kommunikasjon langt fra sentrum, og er fratatt førerkortet. Kan det være riktig at pasienten henvises til egentrening hjemme??? Får ikke dekket skyss til treningsstudio heller....

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter min oppfatning er 8 mnd. alt for lang ventetid. Problemet er at mange kommuner har for dårlig fysioterpeut dekning. Fysioterapeutene er i stor grad privatpraktiserende og foretar egne prioriteringsvurderinger. Men de skal ha timer i beredskap for pasienter hvor det er uforsvarlig å vente for lenge med å komme i gang med behandlingen. Du kan klage til kommunen over mangelfull oppfyllelse av nødvendig helsehjelp etter hjerneslag. Du kan også be din fastlege om hjelp. Du kan også be din fastlege om å søke deg inn til en opptreningsinstitusjon.

Når det gjelder reiseutgifter til treningsstudio, dekkes dette ikke av pasientreiser eller andre ordninger.  

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Skal minstepensjonister betale egenadel for medisiner på blå resept?

Hei. Jeg har hatt uføretrygd og har hatt Kols i 14 år .Fikk mine medisiner på blå resept og ingen egenandel. Ble pensjonist i januar. Da må jeg betale egenandel og har mindre utbetalt nå enn når jeg var uføretrygdet. Hva er reglene?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står på helsenorge.no:Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek/hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant. Når Helfo har mottatt informasjon fra apotek/bandasjist om egenandelen, tar det sju virkedager før beløpet blir utbetalt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Særaldersgrense for alderspensjon og sykmelding før uttak

Kan eg gå sykemeldt heilt til eg går av med særaldersgrense? Er 61 år,jordmor,hofteoperert og klarer ikkje gå tilbake i jobben min. Har prøvt tirettelegging med redusert arb.tid etc. Fungerer ikkje pga smerter ved ståing,sitting og gåiing.var sykmeldt etter opr til 24/7.17. Jobba 80 prosent fram til 1/3.18. Gjekk då ut i ny sykemelding,og går fortsatt sykemeldt. Kan eg gå sykemeldt fram til eg kan gå av med særaldersgrense? Mvh Margareth

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det skal være greit å gå sykemeldt frem til du kan ta ut alderspensjon etter regler om særaldersgrense. Men for ordens skyld kan du høre med NAV/tjenestepensjonsordningen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger ved jobbskifte

Hei Jeg ble nylig sykmeldt, og da hadde jeg vært i min nye jobb i to uker. Gikk direkte over til min nye jobb fra en annen jobb, begge jobbene er i kommunen. Det jeg lurer på, er om jeg har rett på sykepenger da jeg ikke har arbeidet hos min nye arbeidsgiver i 4 uker enda?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Arbeidsgiver plikter kun å yte sykepenger når arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Men etter folketrygdloven § 8-17 skal Nav yte sykepenger når arbeidstakeren har rett til sykepenger i de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, men arbeidsgiveren ikke er forpliktet til å yte sykepenger. Rett til sykepenger de første 16 dagene har du når du har vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Dette vil gjelde om du går rett fra ett arbeidsforhold til et annet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Boliglån og uføretrygd

Hei. Jeg får uføretrygd og barnetrygd og uførpensonsforsikring hver måneder har eg 32000 kr ferdig skatt. Jeg vil låne å kjøpe en leilighet. Kan jeg få låne?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kan ikke svare på om du får lån. Men når du har uføretrygd kan du søke kommunen om startlån. Se: startlån

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Oppreisning etter trakassering på jobb

Har i mange år blitt trakassert av en leder på jobb. Tok en stor oppvask om dette og tapte dette pga manglende bevis..og redde kollegaer. Jeg lurer på om jeg har noen rettigheter å få oppreisning på? Går på aap nå. Mye hjerterytmeforstyrrelser konstantert og nå fibromyalgiog vurderes for ME. Kan dette skyldes bråk i mange år og stress?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Et krav om oppreisning må reises ovenfor en domstol. Om dine helseplager skyldes stress kan ikke undertegnede besvare.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uførepensjon og trygd

Jeg ble innvilget 100 prosent ufør i feb 2016.. Jeg søkte, da jeg var på AAP I NAV , om støtte fra KLP ( midlertidig ufør) etter tips fra person som fikk dette selv i lignende situasjon. Jeg hadde 2 deltidsstillinger i 2 forskjellige kommuner samtidig og betalte pensjon til begge. Jeg fikk avslag pga at jeg var på AAP, og ikke hadde barn. Men ville få utbetalt alderstrygd som om jeg stod i 91 prosent stilling når jeg når pensjonsalder, fikk jeg opplyst. Jeg søker nå om uførepensjon fraPensjonskassen der jeg hadde størst stillingsprosent. Alt i alt har jeg 16 års opptjening.

Jeg har aldri blitt kontaktet av arbeidsgiver / KLP/ pensjonskasse, jeg har kontaktet dem selv ang evt rettigheter i dette. Jeg forstår det slik at en evt uførepensjon kommer i tillegg til uføretrygd fra Folketrygden ? Mens man er ufør , og ikke som ett tillegg til evt alderspensjon? Er det forskjeller i KLP og Kommunale Pensjonskassers lovverk?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er korrekt at uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon kommer som et tillegg til uføretrygd fra folketrygden (NAV). Uførepensjon beregnes likt i alle offentlige tjenestepensjonsordninger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Maks sykefravær

En del sykemeldt i perioder siste tre år. I følge personalportalen står det at jeg har max dato for sykefravær fra NAV 18.05.18 I tillegg står det at beregnet maksdato sykefravær er 23.11.2018. Hva er forskjellen på disse to to fraværsdatoene, og betydningen av disse datoene for meg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis du med personalportalen mener en portal hos arbeidsgiver, kan ikke jeg besvare hva de mener med to ulike datoer for opphør av sykepenger. Det er uansett reglene i folketrygdloven som bestemmer når sluttdato for sykepenger er. Den datoen kan Nav opplyse om.

Med vennlig hilsen Atle Larsen