Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Sarkoidose og lungefunksjon

Hei Har sarkodiose og blitt fulgt opp av forskjellige sykehus. Her har spirometri-verdiene vært nokså like, dlco verdiene har blitt målt mellom 73-78%. Var hos en privatlege og målte tlco på 94% der. Dlco og tlco er vel det samme? Blir usikker på testresultatene, vet det er en del feilmarginer ved disse målingene, men det går vel mer i negativ retning en positiv?. Har litt angst for sykehus grunnet tidligere feilbehandling. Kan testene være påvirket av nervøsitet, eller andre faktorer? Mulig å trene seg opp til normal funksjon, synes jeg henger litt etter jevnaldrene i bakker og trapper. Hjerte og mye annet har jo del å si på kondisen, vil nedsatt dlco på 25% si nedsatt kondis på 25%? Hva er normalverdier for dlco for friske mennesker.? Kan også friske mennesker ligge under normalverdiene uten at det foreligger noe sykdom? Vil jeg forresten føle meg andpusten selv om ikke pulsen er altfor høy ved belastning? Eller henger pusten og pulsen tett sammen?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 19. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Sarkoidose er en spesiell type betennelsestilstand uten kjent årsak. Alle organer kan rammes, men affeksjon av lungene er ganske vanlig forekommende. De fleste blir friske uten spesiell behandling. Men i noen tilfeller går tilstanden over i en mer langvarig fase, noen ganger i mange år før den roer seg ned. Det er disse tilfellene som gir fare for å gi nedsatt lungefunksjon fordi det kan danne seg bindevev/arrvev i lungevevet. Det kan medføre en nedsatt evne til oksygenopptak, men ofte er denne ikke så kraftig affisert. Andre ganger utvikler det seg en reduksjon av lungevolumet, slik at man blir mer andpusten ved anstrengelser. I langvarige tilfeller kan man også måle en viss nedsettelse av luftstrømningen gjennom bronkiene. Dette måles med spirometri.

DLCO og TLCO er det samme og beskriver lungevevets evne til å ta opp surstoff fra luften vi puster inn. Det er vanlig å tenke seg at normalverdien er fra ca. 80% av forventet normalverdi og høyere. Det er også vanlig å korrigere TLCO-verdien i forhold til lungevolumet. Dette måleparameteret er imidlertid ikke alltid så eksakt som man kunne ønske og påvirkes også av en rekke andre faktorer. Det er derfor ikke så lurt å bruke dette som et mål for kondisjon. Da må man utføre en belastningstest på sykkel eller tredemølle.

Lungefunksjonen kan nok ikke trenes opp. Det er hjertemuskelen og annen muskulatur som kan øke kapasiteten ved trening. Det vil likevel påvirke pusten positivt, fordi kroppen da vil kunne bli mer effektiv i utnyttelse av oksygenet som tilføres via lungene.

Lungefunksjonen ved sarkoidose bør følges opp ved kontroller hos lungespesialist hvis det fortsatt er aktivitet i betennelsen slik at den kan kreve behandling og endring av medisin og dosering. Det er ikke alltid man kan unngå at lungefunksjonen blir redusert, men ved god oppfølging kan man ihvertfall sikre en best mulig lungefuksjon.

Lunge, Fysisk aktivitet

Trening og fysisk aktivitet ved lungefibrose

Hei. Dame på 54 år med lungefibrose (har hatt det i snart 7 år). Sykdommen har ikke forverret seg siden jeg fikk diagnosen. Bruker oksygen ved anstrengelser. Føler at jeg blir stivere og får mere smerter ettersom tiden går, jeg tar litt styrkeøvelser, strekkøvelser og går 3 turer hver dag. Dagen etter at jeg har trenet så er jeg mye mere tungpusten og stiv. Har du noen gode råd.

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 10. november 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for gode spørsmål.

For det første syns jeg at det er flott at du velger å være aktiv - og både trener styrke, kondisjon og bevegelighet -  en oppskrift som er å anbefale for alle lungesyke (eller egentlig alle, uavhengig av diagnose) med tanke på å møte dagliglivets utfordringer, og for å få en opplevelse av livskvalitet og overskudd.

Men mitt inntrykk er at du kanskje opplever det motsatte? I og med at smertene og tungpustenheten alltid kommer dagen etter at du har trent, er det naturlig å tenke at det har en sammenheng. Men det kan også være andre årsaker til at kroppen reagerer slik.

Uansett ville jeg først sett litt nærmere på treningsopplegget, og sett om det var hensiktsmessig med noen justeringer. Kanskje kunne varmtvannstrening være noe å prøve? Det varme vannet kan gi god lindring for såre og stive muskler, samtidig som treningseffekten kan ivaretas av motstanden i vannet.

Utover det er det ikke så enkelt å gi konkrete råd via en e-post, så jeg vil anbefale deg å få en avtale med en fysioterapeut som har avtale med kommunen (driftstilskudd). Siden du har en kronisk lungesykdom får du her fri behandling, så lenge din lege har skrevet en henvisning. Der ville jeg bedt om å få en gjennomgang og evaluering av treningsopplegget ditt. Kanskje er det ikke så store justeringer som skal til for å oppnå en bedring?

Lykke til!

Vennlig hilsen Margrethe

Lunge

alfa-1-antitrypsinmangel og snus.

Hei, jeg har fått påvist Alfa-1-antitrypsinmangel. Har det noe å si om jeg snuser i forhold til sannsynlighet for utvikling av lungesykdom? Lungefunksjon er 100% bra i dag. (ja, jeg vet at snus generelt sett ikke er sunt)

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 09. november 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei!

I forhold til Alfa-1-antitrypsinmangel og selve lungefunksjonen din så bør du trygt kunne snuse.

 

Lunge

Sarkoidose. En tilstand med "mange ansikter".

Har fått påvist sarkoidose for vel et år siden. Føler meg av og til veldig varm i ansiktet og veldig stiv i nakken. Kan dette skyldes denne sykdommen?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Sarkoidose affiserer oftest lunger, lymfekjertler og hud. Men også andre organer kan bli affisert. Muskelsmerter kan i noen tilfeller ha sammenheng med sarkoidose, men det er vanligvis andre årsaker til smerter og stivhet i nakken, særlig hvis symptomene kommer og går. Varme i ansiktet er ikke et vanlig symptom ved sarkoidose. Muligens kan det være relatert til bruk av kortison i behandlingen av sarkoidose, hvis du bruker det. Sarkoidose er uansett en tilstand med "mange ansikter", og det kan noen ganger være vanskelig å vite hva som er forårsaket av sykdommen og hva som skyldes andre ting.

Lunge

Hva er kols?

Hei, jeg trenger svar på disse to spørsmålene nedenfor til en oppgave! Hva er kols? Hva skjer i kroppen til en som har kols?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 05. november 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Hvis du tar kontakt på kolslinjens tlfnr 800 89333 og oppgir din adresse, så kan vi sende deg en god del brosjyremateriell som vi har om kols.

Mvh Hilde

Lunge

Bytte av medisiner ved kols. Hva erstatter hvilke medisiner?

Hei Har KOLS, moderat, siden 2010. Er en 59 år gammel mann. Bruker nå SPIRIVA Respimat 2 doser hver morgen og SERETIDE 2 doser morgen og kveld. Pga. heshet har jeg nå fått Striverdi 2 doser hver morgen og ALVESCO 1 dose morgen og kveld. Skal jeg ta SPIRIVA i tillegg til de to sistnevnte?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er riktig at du skal bruke Spiriva i tillegg til Striverdi og Alvesco. De to sistnevnte erstatter bare Seretide.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hyppige og langvarige luftveisinfeksjoner. Astma?

Hei. Jeg er en kvinne på 30 år, har sånn "delvis" fått diagnosen infeksjonsutløst astma (?). Jeg spurte legen hvorfor jeg er så plaget ved forkjølelse. Jeg får nemlig ikke bare lett forkjølelse, men den slår meg helt ut. Tette bihuler, tette ører, ekstrem sekresjon fra nese/svelg, tørrhoste, men iblant fuktig hoste med oppspytt. Oftest om morgenen, noen ganger så ille at jeg kaster opp. Slik er det ofte ved forkjølelse og det henger i mange uker.

Tok pustetest på lege kontoret og fikk astmamedisiner og delvis diagnose astma. Men lite oppfølgning og informasjon rundt det. Er dette astma?

Syns jeg ellers har lett for å bli andpusten, men ikke piping i brystet eller slikt. Og en simpel luftveisinfeksjon/forkjølelse er ofte mer komplisert med meg, og har blant annet hatt både kikhoste og bronkitt, altså lett for å få nedre luftveisinfeksjoner.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det virker som om du har affeksjon av både øvre og nedre luftveier. Det er ikke helt uvanlig, men kan jo føre til mer infeksjoner fordi slimhinnene blir irriterte og hovne. Det er også lurt å sjekke ut om det kan være allergi i bildet, men ofte ser man bare at slimhinnene i luftveiene er generelt svært følsomme og reagerer mye på selv svake irritanter eller kulde. Det er ikke urimelig å tenke seg at du kan ha en astma og at denne utløses ved infeksjoner, eventuelt også ved fysiske anstrengelser. Da er det ganske vanlig at man plages lenge med luftveisinfeksjoner. Dette kan undersøkes nærmere med pusteprøve, eventuelt ved provokasjonsforsøk hos lungespesialist. Men i tillegg til astmaen kan det være at man også må behandle øvre luftveier (les neseslimhinnen) slik at den blir mindre hoven. Det fins mange gode medisiner for begge deler. Det er i tillegg lurt å unngå eksponering for sterke lukter og røyk.

 

 

Lunge, Fysisk aktivitet

Sarkoidose og lungefunksjon. Hjelper det å trene?

Hei Mann på 36 år. Fått en del fibrose av sarkoidose og har en dlco på ca 70% ved bra målinger på spirometridelen. Vil dlco verdien vare livet ut eller kan denne ved trening økes? Vil jo bedre formen med trening, men ses da dette på dlco målingen? Hvor mye er det da realistisk å trene opp denne verdien? Hvor ille er disse verdiene? eller hvor gamle kan man si lungene er?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

DLCO er et mål for hvor effektivt lungen greier å ta opp oksygen fra luften som pustes inn. Verdien 70% er ikke så galt, men noe redusert i forhold til det optimale. Ved sarkoidose er DLCO ikke vanligvis så sterkt påvirket som ved vanlig lungefibrose. Videre utvikling vil være avhengig av hvor aktiv sarkoidosen er fortsatt, men det er slett ikke sikkert at den vil synke vesentlig. DLCO-verdien er ikke noe du kan påvirke ved trening. Men fysisk trening påvirker hjertet og annen muskulatur gunstig, slik at kroppen utnytter oksygenet fra lungene mer effektivt. Det vil du merke på at pusten blir mindre besværet ved anstrengelser. Fornuftig tilpasset fysisk trening/aktivitet vil uansett være av det gode. Ofte vil nok en type intervalltrening være det mest effektive.

Lunge, Kosthold

Hoster opp mat

Har påvist en mellomgulvsbrokk, i tillegg til diagnose lungefibrose, plaget med at mat kommer opp igjen, da jeg hoster en del. Er det spesiell mat jeg bør holde meg unna? evt gode råd for hva jeg kan spise for å få mindre plager? Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 05. november 2015
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Dersom du har problemer med å få svelget mat eller maten kommer opp igjen bør du oppsøke lege om det, da det er viktig å få utredet den virkelige årsaken til problemet.

Noen matvarer kan virke irriterende på slimhinnen i spiserøret. Hvilke matvarer det er varierer mye fra person til person, men kan være kaffe, sjokolade, fet og sterkt krydret mat og peppermynte. Tyktflytende drikker, som smoothies, drikkeyoghurt, kulturmelk og kremet suppe, kan være en god kilde til næring

 

Lunge

Kolsutvikling etter mange år som ikke-røker?

Hvis du ikke røyker nå og sluttet for 20 år siden - er det sannsynlig å få Kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 04. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er ikke sannsynlig at man får kols så lenge etter røykeslutt. Men det fins unntak. Det er en mulighet hvis man har røkt mye gjennom flere år, også hvis det er noen år siden. Men da hadde det nok inntrådt en skade allerede mens man røkte, og så kan aldersforandringer komme i tillegg og gi symptomer. Vanligvis vil man si at man vil bevare en god lungefunsjon hvis man slutter å røyke i tide.