Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Langvarig hoste

Hoste. Jeg er en mann på 63 år. Jeg har røkt i mindre omfang i mange år, men har kuttet helt ut for 4 år siden. Mitt problem er at jeg hoster mye i dagtimene, noe som startet desember 2013, forsvant igjen over sommeren 2014, men som er kommet tilbake og vedvart over vinteren 14/15. Jeg har søkt egen lege to ganger uten at det har endret noe. Min lege har sendt meg videre og jeg har vært igjennom følgende utredninger/behandlinger uten at det har hjulpet eller gitt noe svar: Allergitest, skanning av hals og overkropp, røntgen-bilde av lunger, kraftig antibiotika behandling og bruk av inhalator i en periode. Video undersøkelse av hals og svelg Det er en eller annen form for irritasjon som initierer hosten, uten å frembringe mye slim. Somme tider kan en kraftig kremting være tilstekkelig til en midlertidig avhjelpning. Til tider har jeg kanskje også inntrykket av at det er en hoste som starter ved en aller annen nervøs reaksjon. Ellers fører jeg et aktivt liv, er på trenings senter 3 gange om uken, og på de øvrige dager tilbringes ofte en time ute på sykkel eller gåturer.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 04. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Hoste kan ha mange årsaker, og det hender at man ikke finner en sikker årsak. Astma og kronisk bronkitt er vanlig årsaker, men ofte finner man bare en økt følsomhet i bronkiene som forklaring. Noen ganger kan man behandle det, og særlig hvis det har sammenheng med astma. Andre ganger finner man forandringer i bronkiene ved bronkoskopi.

Utredningen av hoste er ikke enkelt, og ofte er forskjellige spesialister inne bildet. Ofte finner man dessverre ikke ut av det. Hvis det forverrer seg over tid kan det være grunn til nye undersøkelser.

 

Lunge

Kan man donere en lunge til transplantasjon?

Min mor har Kols. Så har jeg alltid lurt på, er det noe jeg kan gjøre? Tenker da på om jeg kan gi bort noe med lungene mine? Er det mulig å donere 1 lunge og fortsatt leve normalt med bare 1?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 04. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

I utgangspunktet er det mulig å leve med bare en lunge. Men det forutsetter at denne lungen er frisk, og du har ikke svært mye å gå på hvis du skulle få sykdom i gjenværende lunge. Det er også slik at man ofte velger å transplantere begge lunger, noen ganger også hjertet når det gamle hjertet er betydelig skadet etter langvarig lungesykdom eller pga alvorlig koronarsykdom.

Det er nok svært uvanlig at man transplanterer en lunge fra en levende person, nettopp pga risikoen for fremtidig lungeaffeksjon og fordi en slik operasjon alltid innebærer en viss risiko. Jeg kjenner ikke til at dette gjøres i Norge.

Lunge

Brosjyre om kols

Hei. I går fant jeg på nett en informasjonsbrosjyre om kols på rundt 40 sider. Tror den var i regi av LHL. Jeg finner den ikke igjen. Inneholdt informasjon om kols, kolsmedisiner med navn og mer detaljert informasjon enn bare generelle vendinger. Finner den ikke igjen, og skulle gjerne hatt tak i den igjen. Særlig den biten som omhandler forskjellige kolsmedisiner er den jeg er ute etter.

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 03. november 2015
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, du tenker nok på brosjyren vår "Å leve med lungesykdom" - denne finner du her: http://nettbutikk.lhl.no/WebRoot/LHLDB/Shops/LHL/MediaGallery/a-leve-med-lungesykdom-ny.pdf

Lunge

Tbc som årsak til skuldersmerter og nedsatt almentilstand?

Hei Jeg har de siste 2 år vært svært plaget av smerter i skulder, albue og håndledd. Jeg har blitt behandlet av kiropraktor i flere omganger uten å oppleve lengre lindring av smertene. Diagnose per i dag er: rotaror cuff syndrom pga belastningen i jobb. Saken er at min far hadde tuberkulose som mest sannsynlig lå latent hos ham over flere år. Denne ble diagnostisert for 3 år siden gjennom lungebiopsi. Sykdommen ble oppdaget etter han ble betraktelig dårligere pga emfysem og var i rimelig dårlig form og ble innlagt pga pnuemoni. Hele familien ble testet med mantoux og blodprøver. Fordi jeg er sykepleier og har vært utsatt for testing tidligere slo mantoux-testen kraftig ut på meg (6 cm) og jeg gjennomgikk rtg og blodprøver. Disse var etter hva jeg forstod negative og smittevernlege i kommunen antok at utslag kom fra tidligere testing. Jeg har aldri opplevd symptomer på lungetuberkulose. Men er tidvis varm lokalt i ledd, hatt mye nattesvette, nedsatt matlyst som har ført til vekttap. Kiropraktoren behandler meg i dag med trykkbølgebehandlig uten særlig effekt. Kortisoninjeksjon hos fastlege i bursa var også uten effekt. Mitt spørsmål er om det er urealistisk av meg å tenke tuberkulose i skulder? Er jeg ute på viddene? Mvh Linda

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 27. oktober 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Rotator cuff syndrom er en velkjent tilstand som kan gi mye plager over tid.  Jeg går ut fra at du også har hatt belastninger som kan gi et rimelig grunnlag for diagnosen. Det er nok sjelden at tuberkulose gir disse symptomene, og det virker mindre sannsynlig hvis symptomene er i god overensstemmelse med det man forbinder med rotator cuff syndrom. Dine øvrige generelle symptomer med nattesvette mm kan det likevel være fornuftig å forfølge videre. Man kan jo også tenke på andre mulige differentialdiagnoser som eventuelt kan  forklare hele bildet. I utgangspunktet virker vel tbc-diagnosen ikke sannsynlig, men må evt være med blant mulige diff.diagnoser når man undersøker videre.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Økende lungebesvær, hva er årsaken?

Hva kan nedsatt lungekapasitet skyldes? Jeg fikk påvist dette for fem år siden hos spesialist. Under normalområdet. Legen mente det var astma, men ingen forbedring etter inhalasjon med astmaspray. Tenkte ikke så mye på det da, men de siste par årene har jeg vært plaget med gjentatte og veldig langvarige luftveisinfeksjoner omtrent gjennom hele høst og vinter sesongen. Jeg begynner derfor å lure på om dette kan ha en sammenheng og om jeg bør få fulgt opp dette videre mht mulig underliggende lungesykdom? Jeg blir tungpustet og plages med vedvarende tørrhoste.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 27. oktober 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er mange mulige årsaker til nedatt lungekapasitet. Astma og kols er en vanlig årsak, men også lungefibrose og flere andre lungesykdommer kan ligge bak. Noen har nedsatt lungefunksjon fra barnealder pga for svært tidlig fødsel. Andre ting er påvirkning i forbindelse med inhalasjon av støv, røyk og gasser, ofte i forbindelse med yrket.

Når du har symptomer med langvarige luftveisinfeksjoner, hoste og tung pust er det god grunn til en nærmere undersøkelse for å få en avklaring. Det er naturlig å sette dette i sammenheng med den reduserte lungekapasiteten som ble påvist for noen år siden. Da bør du spørre fastlegen om å få en ny henvisning til spesialist. Lykke til!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Forstøverapparat eller inhalasjonskammer?

Jeg har nettopp vært på kontroll for min astma hos lungelege på sykehuset. Jeg ba om å få et nytt pariapparat fordi det jeg har begynner å bli tett. Det fikk jeg ikke. Fikk isteden et rør, Philips Respironics Anti-static Chambre, som jeg skal ta medisin med. Jeg er skeptisk til at dette vil gi meg like god effekt som pariapparat? Har dere noen tanker om det?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 27. oktober 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Forstøverapparat eller pariapparat avgir en stor mengde medisin og sikrer en effektiv inhalasjon selv om man er ganske dårlig i pusten. Det er særlig i bruk ved akuttbehandling på sykehus/legevakt. I Norge har vi tidligere brukt dette i ganske stort omfang til hjemmebruk til enkeltpasienter. I noen tilfeller er dette indisert fortsatt, men trenden nå er å heller forsøke inhalasjonskammer. Det er vist at dette gir en like god fordeling av medisin i lungene, men med lavere dose medisin enn på forstøverapparat. Vanligvis gir det også færre bivirkninger, samtidig som effekten er like god. Forskjellen er imidlertid at man bør holde pusten noen sekunder etter inhalasjon på inhalasjonskammer for å sikre at medisinpartiklene får tid til å feste seg før man puster ut. På forstøverapparatet puster man medisinen ut og inn over flere minutter. Jeg tror det er en riktig utvikling at man prøver kammer fremfor forstøverapparat, og så kan man heller plukke ut de personer som trenger apparatet likevel. Jeg tror det er lurt at du prøver dette som jo også blir enklere, men gir beskjed til legen hvis det likevel ikke fungerer godt nok.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Blodtrykksmedisin og astma

Hvordan er det med blodtrykks-senkende medisiner når man har astma? Finnes brukbare alternativ? ( Bypassoperert for noen måneder siden.)

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 27. oktober 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ja, det fins mange gode blodtrykksmedisiner også når du har astma. Det er vanlig å forsøke å unngå beta-blokkere, men allikevel er det flere å velge mellom. Noen ganger må man forsøke seg frem til det som gir god effekt og ikke gir plagsomme bivirkninger. Det er viktig å behandle et forhøyet blodtrykk, både for å spare hjertet og for å unngå skadelig belastning av blodkarene. Jeg regner med at fastlegen vil kunne finne et egnet medikament som passer for deg og tar hensyn til din astma. Lykke til!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astma, forkjølelse og stramme brystmuskler

Hei. Jeg har astma og har vært en del tett i pusten i det siste pga forkjølelse. I etterkant av forkjølelse føler jeg meg ofte tett, og kjenner at musklene rundt brystkassen er stramme.

Kan jeg kjenne meg tett i pusten pga at musklene er så stramme, uten at jeg egentlig er tett?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 27. oktober 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

En forkjølelse kan henge i en stund og merkes på pusten i etterkant. Det er vanlig at man tar mer medisin i faser hvor pusten blir påvirket av f.eks forkjølelse. Derfor er det viktig å trappe sakte ned til den vanlige dosen igjen. De stramme musklene rundt brystkassen kan komme av et uhensiktsmessig pustemønster, dvs at man ikke puster dypt nok og helt ned i magen og overbelaster musklene som ligger mellom brystbeina fordi man hoster og er tung og tett i pusten. Hva som er hva er det viktig at du finner ut av. Snakk med legen din om det finnes noe astmakurs eller lignende i nærheten av der du bor eller om du trenger et opphold på f.eks Glittreklinikken 
Der lærer man å leve best mulig med sin lungesykdom.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

Lunge, Allergi

Allergivaksinasjon

Hei.
Jeg prøvde i 2007 tabletten Grazax pga min pollenastma. Dette gikk galt, fikk en kraftig allergisk anafylaktisk reaksjon og måtte avslutte. Nå anbefaler legen på sykehuset meg å prøve vaksinering mot bjørk med sprøyter. Er dette trygt? Skjer det ofte at pasienter går i alvorlige reaksjoner av slike sprøyter?

Min sykdom plager meg svært mye hver sommer noe som fører til mye bruk av kortison, så jeg vurderer sterkt å prøve, men er redd for å bli like dårlig som sist.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 27. oktober 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei! Takk for henvendelsen!

I starten av en vaksinasjonsbehandling er det vanlig å få noen umiddelbare bivirkninger som kløe i håndflaten og andre steder på kroppen, irritasjonshoste, utslett eller lett pustebesvær. Mer alvorlige symptomer som store pusteproblemer og allergisk sjokk er sjeldent, men kan oppstå. Det vil derfor ikke være noe garanti for at det ikke kan skje med deg igjen. Det er viktig at du har en god dialog med legen og diskuterer dette nøye med han som kjenner din sykdom før du tar en endelig avgjørelse.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal 

Lunge, Rettigheter

Avslag på grunnstønad

Hei. Jeg er en dame på 66 år. Fikk for snaut 2 år siden påvist kronisk lungefibrose. Den er forårsaket av medikamentet Furadantin. Har aldri røkt. Har søkt grunnstønad i folketrygden for ekstrautgifter pga. fibrosen. Jeg må jo ha hjelp til svært mye mer enn før, jeg er enslig og fysisk ufør grunnet andre sykdommer. Har fått avslag, med begrunnelse at det ikke gis grunnstønad ved lungefibrose. Kan dette være riktig?

Lungefibrosen gir meg også mye hjerteflimmer, og min radius for gjøremål er svært redusert. Likedan krefter. Greier gå 300 meter sakte. Hva kan jeg bruke av paragraf ved klage? Svært takknemlig for råd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. oktober 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ingen diagnoser som er utelukket fra å få grunnstønad. Men vilkårene for å få grunnstønad må være oppfylt. Mer konkret at de utgiftene du søker grunnstønad for å dekke er omfattet av grunnstønadsordningen. Dette vil i hovedsak gjelde ekstrautgifter du har på grunn av lungefibrosen til transport, klesslitasje eller fordyret kosthold. Du må sannsynliggjøre at merutgiftene pr måned minst er på 653 kroner.

Du skriver at du trenger hjelp til mye. Utgifter til dette dekkes ikke av grunnstønad. Men du kan eventuelt søke om hjelpestønad. Dette kan gis om du har et stort pleie- og tilsynsbehov. Hjelpestønad gis ikke for å dekke hjelp til handling, matlaging eller rengjøring. For å få hjelp til dette må du søke kommunen om hjemmehjelp.

Med vennlig hilsen Atle Larsen