Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Lungebetennelse og astma

Jeg har fått påvist en mykoplasma lungebetennelse, etter 2 mnd med tett pust og hosting. Har fått Erymax hos legen. Mitt spørsmål: Hvordan vil lungebetennelsen påvirke astmaen min fremover?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. oktober 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er nok ikke uvanlig at man går lenge med en mycoplasmainfeksjon før den blir påvist og behandlet. Dette er en infeksjon som er kjent for å trigge forverrelser ved astma. Den er også kjent som en infeksjon som kan utløse astma hos barn som er spesielt disponert for astma. Det er vanskelig å forutsi om dette vil bety noe for din astma i fremtiden. Det virker som du har fått en god behandling med EryMax, et såkalt makrolidpreparat, som er en god medisin ved slike infeksjoner. Det er viktig at du bruker kuren helt ut. Men du må nok regne med at det kan ta noen tid før pusten er like bra som før. Ofte vil man hoste i lengre tid etter en slik infeksjon. Det er ikke uvanlig at det kan ta flere uker, eventuelt 2-3 måneder før "alt er som før".

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

CPAP og søvnapné

Jeg har fått diagnosen alvorlig obstruktiv søvnapne. Mye nesetetthet. Oksygenmetning 78 % i 2012 og 87 % etter bittelite neseinngrep 2014. Jeg sover gjennomsnittlig 16 timer pr. døgn. Har brukt CPAP i 3 år uten reduksjon i søvn. Kan likevel antall pustestans/pustestopp muligens ha blitt redusert på grunn av CPAP?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. oktober 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det virker som du sover relativt lenge. Men det er vanskelig å svare sikkert om det har vært effekt av behandlingen med CPAP. Spørsmålet er uansett om effekten er god nok. Den beste måten å få besvart dette spørsmålet på er å få en kontroll med målinger på en poliklinikk hvor man driver søvnapneutredning. Da gjør man direkte målinger av pustestopp og oksygenmetning under søvn. Ut fra det vil man avgjøre om det bør brukes endret trykk eller annet utstyr/maske for å oppnå en bedre effekt. Men jeg regner vel med at du har kontroller regelmessig når du har en alvorlig søvnapne?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Overfølsomme slimhinner

Hei, jeg har fått store problemer med sårhet og ubehag i luftveier ved kontakt med forurenset luft og dieseleksos spesielt etter en eksosforgiftning da jeg jobbet som tungbilmekaniker. Måtte derfor gi meg i den jobben etter en lengre sykemelding. For å prøve å komme i arbeid igjen tok jeg kontakt med min arbeidsgiver gjennom mange år før dette, et transportfirma, Og jobber inntil videre som sjåfør der igjen . Dette har vært utfordrende med denne yrkesskaden og jeg får betydelige plager nesten hver dag hovedsakelig på grunn av dieseleksos fra annen trafikk. Har det siste året gått på Alvesco inhalasjonsspray. Denne har hjulpet noe, hadde nok vært sykemeldt uten. Finnes det noen spesialister på overfølsomme slimhinner/luftveier som kan hjelpe meg?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. oktober 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Overfølsomme slimhinner kan forekomme i flere sammenhenger. Det kan være viktig å avklare om det kan ha sammenheng med obstruktiv lungesykdom, for eksempel astma eller begynnende kronisk obstruktiv lungesykdom, eventuelt blanding av disse. Det bør utredes hos kompetent lege, aller helst en lungespesialist som har mulighet for å teste med flere undersøkelser for å få bragt dette på det rene. I tillegg blir det viktig å forsøke seg frem til medisiner som kan virke best mulig på dine plager.    

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Gradering av kols

Jeg har en mor med sterk kols .hun mener selv å ha grad 4 .Hvor mange graderinger har kols.Hun er blitt meget depresiv og tenker mye på døden,da hun har store pusteproblemmer .Det er så vondt for oss barna

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 06. oktober 2015
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen, som jeg forstår er en vond og vanskelig situasjon. Sykdommen kols graderes i 4 grader, men det kan være ganske store forskjeller innad i en grad. Kols er  en samlebegnelse for flere kronisk obstruktive lungesykdommer, så  sykdomsforløpet kan være ganske så varierende. Undersøkelser viser at en  stor andel av de kols syke  sliter med depresjon, viktig å få inn hjelp. Du/dere er hjertelig velkommen til å ringe oss på kolslinjen for å få en mer utfyllende samtale rundt situasjonen. Tlf 800 89 333 åpen mandag til fredag fra kl 12 - 15.

Mvh Hilde

Hjerte/kar, Lunge

Kols, diabetes og høyt blodtrykk

jeg er 69 år har kols diabetes 2 blod målingen er 197 under trykk 103 puls 100 jeg har kols + diabetes 2 hva gjør jeg

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 05. oktober 2015
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din.Det virker som du har litt av hvert å stri med. Det er viktig at du er riktig medisinert, så jeg foreslår at du tar kontakt med fastlegen din, hvis du ikke allerede har gjort det.

Blodtrykket ditt er for høyt og høyt blodtrykk sammen med diabetes 2 gir økt risiko for å få  hjerte- kar sykdom. En sunn lisvvstil vil kunne redusere denne risikoen, så du bør være i fyisk aktivitet 30 minutter pr dag, ikke røyke og spise riktig mat. Du kan lese mer om det på våre nettsider www.lhl.no.

Når det gjelder din kols er det ekstra viktig at du ikke røyker. Du kan dessverre ikke bli helt bra, men du kan bremse sykdomsutviklingen.

Med vennlig hilsen

Inger Elling

Lunge

Astmamedisin og ubehag i munnen

Hei, jeg fikk påvist astma hos fastlegen i forbinelse med forkjølelse, det surkla mer en det noen gang har gjort i forbindelse med forkjølelse og hostet også endel. Fikk Symbicort på resept, men liker ikke inhalator føler jeg får belegg og smak i munnen selv om jeg skyller etter dose! Finnes det tabletter i stedet eller andre typer jeg kanskje vil like bedre. Det har jo hjulpet men kjenner jeg gruer meg til å ta medisinen og det er ikke meg, så jeg føler altså ubehag etter inntak i munnen, ekkel bivirkning, slitsomt. Hjelp 😯

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 01. oktober 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!
Det finnes andre kombinasjonsmedisiner som kan erstatte Symbicort. Du kan blant annet få den på spray med kammer noe som reduserer deponeringen i hals og svelg. Ta kontakt med legen din for å diskutere dette. Det er viktig at du finner en type som du vil bruke da regelmessig medisinering er avgjørende for å få kontroll på sykdommen.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal 

Lunge, Fysisk aktivitet

Trening i treningsstudio med astma

Hei sann. Jeg har allergi og astma og har et spørsmål om trening. Kan jeg trene på treningsstudio, styrke og tredemølle, i perioder hvor jeg sliter med mye astma? Vil det være bra eller skadelig?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 01. oktober 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Å trene variert, både styrke og kondisjon, er god behandling ved astma. Det kan være mange årsaker til at astmaen svinger. Forutsatt at du har en god grunnmedisinering, er det viktig at du er trygg på å endre medisindosene når astmaen forverrer seg. I astmaopplæring vektlegges viktigheten av å justere dosene ved første tegn på forverring for å unngå kraftige anfall. Du bør prøve deg fram med trening for å teste dine grenser og lære kroppen din å kjenne. Uansett er det lurt å ta det med ro om du er lettere forkjølet og unngå trening ved feber. Med en astmadiagnose kan du få gratis fysioterapi, dvs at du kan gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Der kan du få hjelp til å sette opp et treningsprogram. Da trenger du en henvisning fra legen din.
Om du ønsker en prat med meg, kan du ringe LHL sitt sentralbord
22 79 90 00.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Lunge

Forverring av astma etter luftveisinfeksjon.

Hei. Jeg er en voksen dame med allergisk astma. Jeg ble tett i pusten i starten av august. Pådro med også en infeksjon. Jeg er kvitt infeksjonen, men sliter fortsatt med tetthetsfølelse i brystet nesten daglig. Nå har det vært sånn i snart 7 uker. Hvor lenge kan astmaen være kranglete etter en slik periode? Nå begynner jeg å bli lei og redd for å ikke bli helt bra igjen.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

En luftveisinfeksjon ved astma kan nedsette pusten i flere uker etterpå. Det er vanlig med 4-6 uker, og noen ganger enda lenger. Det kan være typen infeksjon som fører til et såpass langt etterslep. Som regel oppstår det en periode med økt irritabilitet i luftveiene etter en luftveisinfeksjon. Det er denne som må få tid til å komme til ro igjen. Noen ganger kan det være fordelaktig å øke doseringen på inhalasjonssteroidene en periode når dette skjer, men det må du eventuelt ta opp med legen din. God bedring!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

BOOP

Spørsmålet mitt er ordet " Boop " vedr lungene mine?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

"Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia" er det fulle navnet for denne tilstanden. Det er en betennelsestilstand (ikke bakterier eller virus) i de små luftveiene, bronkiolene, samt tilgrensende lungvev. Den kan oppstå på bakgrunn av revmatologisk sykdom, for eksempel leddgikt. Andre ganger kan den oppstå ved bruk av visse medikamenter, for eksempel amiodarone. Men det kan også være andre årsaker, ofte ukjente.

Lungefunksjonen blir redusert ved at lungevolumet blir mindre, og at lungevevet ikke tar opp tilstrekkelig mengde oksygen til lungene.

Diagnosen vil ofte kunne skje ved CT-undersøkelse og ved undersøkelse av skyllevæske fra lungene.

Behandlingen vil ofte være Prednisolone.

Hjerte/kar, Lunge

Svimmelhet og nedsatt syn.

Hei. Jeg er meget bekymret for min mor, som i lengre tid har slitt med at hun er svimmel og at synet blir dårligere og dårligere - uten at noen lege vi har vært hos har noen forklaring på dette. Hun har i følge en epikrise jeg leste pulmonal hypertensjon, men får ingen medisiner for dette. Hun har også Parkinsons, diabetes 2 og hjerteflimmer, som hun tar medisiner for. Det største problemet hennes er at hun er så svimmel og at hun ser dårligere og dårligere. Hun forklarer at det er som å se gjennom frostet glass, svært slørete og utydelig. Videre er det merkelig nok slik at dette bare er på ett øye om gangen, og at det bytter fra øye til øye. Kan dette ha noe med den pulmonale hypertensjonen å gjøre? Min mor har også vært hos et par øyeleger, som sier at det ikke er noe galt med øynene. Når hun har vært på kontroller i forbindelse med Parkinsons, diabetes og hjerteflimmer sier de videre at disse diagnosene ikke forklarer problemet med svimmelheten og synet. Jeg har spurt dem om den pulmonale hypertensjonen kan være problemet, og svaret på dette har vært nei. Det er ingen planer om videre undersøkelser. Jeg synes det er vondt å se min mor som har så tunge dager på grunn av dette. Hun er i praksis nå synshemmet og vi må begynne å få tak i hjelpemidler deretter for henne. Jeg lurer derfor på om det kanskje er mulighet for å utrede om den pulmonale hypertensjonen kan ha noe å si, og om medisiner for dette kanskje kunne hjelpe. Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Svimmelhet er ofte det enkleste å forklare. Det angis i ltteraturen at dette kan oppstå i forbindelse med pulmonal hypertensjon. I tillegg er det også mulighet for at det kan være være bivirkninger av medisiner, eventuelt et varierende blodtrykk i forbindelse med en atrieflimmer. Den variable synsnedsettelsen er vanskeligere å forklare. Jeg tror heller ikke at dette har noe med pulmonal hypertensjon å gjøre. Og jeg er i tvil om noen ytterligere undersøkelse her vil føre til noen avklaring. Muligens ville det være lurt å konsultere en nevrolog for å sjekke dette nærmere.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem