Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Bivirkninger av statiner, finnes alternativer?

Hei Lege på Feiringklinikken anbefalte meg å bruke statiner. Nå har jeg forsøkt to, som har gitt meg ulike problemer. Atorvastatin er den siste, men den har gitt problemer som ved kjent pollenallergi, nese, bihuler mm (generelt uvel), og dessuten noen muskelproblemer og en slags svimmelhet. Jeg vil bruke statiner på grunn av forhøyet kolesterol, men også de andre virkningene statiner har pga forandringer i noen årevegger. Hva vil du anbefale? Jeg har lest om Hypocol, men har Hypocol samme virkningen på årevegger som andre statiner? LDL kolesterolet var 2,0 - i januar. Hva bør det ligge på?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Hypocol inneholder et stoff som når det gjærer blir til statinet lovastatin. Mengden av statin man får i seg når man tar hypocol er imidlertid vesentlig lavere enn det man får når man bruker tabletter med statin. Virkningen og beskyttelsen mot alvorlig hjertesykdom er derfor ikke dokumentert å være til stede når man bruker hypocol i stedet for ett av statinene som man får på resept.

Når man har koronar hjertesykdom(sykdom i kransårene rundt hjertet) er det optimale å ligge under 1.8 mmol/ liter i LDL-kolesterolnivå.

Hjerte/kar

statiner og nevropati

Har brukt mange kolesterolsenkende medisiner i mange år. For en 8-9 år siden fikk jeg problemer med å gå, polynevropati. Leste nylig at produsenten avThalodomide i 1986 ble saksøkt da deres medisin forårsaket nevrotitt samt fødselsskader. Kan noen kolesterolmedisiner inneholde Thalodomide? Har 2 bypassoperasjoner, 1988, 1999 og lurer på om jeg bør/tør slutte med Crestor 10 mg som jeg nå bruker? 80 år gammel LHL medlem.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Ingen kolesterolsenkende medisiner inneholder Thalidomide. De eneste som bruker thalidomide i dag er alvorlig syke pasienter som har blodkreftsykdommen myelomatose.

Hjerte/kar

Medisiner, høyt kolesterol og lavt D-vitaminnivå

Hei! Jeg fikk operert inn hjertestarter i høst etter en hjertestans i hjemmet. Alder 37. Går nå på medisiner, Triatec, Zelosok og Cordarone. Fikk beskjed om at så lenge jeg bruker cordarone, så skal jeg ta jevnlige blodprøver. Håper å slutte med cordarone om ikke lenge. Men, nå har jeg fått svar på de siste blodprøvene og de viser for høye verdier av kolestrol og for lite D-vitamin. Er dette noe som kan komme av Cordarone, eller er det kun livsstilen og kostholdet som spiller inn på dette?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Cordarone kan ha alvorlige bivirkninger, særlig ved lengre tids bruk. Spesielt gjelder dette lungene hvor den kan gi kronisk betennelse og arrvevsdannelser. I tillegg kan langvarig bruk også skade skjoldbrukskjertelen. Det sistnevnte er årsaken til at man skal ta blodprøver for å sjekke stoffskiftefunksjonen. Medisinen kan og irritere leveren, og også dette avsløres ved blodprøver. Imidlertid kjenner jeg ikke til at Cordarone påvirker nivået av D-vitamin i blodet, og heller ikke kolesterolverdiene påvirkes av at man bruker Cordarone.

Cordarone brukes ved vanskelig behandlingsbare hjerterytmeforstyrrelser, men de potensielt alvorlige bivirkningene gjør at medisinen bør brukes så kort som mulig.

Hjerte/kar

Statiner og brystkreft?

Er det noe nytt om langtidsbruk av høye doser statiner? Jeg hadde hjerteinfarkt for 3 år siden (i en alder av 48 år), og har siden det gått på 80 mg Lipitor daglig. Jeg har lest noe om økt risiko for brystkreft ved bruk av statiner over flere år. Forøvrig har jeg tålt statinene godt, jeg har ikke hatt noen merkbare bivirkninger.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Så langt jeg kjenner til er der ikke funnet at langtidsbruk av høye doser av statiner er forbundet med økt risiko for brystkreft eller for andre typer av kreft. Derimot har man i noen undersøkelser funnet lavere forekomst av tykktarmskreft hos de som bruker statiner, uten at jeg heller tenker at dette skal legges mye vekt på.

Ved langtidsbruk av høye doser statiner er der funnet en liten økning i forekomst av diabetes, men også dette vurderes å være av svært liten betydning sett i relasjon til de betydelige fordeler statinbehandling gir.

Hjerte/kar

anfallsvis hjerteflimmer

Kan anfallshjerteflimmer gå over av seg selv - permanent?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Hos en del yngre og middelaldrende mennesker oppleves hjertefimmer i anfall, og senere får de ikke nye episoder. Det er imidlertid langt mer vanlig at slike tilløp til flimmer ikke forsvinner - selv om mange slutter å kjenne dem. Mange som har anfallsvis flimmer i noen år opplever senere å få flimmer hele tiden - det vi kaller permanent flimmer.

Hjerte/kar

Helsekost etter bypassoperasjon

Hei Etter tre utblokkinger ble jeg bypassoperert på Feiring i 2013 og har siden fungert bra. Mine hjerteutfordringer er genetiske. Jeg er 75 år, er aktiv turgåer, har aldri røykt, har sunt kosthold, drikker svært lite alkohol. Går på blodfortynnende, blodtrykksdempende og kolesterol-medisin. Fastlegen er fornøyd. Spørsmålet mitt er om helsekost: Jeg bruker Medox og Red Omega. Er det greit å bruke? Mener å ha sett at LHL er positiv til disse.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Slik du forteller det lever du sunt og bruker de medisinene som er viktige å bruke etter å ha blitt bypassoperert.

Enkelte helsekostprodukter kan påvirke konsentrasjonen  i blodet av medisiner, men så langt jeg har oversikt gjelder dette ikke de helsekostproduktene du nevner. På den annen side er det ikke godt dokumentert rent medisinsk at disse produktene gir noen nytte ut over det medisinene gir. At et firma reklamerer for produktene i vårt blad betyr ikke at LHL har vurdert om de er nyttige å bruke eller ikke.

Hjerte/kar

Hvilket sykehus anbefales for hjerteklaff-operasjon?

Jeg er 47 år og skal operere inn en mekanisk klaff da jeg har bicuspid aorta-klaff. Jeg har hørt at man har fritt sykehusvalg og vet dermed om Haukeland, Rikshospitalet og Feiring klinikken. Hvor mange slike operasjoner har de forskjellige sykehusene utført totalt sett? Jeg finner ikke noe på nettet der jeg kan søke informasjon og er snart helt utslitt av å fundere på hvor er best å bli operert....

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Alle de tre sykehusene du nevner har stor erfaring med å operere inn slike mekaniske hjerteklaffer til de som har bicuspide aortaklaffer. Du kan føle deg trygg på god kompetanse uansett hvilket av disse sykehusene du velger.

Hjerte/kar, Lunge

forstørret hjerte på røntgen

Hei. Jeg har en del tid fått vondt over lunger ved anstrengelse. Etter hvert også i hvile. Kjennes som jeg bærer en tung sekk. Ved time hos cardiolog fikk jeg tatt spirometri som ikke var helt OK. I sommer ble det tatt CT angio som viste ikke noe galt. Ble henvist til lungespesialist. Noe som det er 2 måneder til. I mellomtiden til bentetthetsmåling via fysioterapeut hvor det også ble tatt rtg thorax som viste lett forstørret hjerte. Dette synes jeg virker skremmende. Har ikke hatt høyt blodtrykk.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Røntgen av hjertet er en undersøkelse som gir nokså usikre svar. Et lett forstørret hjerte på røntgen bør føre til at hjertet også undersøkes med ultralyd(ekkokardiografi). Ble det gjort ekkokardiografi da du var hos kardiologen? Du tok nok røntgen thorax fordi du hadde symptomer som du oppfattet var fra lungene. Du forteller og at spirometriprøven ikke var helt normal. Siden man har funnet lett unormale forhold både ved hjertet(forstørret) og ved lunger(spirometri) kan det være vanskelig å vurdere hva som er det vi kaller grunnlidelsen, dvs. hva som i uttgangspunktet er det som har startet prosessen. Vi vet jo at sykdom i hjertet kan påvike lungefunksjonen, og omvendt kan lungesykdom påvirke hjertefunksjonen. Forhåpentligvis vil undersøkelsen hos lungelegen hjelpe til å avklare dette.

Hjerte/kar

Høyt undertrykk

Jeg 61 år gammel og fikk konstatert høyt blodtrykk for 4 år siden. Begynte da på bl.trykks medisin, Valzartan (nå Diovan) 80 mg og Amlodipin 5 mg samt Lipitor 10.mg. Målingene nå (har målt selv en periode hver dag i en mnd.) ligger på overtrykk mellom 110-130 og undertrykket mellom 80 og 90. Pulsen er mellom 55-65. Undertrykket har vært jevnt høgt hele tiden.

Jeg har aldri røkt, drikker et glass vin i ny og ne, men har begge foreldre som har hatt høyt blodtrykk fra 55 års alderen. Far fikk hjerneblødning 68 år (død 73 år hovedpulsåreoperasjon) og mor hjerteoperert 69 år gammel, bypass, stent 2011 - lever idag som 90 åring med flere infarkt den siste tiden. Jeg er normal vekt og trener jevnt, jogger Er i 80% fast stilling. Har fastlege som er orientert

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 07. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Du står på to blodtrykkssenkende medisiner, nemlig Diovan(samme som valsartan) og Amlodipin. Blodtrykket ligger da på 110-130/80-90. Det viser at blodtrykket er rimelig godt kontrollert, og jeg synes ikke undertrykket ditt er uakseptablet høyt. Du bør fortsette på disse to medisinene.

Lipitor bruker du som kolesterolsenkende medisin. Du synes ikke å ha hatt hjertesykdom, men allikevel er det sikkert klokt å bruke Lipitor fordi det reduserer risiko for hjertesykdom hos de som allerede behandles for høyt blodtrykk.