Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Avslag på AAP

Hei Har fått avslag på AAP nå fra trygderetten ,har vært plaget med rygg ,flankesmerter,oppkast ,svimmelhet , astma ,stiv muskler nakke , siden XX og har vært på jobb frem til XX sånn opp/ned jobb og sykmeldt 80%og 100% etter XX søkte jeg AAP fikk avslag etter et par mnd , klagde på det og fikk avslag igjen så gikk saken til tryggderetten og har ventet på det uten noe stønad Så fikk jeg avslag fra trygderetten nå nylig Advokaten anbefaler ikke at jeg skal anke saken pga for stor prosessrisiko, og risiko for saksomkostninger. Jeg lider med smerter og er ikke i stand til å jobbe Hva kan jeg gjøre eller hvor skal til Trenger virkelig hjelp I tillegg til det så sliter jeg med angst depresjon dårlig søvn Går til Psykolog men det går sakte

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Svaret er basert på at jeg ikke kjenner grunnen til at du fikk avslag på AAP.

Når vilkårene for å få AAP ikke er oppfylt og du heller ikke er i stand til å gå ut i arbeid, er det dessverre kun økonomisk sosialhjelp som er aktuelt som livsoppholdsytelse.

Det er mulig å søke om AAP på nytt. Men da må din situasjon for Nav fremstå som annerledes enn når de og Trygderetten behandlet saken sist.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Lav uførepensjon

Hei, jeg fikk nylig innvilget 100% uførepensjon etter 5 år på AAP. Uføretidspunktet ble satt til 2007, noe som har medført at jeg fikk forkortet trygdetiden min med 11 år (dvs. for den tida jeg har vært ufør uten inntekt). I tillegg har jeg bodd xx år i utlandet, hvilket også trekkes fra trygdetiden min. Jeg får derfor utbetalt 55% av minste garanterte uføretrygd, det vil si netto 110.000 kr året, 8.700 kr måneden. Jeg er xx år og enslig. Jeg har nedbetalt boligen min og får ikke bostøtte (eller sosialstøtte). Siden beløpet til livsopphold er for lite til å leve av lurer jeg på om det finnes en ordning for mennesker i min situasjon, som har bodd mesteparten av livet i Norge, men som ikke oppnår en levelig pensjon på "normalt vis"? (Jeg er fortvilt over situasjonen).

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Eneste ording er supplerende økonomisk sosialhjelp. Men jeg forstår det slik at du har søkt om dette og fått avslag. Det er dessverre ingen andre ordninger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Oppsigelse på grunn av hyppige sykmeldinger?

Jeg jobber i en stor statlig IA bedrift, men enheten har kun 6 ansatte. Jeg er mellom 45 og 50 år gammel Har dessverre de siste to årene vært syk 4 ganger ca 6-8 uker hver gang. Ca 25 uker på de siste to årene. Sykemeldt etter virusinfeksjoner. Har alvorlig astma og lette bronkieektasier, med IGA mangel. Arbeidsgiver får dekket arbeidsgiverkostnadene de første 16 dager av NAV. Arbeidsgiver har nå ønsker om å få mer forutsigbarhet med at jeg sykemelder meg eksempelvis i 20-30% over en lengre periode. Det kan jeg ikke da jeg er frisk mellom periodene jeg er syk. Og når jeg er syk trenger jeg ofte 100% sykemelding.. Det virker som om arbeidsgiver ønsker meg ut av arbeidet utelukket for å få mer stabilitet i arbeidsgruppen og på grunn av andre kostnader ved sykemeldingene. Kan jeg risikere å få en oppsigelse grunnet min ustabile helse? I så tilfelle blir jeg da arbeidsledig eller går jeg over i arbeidsavklaringspenger? På forhånd takk for svaret.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fraværet ditt er for lavt over for kort tid, til at det kan begrunne en oppsigelse av deg. I utgangspunktet kan du ikke sies opp pga sykdom/arbeidsuførhet de først tolv månedene. Har du vært tilbake i full jobb noe tid etter siste sykemelding, begynner en  ny verneperiode på tolv måneder. 

Arbeidsgiver kan ikke kreve at du sykemelder deg ut fra hva som passer dem. Flere langvarige sykmeldinger spiser også opp verneperioden, slik at du kan risikere at abeidsgiver etter en tid bruker dette mot deg. Uansett er det legen din, i samråd med deg, som bestemmer sykemeldingsgrad og tidsperiode. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

 

 

Rettigheter

Sykmelding før AFP

Hei planlegger å sykemelde meg 52 uker før jeg går av med AFP 1/10 - 2019. hvordan må jeg forholde meg til nav?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke NAV som innvilger AFP. Søker du om uttak av AFP (hvor du sender søknad avhenger av om du har offentlig eller privat AFP) vurderer de som mottar søknaden om du oppfyller vilkårene. I privat AFP må du på uttakstidspunktet ikke vært sykemeldt i 100 % mer enn 52 uker siste tre årene tilsammen. I offentlig sektor må du stå i jobb på uttakstidspunktet. 

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Time hos ny fastlege

Hei! Jeg byttet fastlege og dette er registrert fra 1/2-18. Byttet er grunnet flytting til ny kommune. Da jeg for første gang skulle bestille legetime i dag grunnet sykdom som medfører fravær fra jobb, nektet kontordamen meg time grunnet at hun ikke fant meg i systemet der. Jeg ringte da mitt gamle legekontor og bad om flytting av journal. De ville gjøre dette elektronisk i dag, de opplyste at jeg kan få time uavhengig av dette. Jeg ringte opp igjen det nye legesenteret og informerte. Kontordamen der vil fortsatt ikke gi meg time. Har hun rettmessig anledning til dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når bytte av fastlege har trådd i kraft, har du samme rett til time som alle andre på fastlegelisten. Det er ikke slik at bytte av fastlege først trer i kraft fra tidspunktet den nye fastlegen mottar journalen. Bytte av fastlege trer i kraft fra første dagen måneden etter at du foretok byttet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

"Invalid" etter hjertetransplantasjon?

Hei! Det startet med ARVC i 2012 - pacemaker. Fra og med da ble min tilstand bare verre og verre, særlig fra og med 2015 med hjertesvikt og full sykemelding fra mars 15. Ble hjertetransplantert desember 2015 (Takk og Lov!).

Har etter det hatt blodpropp i fot med flere fragmenter som gikk til lungene (lungeemboli) - Så må for resten av livet gå på blodfortynnende (Eliquis). Har også hatt flere Taky-arytmi-episoder - med sykehusinnleggelser og elektrokonvertering - og satt på Selo Zok.

Så nytt hjerte, det er ikke som å skifte ut batteriet på en bil. Man blir aldri den samme som før (les: helbredet). Har veldig lyst til å komme tilbake i jobb , men samtidig stikker jeg fingeren i jorda... Mitt spørsmål i denne sammenheng er om jeg per definisjon som hjertetransplantert er en viss prosent medisinsk invalid, som det kalles?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Medisinsk invaliditet fastsettes av lege etter en medisinsk invaliditetstabell. Hjertetransplantasjon står ikke i tabellen. Men konsekvensene av hjertesykdom står. Hvilken medisinsk invaliditet som fastsettes for en som er hjertetransplantert vil bero på en individuell vurdering. Konsekvensene av transplantasjonen med livsvarig bruk av medisiner med bivirkninger og andre mer generelle risikofaktorer, tilsier at alle hjertetransplanterte vil ha en medisinsk invaliditet av en viss størrelse. For noen vil invaliditeten være høy.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger etter en periode med foreldrepenger

Hei. Jeg lurer på om det stemmer at jeg kun har rett på det jeg hadde utbetalt i henhold til foreldrepenger når jeg blir syk etter endt permisjon? Hadde 80% utakk av foreldrepenger. Arbeids giver hadde sendt inn lønns og trekkoppgave.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Sykepengegrunnlaget for sykepenger fra arbeidsgiver er aktuell ukesinntekt. Beregningsperioden fastsettes slik:

Beregningsperioden fastsettes slik:

  1. a)   I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og timelønn skal de siste fire ukene legges til grunn.
  2. b)   I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og månedslønn skal den siste måneden legges til grunn.
  3. c)   I et arbeidsforhold som har vart mindre enn fire uker, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.
  4. d)   I et arbeidsforhold der arbeidstakeren har fått varig lønnsendring i løpet av de siste fire ukene, skal tidsrommet etter lønnsendringen legges til grunn.
  5. e)   I et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn.

Det er bare inntekt før arbeidsuførheten inntrer som tas med i beregningsgrunnlaget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Støtte til hjemmemåling av INR

Hei! Jeg har et eget apparat for måling av INR (etter klaffeoperasjon), apparatet har jeg kjøpt og betalt selv for ca 10 år siden. Jeg er veldig fornøyd med å kunne måle og dosere INR selv, men synes at kostnadene med teststrimlene er høye. Jeg tar prøve ca. en gang per uke, men ved endring av tabletter og evt sykdom blir det noe oftere. Totalt bruker jeg 3 bokser med 24 teststrimler per år, en utgift på ca kr 4500. Er der noen endringer i forhold til å få offentlig hjelp og støtte til dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Måleapparat for egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med nødvendig utstyr er å anse som et behandlingshjelpemiddel. Det er er de regionale helsefortakene som har ansvaret for behandlingshjelpemidler, og dermed måleapparat for egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling. Det er det regionale helseforetaket som i det enkelte tilfelle må ta stilling til om en pasient som ønsker egenkontroll, og som vil kunne ha nytte av det, skal få dekket utgifter til måleapparat, teststrimler. Lege kan på vegne av pasienten søke om dette. Her er informasjon om behandlingshjelpemidler: behandlingshjelpemidler

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykemelding før alderspensjon

Jeg jobber som hjelpepleier I kommunen. Har full opptjening i klp. Kan jeg være sykemeldt det siste året før jeg tar ut alderspensjon på 62 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er din opptjente pensjonsbeholdning i folketrygden ved fylte 62 så høy at du kan ta ut tidlig pensjon i folketrygden, har det ingen betydning om du var sykmeldt siste året eller er sykmeldt på uttakstidspunktet.

Rettigheter

Pårørendestøtte

Pårørendestøtte, kven kan søke om det?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte.Dette gjelder særllig opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad. Det skal ikke søkes som pårørendestøtte som sådan, men om en eller flere av de ordningene som er nevnt. For eksempel avlastning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen